Faktisk.

Vi fulgte valgde­batten «Kampen om distrikts­norge» på NRK1

Faktisk.no har laget en rask oppsummering av fakta og faktasjekker med utgangspunkt i gårsdagens valgdebatt på NRK1.

Skjermbilde: NRK

Utflytting av arbeidsplasser

Programlederne Ingunn Solheim og Jarle Roheim Håkonsen startet offensivt fra fjelltoppen i Loen i Sogn og Fjordane. Debatten startet med snakk om utflytting av statlige arbeidsplasser. Dette var tema da vi sjekket følgende påstand fra KrF-leder Knut Arild Hareide 19. juli:

Ved alle nye etableringer av statlige arbeidsplasser, skal annen lokalisering [enn Oslo] vurderes. Ingen har gjort mer på dette enn Bondevik 2-regjeringen.

Hareide hadde helt rett, i konkurransen «utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo» har ingen gjort mer enn Bondevik 2-regjeringen. Som vi konkluderte:

«Bondevik 2-regjeringen vedtok å etablere 849 nye statlige arbeidsplasser utenfor Oslo. Det er flere enn Stoltenberg 2-regjeringen og Solberg-regjeringen til sammen. I tillegg kommer flytting av statsansatte ut av hovedstaden. Legger man sammen flytting med nyetablering, kommer også Bondevik 2-regjeringen best ut.»

Se flere tabeller og les hele faktasjekken her!

Skole og forsvar

Debatten gikk så videre til skole. En påstand vi noterte oss kom fra Vågsøys varaordfører Nils Myklebust (Sp). Han sa at Sogn og Fjordane bruker omlag 30 000 kroner mer per elev i videregående skole enn i Hordaland.

KOSTRA-tallene viser at det rette tallet faktisk er 20 038 kroner mer. Her kan du se hvordan det står til i ditt fylke:

Forsvaret er også distriktspolitikk i valgkampen. SP-leder Trygve Slagsvold Vedum og parlamentarisk leder i Høyre, Trond Helleland, diskuterte militærbaser.

Vedum påsto at man bare kunne reise kysten rundt og se at forsvarets baser var blitt borte. Helleland slo tilbake, og sa de ikke hadde «lagt ned en eneste base» - og at det i såfall hadde skjedd under de rødgrønne.

Fra 2013 til 2016 gikk Forsvaret fra 40 til 39 «lokasjoner», ifølge Forsvarets årsrapporter. Porsanger er i 2013-rapporten oppført to ganger. Forsvarsdepartementet opplyser til Faktisk.no torsdag at dette er en trykkfeil. Dermed tyder mye på at Helleland har rett i at det ikke er lagt ned noen baser

Her er oversikter over lokasjoner, hentet fra Forsvarets årsrapporter for 2013 og 2016:

Faksimile fra Forsvarets årsrapport 2013 og 2016. Forsvaret

Men i Forsvarets langtidsplan som regjeringen la fram i fjor ble det foreslått en ny basestruktur der åtte forsvarsbaser legges ned. I forliket med Arbeiderpartiet ble tallet endret til sju, i og med at partiet fikk gjennomslag for at Trondenes fort utenfor Harstad ikke legges ned likevel. Her er regjeringens opprinnelige forslag:

Regjeringens forslag til framtidig basestruktur i Forsvaret.
Regjeringens forslag til framtidig basestruktur i Forsvaret. Fra Lanngtidsplan for forsvarssektoren 2016 (side 86)

Ingen øvelser i 2009?

En påstand som raskt lar seg avklare er imidlertid Hellelands om at Heimevernet ikke hadde øvelser i 2009, bortsett fra å stille parkeringsvakter til Landsskytterstevnet. Det er faktisk helt feil.

I 2009 førte pengemangel til at HV-distriktene måtte avlyse øvelser. Men likevel ble det avholdt øvelser for blant andre innsatsstyrkene, som er spydspissen til HV. En rask sjekk avdekker blant annet HV-øvelsene «Øvelse Innsats» i Oslo i mai 2009 med 1200 HV-soldater fra Oslo og Akershus HV-distrikt 02. Det var alle innsatsstyrkene på Østlandet som ble øvd.

Så var det «Øvelse Bjørgvin» i Hordaland i oktober 2009 med 700 soldater fra Bergenhus heimevernsdistrikt 09, innsatsstyrke Bjørn West, Varg, Osprey, Salamander og Forsvarets Logistikk Organisasjon.

Det ble avholdt flere store HV-øvelser i 2009. Faksimile: HV Bladet

Trond Helleland får imidlertid rett i sin påstand om at det er blitt ansatt 1800 nye i politiet i denne regjeringsperioden.

Tall fra Politidirektoratet viser at antallet årsverk har økt med 1885.

Trygve Slagsvold Vedum kvitterte med at det hadde vært en kjempestor vekst i ansatte hos politidirektoratet. Det har han rett i. Dette berører en tidligere faktasjekk vi har gjort der partikollega Ola Borten Moe antydet så mye som en dobling i antallet ansatte i Politidirektoratet. Det ble litt mye, og derfor feil. Vår sjekk viste at veksten har vært på rundt 60 prosent. Les hele faktasjekken her.

Mat, distrikt og rovdyr

Debatten beveget seg videre til mat og rovdyr. Budeie og forfatter Siri Helle kom med følgende påstand:

Vi bruker ca. 13 prosent av inntekten vår på mat nå, mot 40 prosent for 50 år siden.

Det ble litt upresist. For 50 år siden var det 30 prosent, mens det var 40 prosent for 60 år siden. Slik ser oversikten ut:

Så ble det snakk om optimismen i distriktene. Trond Helleland mente Trygve Slagsvold Vedum snakket distriktene ned. I den anledningen viser vi denne oversikten, som viser at 40 prosent av norske bønder mener økonomien på gården utvikler seg i positiv retning, ifølge Bygdeforskning:

Kilde: Trender i norsk landbruk 2016. Frekvensrapport fra Bygdeforskning

Ulv og rovdyr har vært et av de heftigste stridstemaene i distriktspolitikken de siste årene. Her har du oversikten over hvilket rovdyr som tar mest sau. Ulven tok ni prosent av sauene det ble utbetalt erstatning for i 2016. Jerven tok 34 prosent:

Her har du også en oversikt over utviklingen i ulvebestanden:

Det ble også snakk om sammenslåing av fylker. Blant annet motstanden mot å slå sammen Østføld, Buskerud og Akershus til Viken. Her er oversikten over de nye fylkene fra 2020:

Reiseliv

I siste avdeling av debatten ble cruiseturismen og bærekraftig reiseliv debattert. Anders Fretheim og Arthur Kordt diskuterte cruiseturisme, og det ble uenighet om hvor mye disse turistene faktisk legger igjen i Norge.

Vi har tidligere faktasjekket en annen påstand i reiselivsdebatten: At en million turister besøker Lofoten hvert år. Vår konklusjon var at statistikk og beregninger tyder på et langt lavere turisttall, og at vi derfor måtte fastslå at påstanden er helt feil. Slik konkluderte vi da:

(Avsnittet om Forsvarets basestruktur er oppdatert 24.8. kl.11.55)

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?