Faktisk.

Nei, svensk kvinne ble ikke voldtatt av rundt 20 menn

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Påstand

[Svensk kvinne] voldtatt av rundt 20 menn.

Hege Storhaug, Human Rights Service. Rights.no, 19.12.2017

Konklusjon

Denne uken falt dommen i en svært omstridt voldtektssak i Fittja i Sverige. Hege Storhaug fastslår uten forbehold at en kvinne ble voldtatt av rundt 20 menn. Tallet stammer fra en forklaring kvinnen ga til politiet like etter hendelsen. Da sa hun at det var cirka 20 menn til stede, men at hun trodde det kanskje var åtte som forgrep seg på henne. I retten forklarte kvinnen at hun ble voldtatt av seks menn. Politiets sterkt kritiserte etterforskning førte til at tre menn ble tiltalt for grov voldtekt, mens to menn ble tiltalt for medvirkning til grov voldtekt. Alle fem ble frikjent i tingretten. I etterforskningen ble det også funnet biologiske spor fra to andre menn på kvinnens klær. Politiet har ikke funnet ut hvem de er. Det er altså ingenting, verken i kvinnens forklaring eller i dommen, som understøtter at kvinnen ble voldtatt av rundt 20 menn.

Påstanden er helt feil.
Vi rapporterte for få uker siden om en råskap og mangel på empati man vel knapt tidligere har sett i skandinavisk historie. Vi mente at hele MSM (norske toneangivende medier) burde benket seg da saken kom for domstolen. Ingen gjorde det. Voldtektene av kvinnen i fjor ga assosiasjoner til krig/totalt lovløse tilstander.
Foto: Skjermdump/Rights.no.

Slik starter Hege Storhaug en artikkel på Rights.no. I tittelen slår hun fast: «Voldtatt av rundt 20 menn. Ingen dømmes i 'Det nye Sverige'». Videre står det i ingressen:

En kvinne ble voldtatt og brutalt mishandlet av inntil 20 menn i en trappeoppgang i gettoen Fittja. Fem menn ble etter skandaløst politiarbeid tiltalt. Nå er alle frifunnet.

Samme dag som denne artikkelen ble publisert, kom Storhaug med enda en artikkel om saken. Denne saken var blant Norges mest delte på sosiale medier den dagen, ifølge Storyboard. I ingressen heter det:

En kvinne voldtas i en trappeoppgang ute i gettoen Fittja i flere timer. Rundt 20 menn deltar.

Ni av ti har utenlandsk bakgrunn

Tre menn ble tiltalt for grov voldtekt, mens to ble tiltalt for medvirkning til grov voldtekt. Alle ble frikjent i Södertörns Tingsrätt. Likevel fastslår Storhaug – helt uten forbehold – at kvinnen ble voldtatt av rundt 20 menn. Det er denne påstanden vi skal faktasjekke.

Storhaug har fått mulighet til å komme med dokumentasjon for påstanden, men har ikke svart på henvendelsen.

Hendelsen, som har blitt blitt omtalt som en gjengvoldtekt, fant sted i Fittja i utkanten av Stockholm 14. august 2016. Blant tettstedets innbyggere hadde 91,5 prosent utenlandsk bakgrunn ved utgangen av 2016, ifølge Botkyrka kommun. Av disse var 65 prosent født i utlandet.

Faktisk.no har lest den 127 sider lange dommen (inkludert vedlegg) fra Södertörns tingsrätt. Vi velger av hensyn til kvinnen å ikke publisere dommen siden den inneholder mange opplysninger om hennes personlige forhold. Tingretten har imidlertid offentliggjort et anonymisert sammendrag.

Ikke gode nok bevis

I en uttalelse til dommen står det at tingretten kommer med kritikk av etterforskningen som tiltalen bygger på. Dommer Erica Hemtke er sitert på følgende:

Erica Hemtke, dommer i saken. Foto: Claudio Bresciani/ TT / NTB scanpix
Alle parter har vært enige om at etterforskningen har mangler. Under rettsforhandlingen har det blitt tydelig at grunnlaget som tiltalen bygger på, svikter.

Bevisene som påtalemyndigheten har lagt fram under hovedforhandlingen, er helt enkelt ikke nok til at noen skal kunne dømmes. De opplysninger som fornærmede har gitt samsvarer ikke, og hennes forklaring får heller ikke støtte av andre bevis.

Storhaug skriver i en av sine artikler at kvinnens advokat anker dommen. Formelt er det påtalemyndigheten som avgjør om dommen skal ankes eller ikke. Aktor Markus Hankkio har for tiden ferie, men Faktisk.no får fra påtalemyndigheten i Stockholm opplyst at han vil ta stilling til om dommen skal ankes innen fristen 9. januar 2018.

Ventet i trappeoppgangen

Storhaugs påstand er altså at kvinnen ble voldtatt av rundt 20 menn. Dette står det ingenting om i selve dommen. Tallet 20 stammer fra forklaringen kvinnen ga politibetjentene som kjørte henne til sykehuset rett etter de påståtte voldtektene. Politibetjent Åsa Sköldberg skrev følgende i sin rapport etter hendelsen:

Trappeoppgangen der voldtekten ifølge kvinnen fant sted. Foto: Politiet.
Hun forteller også at det var mange menn som sto og ventet på henne da hun kom inn i trappeoppgangen. Det var cirka 20 stykker der, forteller hun. Men det var ikke alle som forgrep seg på henne, det var kanskje åtte stykker, tror hun.

Sköldbergs kollega rapportere kvinnens forklaring på samme måte. Selv har kvinnen i senere politiavhør kommet med flere anslag på hvor mange menn det var som forgrep seg på henne. I en av forklaringene som ligger ved dommen, sier hun at «minst 8–9 menn, men muligens opp til 10–12 menn voldtok henne oralt, vaginalt og/eller analt».

Ukjent antall

I retten forklarte kvinnen hvem som gjorde hva mot henne og i hvilken rekkefølge. Der refererte hun til de tre som var tiltalt for grov voldtekt og tre ukjente menn. Legger man kvinnens forklaring i retten til grunn, ble hun altså voldtatt av til sammen seks menn. I tillegg har hun forklart at et ukjent antall menn så på uten å gripe inn, og at noen filmet overgrepene.

Politiet har ikke klart å få tak i video av overgrepene. I dommen understrekes det at det råder en «taushetskultur» i området som innebærer at beboerne ikke er særlig villige til å snakke med politiet.

I tillegg til de fem mennene som ble tiltalt, hadde fem andre menn status som mistenkt på et tidligere tidspunkt i etterforskningen, opplyser politiet til Faktisk.no. Det ble ikke tatt ut tiltale mot disse, men politiet er likevel sikre på at det har vært flere i trappeoppgangen enn de fem det ble tatt ut tiltale mot. Dette understøttes av biologiske spor, som politiet ikke har klart å få persontreff på.

Det er altså feil å fastslå at kvinnen ble voldtatt av «rundt» eller «inntil» 20 menn, slik Hege Storhaug gjør. For det første ble bare fem menn tiltalt i saken; tre for grov voldtekt og to for medvirkning til grov voldtekt. Alle disse ble frikjent i tingretten. For det andre er tallet 20 basert på kvinnens egen forklaring, som retten ikke fester lit til.

Basert på kvinnens forklaring

Voldtektssaken har fått bred omtale i svenske medier. Beskrivelsene av hendelsesforløpet er i stor grad basert på kvinnens forklaringer til politiet. Storhaug er sparsommelig med å lenke til kilder i artiklene sine, men oppsummerer saken slik i en av dem:

En kvinne i 30-årene som er rusmisbruker blir voldtatt av inntil 20 menn i en trappeoppgang ute i Fittja i Stockholm. På en og samme tid voldtas hun analt, vaginalt og oralt, og voldtektene repeteres i flere timer. Mennene er i tillegg svært voldelige. En av dem skal til å bruke kniv i enden på henne på et tidspunkt. Hun klarer tryglende å få han til å stoppe. Hun aner ikke hvor mange som voldtar henne av alle som er der, men hun forteller at på et tidspunkt lå hun naken på bakken da en beboer kom ut for å tømme søpla si. Han hilste på «killarne», og gikk inn i boligen sin igjen (sic).

I oppsummeringen kommer Storhaug med en rekke påstander i tillegg til påstanden vi faktasjekker. Vil vi nå gå gjennom hver enkelt påstand opp mot det som står i dommen.

Sæd på klærne

Påstand 1: «På en og samme tid voldtas hun analt, vaginalt og oralt, og voldtektene repeteres i flere timer.»

Dette stiller retten seg tvilende til. I dommen står det:

Det er vanskelig å forstå hvordan overgrepene som fornærmede forteller om rent konkret kan ha foregått.

Det er funnet spor av sæd på kvinnens klær, hender, munn, kinn og ytre kjønnsorganer, men ikke i vaginal- og analprøver. Sæd fra de tre som var tiltalt for grov voldtekt er funnet på kvinnens klær. De tre har forklart dette med at kvinnen frivillig hadde oralsex med dem som betaling for narkotika. Det er også funnet sæd fra ytterligere to menn på klærne, men disse har ikke politiet klart å identifisere.

I dommen står det:

Disse funnene sier imidlertid ikke noe om når eller hvor seksuelle handlinger har skjedd, eller om handlingene ble utført med tvang eller om fornærmede har vært i en spesielt utsatt situasjon.

Undersøkt av lege

Påstand 2: «Mennene er i tillegg svært voldelige.»

Kvinnen forklarte for politiet at hodet hennes ble slått mot trappen mens hun ble voldtatt, og at hun mistet bevisstheten. Legen som undersøkte henne har sagt til politiet hun husker kvinnen godt fordi hun hadde så vondt. En CT-undersøkelse tatt dagen etter hendelsen, viste at kvinnen ikke hadde blødninger eller brudd i hode eller ansikt.

Hun hadde heller ingen synlige skader i ansiktet eller på halsen, men et 10x10 centimeter stort misfarget område i hodebunnen. Kvinnen var også mørbanket over hele kroppen, øm og oppsvulmet i ansiktet, og hadde misfarginger på armer og bein og hudavskrapninger på brystkassen og armene. En del av skadene hadde oppstått før hendelsen i Fittja.

Legen understreker likevel at:

Selv om skadeomfanget ikke er større, betyr ikke det nødvendigvis at kvinnens forklaring ikke stemmer.

I dommen står det at de medisinske rapportene ikke bidrar til å bevise den grove volden kvinnen har forklart at hun ble utsatt for:

Legeuttalelsene som har blitt lagt fram kan ikke anses å gi noe mer pålitelig støtte til de konkrete påstandene om vold i gjerningsbeskrivelsen, selv om uttalelsene heller ikke motsier fornærmedes forklaring.

Nabo kom ut

Påstand 3: «En av dem skal til å bruke kniv i enden på henne på et tidspunkt. Hun klarer tryglende å få han til å stoppe».

Kvinnen har selv fortalt om en kniv i avhør, men bortsett fra dette finnes det ingen støtte i etterforskningen for at noen truet henne med kniv under hendelsesforløpet, ifølge dommen.

Påstand 4: «Hun aner ikke hvor mange som voldtar henne av alle som er der, men hun forteller at på et tidspunkt lå hun naken på bakken da en beboer kom ut for å tømme søpla si. Han hilste på 'killarne', og gikk inn i boligen sin igjen.»

Dette er noe kvinnen fortalte i politiavhør, men i retten kunne hun ikke huske at dette hadde skjedd eller at hun hadde sagt det til politiet. Opplysningene har ikke blitt bekreftet av avhør med beboeren eller i politiets etterforskning for øvrig.

Undersøkte feil bygning

I dommen kommer Södertörns tingsrätt med sterk kritikk av politiets etterforskningsarbeid. Den krasse kritikken har blitt bredt omtalt i blant annet SVT, Dagens Nyheter, Aftonbladet og Expressen. Tingrettens ankepunkter mot politiet kan oppsummeres slik:

  • Åstedsundersøkelsen ble foretatt i feil bygning. Dette ble ikke oppdaget før det hadde gått ti måneder. Dermed var det umulig for politiet å sikre spor.
  • Etterforskningen trakk ut i tid.
  • Politiet har ikke dokumentert kvinnens forklaringer og identifisering av gjerningspersoner godt nok.
  • Mistenkte personer har i avhør med politiet fått opplyst at det er funnet biologiske spor fra dem, og at kvinnen har identifisert dem til tross for at dette ikke har vært riktig.

Tingretten konkluderer med at:

Manglene i etterforskningen, i tillegg til tiden som har gått siden hendelsen, kan ha medført at bevisgrunnlaget har blitt dårligere.

Strenge krav til domfellelse

Frifinnelsen av de fem mennene har skapt sterke reaksjoner i Sverige. Onsdag kveld ble det bråk da en gruppe unge menn forstyrret en demonstrasjon til støtte for kvinnen som skal ha blitt voldtatt. SVT har publisert en video fra stedet som viser hvordan mennene gjorde narr av demonstrantene, og at den ene hevder å ha sett på voldtekten.

Selv om de fem tiltalte ble frikjent, er tingretten klar på at alt tyder på at det har skjedd noe alvorlig med kvinnen:

I forbindelse med at hun søkte hjelp etter hendelsen og det som har kommet frem om skadene hennes (...) og at det var sæd fra flere menn på klærne og kroppen hennes, taler dette sterkt for at hun har blitt utsatt for noe i Fittja.

I dommen understrekes det hvor strenge krav loven stiller for domfellelse:

For en fellende dom kreves alltid at det skal være praktisk talt utelukket at det kan ha gått til på noen annen måte enn det påtalemyndigheten anfører. Det skal med andre ord være «bevist utover enhver rimelig tvil».

I denne saken er ikke de strenge kravene oppfylt, ifølge retten. Dette skyldes delvis den sviktende politietterforskningen, og at kvinnens troverdighet i rettssaken anses som lav. Hun var sterkt påvirket av både narkotika og legemidler da hendelsen skjedde, og har gitt motstridene forklaringer både til politiet og i retten.

Södertörns tingsrätt oppsummerer:

Det mangler tilstrekkelig bevis som gir støtte til den fornærmedes opplysninger om hva slags overgrep hun ble utsatt for, hvor overgrepene fant sted og hvem som har utsatt henne for overgrep.

Tilsvar

Hege Storhaug har fått tilbud om å komme med tilsvar til konklusjonen. Hun har ikke svart på Faktisk.no sine henvendelser.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?