Faktisk.

Verdens superrike har gjemt unna 62 000 milliarder i skatte­pa­ra­diser

ENORME SUMMER: Det skjuler seg store summer i skatteparadiser rundt om i verden.
ENORME SUMMER: Det skjuler seg store summer i skatteparadiser rundt om i verden. Berit Roald / NTB Scanpix

Påstand

62 000 000 000 000 kr - eller nesten 50 norske statsbudsjett - har verdens superrike gjemt unna i skatteparadiser.

Marie Sneve Martinussen, Rødt. Rødts facebookside, 05.11.2017

Konklusjon

Det stemmer at det finnes beregninger som viser at 62 billioner kroner er gjemt unna i skatteparadis. Estimatene er hentet fra boken «The Hidden Wealth of Nations». Det er også riktig at denne summen tilsvarer nesten 50 norske statsbudsjett, og at det i hovedsak er svært velstående personer som har gjemt unna disse summene. Selv om det er usikkerhet knyttet til beregningene, og flere mener at summen i realiteten kan være enda høyere, er de ifølge professor Guttorm Schjelderup ved Norges Handelshøyskole kanskje det beste anslaget vi har.

Påstanden er helt sann.

Søndag publiserte Aftenposten en serie artikler som tar utgangspunkt i en ny og omfattende dokumentlekkasje. Lekkasjen har fått navnet Paradise Papers, og artiklene er et resultat av et internasjonalt samarbeid mellom journalister i flere redaksjoner i flere land.

Samme kveld som Aftenpostens saker om den nye lekkasjen går ut, skriver partiet Rødt en oppdatering på Facebook. I oppdateringen skriver partiet følgende:
«62 000 000 000 000 kr - eller nesten 50 norske statsbudsjett - har verdens superrike gjemt unna i skatteparadiser.»

Det er nestleder Marie Sneve Martinussen som siteres på påstanden.

Støtter seg til Aftenposten

Påstanden kan stykkes opp i tre deler:

  1. 62 billioner kroner, eller 62 000 milliarder, er plassert i skatteparadis.
  2. Denne summen tilsvarer nesten 50 norske statsbudsjett.
  3. Det er verdens superrike som har gjemt unna disse midlene.

I denne faktasjekken skal vi se nærmere på alle disse påstandene.

Faktisk.no tar kontakt med Rødts nestleder Marie Sneve Martinussen for å høre hva som ligger til grunn for påstanden. Hun viser til Aftenposten-artikkelen «Dette må du vite om skatteparadiser», der summen på 62 billioner kroner er oppgitt.

Aftenposten er mer forsiktige

I saken refererer avisen til Berkeley-økonomen Gabriel Zucman, som ifølge avisen estimerer at summer tilsvarende 62 billioner kroner er plassert i skatteparadiser i boken «The Hidden Wealth of Nations».

Det er verdt å merke seg at Aftenposten i større grad tar forbehold for summen enn det Rødts nestleder gjør. Mens Rødt slår fast uten forbehold, viser avisen til summen, uten å gå god for den.

Dette understrekes også av nyhetsgrafikken i saken, som viser beløpet sammenlignet med størrelsen på oljefondet og et norsk statsbudsjett. Grafikken har fått tittelen «Så mye kan være gjemt i skatteparadis» (vår utheving).

Det finnes flere måter å tolke begrepet «gjemt unna» på. Faktisk.no tolker påstanden slik at pengene er plassert i skatteparadis, og dermed gjemt unna innsyn fra omverden.

Professor Guttorm Schjelderup ved Norges Handelshøyskole skriver følgende om dette i Store norske leksikon:

Hemmeligholdet i skatteparadisene gjør det umulig å vite hvor mye penger som er skjult der, men økonomen Gabriel Zucman estimerte i 2015 i boka The Hidden Wealth of Nations at rundt USD 7,6 billioner er plassert i skatteparadis. Dette utgjør om lag åtte prosent av verdens nettoformuer som derved unndras beskatning.

Riktig sum

Tallet på 62 billioner kroner kan man også finne frem til i forskningsartikkelen «Who owns the wealth in tax havens? Macro evidence and implications for global inequality». Den er forfattet av nevnte Zucman, professor Annette Alstadsæter ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, samt førsteamanuensis Niels Johannesen ved Universitetet i København.

I artikkelen, som ble publisert i september 2017, skriver de at summer tilsvarende 10 prosent av brutto verdensprodukt (BVP) er plassert i skatteparadis. Brutto verdensprodukt er summen av brutto nasjonalprodukt (BNP) i alle verdens land.

Verdensbanken har foretatt en beregning av BVP for 2016, og oppgir totalsummen til 75,6 billioner dollar.

10 prosent av dette er 7,56 billioner dollar, som etter nåværende kurs (8,2076 kroner for én dollar) tilsvarer 62,05 billioner kroner.

Siden BVP-tallet er for 2016, tar vi også utgangspunkt i statsbudsjettet for 2016. Det var på 1246 milliarder kroner. Denne summen er like i underkant av 50 ganger lavere enn 62 billioner kroner.

Basert på nevnte forskning blir både summen på 62 billioner, samt sammenligningen med størrelsen på statsbudsjettet korrekt.

Kun estimater

Det er imidlertid en ganske stor usikkerhet knyttet til den nevnte forskningen. Professor Guttorm Schjelderup ved Norges Handelshøyskole har forsket på skatteparadiser. Han forteller at det er vanskelig å beregne hvor store verdier som blir gjemt unna i slike land:

Det er ingen harde tall, for dette er skjult. Alle tallene er estimater basert på usikre beregninger.

Han forteller imidlertid at estimatet i «The Hidden Wealth of Nations» er regnet for å være en av de bedre beregningene. Til tross for det astronomiske beløpet, er det mange som mener at dette estimatet trolig underdriver størrelsen på summen, ifølge Schjelderup.

Videre forteller forskeren at forskningen på feltet viser at det i all hovedsak er den økonomiske eliten som bruker skatteparadiser, og at det således ikke er feil å hevde at det er superrike som har plassert sine penger der.

På spørsmål om det blir riktig av Rødt å benytte summen slik de har gjort, svarer han følgende:

Dette er kanskje det beste anslaget vi har.

Professor Alstadsæter ved NMBU, som har forsket sammen med Zucman, protesterer heller ikke på Rødt gjengivelse av tallmaterialet.

Også hun åpner for at summen i realiteten kan være enda høyere enn 62 billioner kroner.

Dette er sannsynligvis et underestimat, da dette kun handler om privatpersoners finansforumer, og ikke tar med båter, fly, smykker, kunst og eiendom, som Paradise Papers også nå viser har betydelig omfang.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?