Faktisk.

Sykehus­eks­plo­sjonen i Gaza: Nye analyser sår tvil om videobevis

Det er fremdeles uklart hvem som står bak den dødelige eksplosjonen på en parkeringsplass like ved sykehuset Al Ahli Arab i Gaza.

hovedbilde
Utenfor sykehuset Ahli Arab i Gaza, dagen etter eksplosjonen som fant sted 17. oktober 2023. Foto: SHADI AL-TABATIBI /AFP

I ti dager har journalister, eksperter og myndigheter forsøkt å skaffe mest mulig informasjon om hvem som kan stå bak eksplosjonen som skjedde om kvelden 17. oktober.

Aller først: Det er fremdeles uklart hvem som står bak.

Hamas gikk raskt ut og kalte det et israelsk angrep. Israel på sin side hevder at eksplosjonen skyldes en mislykket rakettoppskyting fra gruppen Palestinian Islamic Jihad (PIJ), noe PIJ har benektet.

Det er heller ikke mulig å fastslå hvor mange som døde i eksplosjonen.

De Hamas-styrte helsemyndighetene i Gaza har meldt om 471 døde i eksplosjonen, mens amerikansk etterretning har anslått at antallet døde mest sannsynlig er mellom 100 og 300 mennesker.

Du kan lese vår tidligere gjennomgang her. (NB! Denne er ikke oppdatert etter 19. oktober.)

Live-video fra Al Jazeera

Etter eksplosjonen ved sykehuset delte mange en video fra den arabiske tv-kanalen Al Jazeera som skulle vise raketten som traff sykehuset. Videoen ble blant annet publisert av det israelske militæret (IDF) på X, med påstander om at raketten var ment å treffe Israel, men eksploderte i lufta rett før eksplosjonen på sykehusets parkeringsplass.

Tirsdag 24. oktober utdypet amerikanske etterretningskilder ifølge NBC News at eksplosjonen med stor sikkerhet skyldtes palestinske militante, men at det var mer usikkert hvilken palestinsk gruppe som stod bak. PIJ ble likevel nevnt.

Ifølge CNN uttalte kilder fra amerikansk etterretning at de baserte denne analysen blant annet på videoer tatt fra fire ulike posisjoner. Blant disse var nettopp videoen fra Al Jazeera.

CNN har sitert en ikke navngitt kilde fra amerikansk etterretning på at de mener to av videoene viser en rakett skutt opp i nordøstlig retning fra Gazastripen – en rakett som etter kort tid svikter og så deler seg i to deler. Den ene delen, stridshodet, treffer deretter sykehusområdet og forårsaker den dødelige eksplosjonen.

Videoanalyser konkluderer ulikt

Flere medier har lagt frem analyser av hendelsen, basert på blant annet videoen til Al Jazeera.

Blant andre Wall Street Journal, nyhetsbyrået AP og CNN har undersøkt videoen. De kom alle fram til liknende antakelser om hva som kan ha skjedd ved sykehuset.

I sin videoanalyse konkluderer The Wall Street Journal med at eksplosjonen var forårsaket av en mislykket rakettoppskyting som hadde opprinnelse inne fra Gaza. Analysen er basert på tre andre videoer i tillegg til Al Jazeera sin.

I videoanalysen er det flere elementer som skal underbygge konklusjonen, blant annet det avisen mener er bildebevis på at raketten kom fra Gaza for så å eksplodere i lufta før den falt ned rett ved siden av sykehuset. De viser også til krateret på bakken og ødeleggelsene på åstedet, og sier at det viser skader som er forenlig med en rakett som har feilfunksjonert i lufta og falt ned.

Nyhetsbyrået AP baserer sin analyse på satellittbilder og et titalls videoer fra før, under og etter hendelsen. Dette grunnlaget, i tillegg til uttalelser fra eksperter, gjør at også AP konkluderer med at videoen viser en rakett som kommer fra palestinsk territorie og som feilfunksjonerer i lufta.

Nyhetsbyrået mener det mest sannsynlige er at en del av denne raketten falt ned og forårsaket eksplosjonen ved sykehuset da den traff bakken.

Samtidig har Al Jazeera også gjort en analyse av sitt eget videomateriale. Der konkluderes det med at lysglimtet som kan sees på videoen ikke er forårsaket av at en rakett har feilfunksjonert, men heller at den treffer Israels missilforsvarssystem Iron Dome.

De mener raketten er skutt opp fra Gaza, men at den altså ble ødelagt i lufta av forsvarssystemet.

Nye analyser sår tvil om videobevis

Den siste uken har flere medier publisert nye analyser som de mener sår tvil om hvorvidt Al Jazeera-videoen faktisk viser raketten som skal ha forårsaket eksplosjonen ved sykehusområdet.

New York Times publiserte onsdag en analyse som heller peker mot at eksplosjonen som skjer i lufta på videoen likevel ikke har noe med eksplosjonen ved sykehuset å gjøre. Ifølge avisen må objektet som man ser eksplodere på videoen ha blitt skutt opp fra israelsk side av grensen, og deretter eksplodert i luftrommet over Gaza, rundt tre kilometer fra sykehuset.

En talsperson fra amerikanske etterretningsmyndigheter uttaler til New York Times at de har en annen tolkning av videoen enn det avisen nå legger frem.

Også Washington Post har nå laget sin egen analyse av hendelsene. De skriver, som New York Times, at prosjektilet på Al Jazeeras video må ha blitt skutt opp fra israelsk side flere kilometer unna. Flere eksperter sier til avisen at videoen sannsynligvis viser et israelsk avskjæringsmissil fra Iron Dome som treffer en rakett langt unna sykehuset, og dermed mest sannsynlig ikke har noe med sykehuseksplosjonen å gjøre.

Amerikanske myndigheter vil ikke kommentere funnene overfor Washington Post.

– For tidlig å konkludere

Disse funnene betyr ikke at New York Times eller Washington Post avviser at sykehusangrepet kan ha kommet fra Gaza.

De skriver kun at prosjektilet på Al Jazeeras video sannsynligvis ikke har noe med sykehuseksplosjonen å gjøre. Washington Post skriver at det fremdeles finnes annen informasjon som kan støtte opp under Israels og USAs påstand om at det var en palestinsk rakett på avveie som forårsaket sykehuseksplosjonen. New York Times skriver at både Israel og Hamas sannsynligvis sendte opp skyts i den aktuelle perioden.

Faktisk.no har bedt Sigbjørn Halsne, seksjonssjef for landmakt ved Krigsskolen, å kommentere de ulike videoene som har kommet frem i forbindelse med eksplosjonen ved sykehuset. Han er tydelig på at det fortsatt ikke går an å presentere noen konklusjon om hva som har skjedd.

– Det er utrolig vanskelig å si konkret hva som har skjedd basert på disse videoene, sier han.

Analysen fra New York Times som plasserer eksplosjonen i luften rundt 3,2 kilometer unna sykehuset, nærmere grensen mellom Israel og Gaza, er ikke et tilstrekkelig bevis den ene eller andre veien, mener Halsne.

– Det er godt mulig at det man ser på videoen, altså en eksplosjon fra et missil, kan være langt unna sykehuset slik avisen peker på, men det kan også være snakk om missiler i samme salve som har hatt en feilfunksjon, sier han.

Dårlig kvalitet på videoene

Selv om det nå er flere videoer ute, og fra ulike tidspunkt, er det flere grunner til at disse ikke gir helt svar på hvem eller hva som sto bak eksplosjonen ved sykehuset.

– Det har blant annet med kvaliteten på videoene å gjøre. De er ikke spesielt gode, og det er vanskelige å geolokalisere dem. Det er vanskelig å si noe om årsak og virkning ut ifra et glimt på en video, til det man ser på bakken, sier han.

Sigbjørn Halsne, seksjonssjef for landmakt ved Krigsskolen, sier at det per nå ikke er noe som gjør at man kan konkludere i den ene eller andre retningen om hva som har skjedd. Foto: Krigsskolen

Det er summen av flere faktorer som må spille inn for at man får en tilstrekkelig bevismengde for å si noe om det ene er mer sannsynlig enn det andre. Ut ifra videoene og analysene som foreligger nå, er det vanskelig, ifølge Halsne.

– Det er ingen ting som har kommet frem siste uka som leder oss til noe annet enn den antagelsen vi hadde tidligere. Jeg mener den mest plausible forklaringen er at det er en rakett fra Gazastripen som har feilet, sier Halsne.

– Men vi har ikke nok informasjon til å trekke en entydig konklusjon.

Trolig for sent med åstedsgranskning

Foruten å se på bilder og videoer, kunne trolig uavhengige åstedsgranskere funnet ut mer om hvem som sto bak. Blant annet ved å se på hvilke typer skader de drepte og sårede hadde, målt lengde og dybde på krateret, sett på skader rundt eksplosjonsområdet, og lett etter rester av eksplosiver som kunne blitt knyttet til bestemte våpen.

Siden det nå har gått så lang tid, er dette trolig for sent. Hovedlæreren sier han ikke tror at vi noen gang vil få et absolutt konkluderende svar på hva som har skjedd.

– Jeg tror tiden for en åstedsgranskning og det å finne rester nok er forbi. Flere peker på at hvis dette er et luftbårent våpen, finner man nesten alltid fysiske rester av våpenet. Det kan være deler av styringsmekanismer, splinter og andre ting som kan si noe om våpenets opprinnelse. I dette tilfellet har det ikke blitt funnet noe som helst som vi vet om, sier han.

Ikke konkluderende bevis fra Hamas

Hovedlæreren påpeker at Hamas trolig ville lagt frem beviser om de hadde funnet rester som tydet på at Israel sto bak.

Hamas sier de ikke kan finne våpenrester som traff stedet, ifølge New York Times. 22. oktober avslo Hamas forespørsler fra NYT om å få se eventuelle tilgjengelige bevis for ammunisjonen de hevdet traff sykehuset. Men ifølge en høytstående Hamas-tjenestemann, Ghazi Hamad, hadde restene gått i oppløsning til det ugjenkjennelige, skriver avisen.

Hovedlæreren tror heller ikke at eventuelle nye videoer vil gi svar på hva som skjedde.

– Det hadde vært fint om det dukket opp videoer med høy oppløsning som viste objektet eller våpenet som kommer inn og treffer. Men det var veldig mørkt da eksplosjonen skjedde, og hadde disse videoene eksistert, hadde de antageligvis vært ute allerede, sier han.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?