Faktisk.

Flere medier har omtalt påstått æresvold i en afghansk familie

I 2017 ble en ung kvinne knivstukket på Greverud i Akershus. Politiet skal ha etterforsket saken som mulig forsøk på æresdrap, og kvinnens far står tiltalt for drapsforsøk. Resett mener at de store, norske mediene er tause om saken. Både VG, NTB og NRK har omtalt den.

Kriminalteknikere fra politiet på åstedsadressen i Oppegård.
Kriminalteknikere fra politiet på åstedsadressen i Oppegård. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

I 2017 ble en ung kvinne knivstukket på Greverud i Akershus. Faren står tiltalt for drapsforsøk, mens moren, søsteren og to brødre blant annet står tiltalt for grov vold, ifølge VG. Rettssaken startet 10. september, og skal etter planen gå til 25. september.

11. september kom redaksjonssjef i Resett, Lars Akerhaug, med følgende påstand i en kommentar med tittelen «En ung kvinne vitner om æresdrap – hvorfor er norske medier tause?»:

Kun to riksdekkende aviser dekket rettssaken i Follo tingrett. Foreløpig har det kun avstedkommet en notis i VG, og en kort nyhetsmelding fra NTB.

Akerhaug påstår også at «de store mediene knapt registrerer denne saken». I kommentarfeltet på Facebook har flere reagert på påstanden, og mener den ikke stemmer.

To NTB-saker publisert av flere

Et søk i mediearkivet Retriever på drapsforsøk* og Follo i artikler publisert før 11. september, gir flere aktuelle treff:

NTBs artikkel publisert 9. september. Foto: Skjermdump/NTB
  • 9. september: NTB, «Far og flere familiemedlemmer i retten for drapsforsøk på 18-åring». Her står det at familien er fra Afghanistan og at politiet har etterforsket saken som æresvold. NTB-artikkelen ble publisert i sin helhet av Klassekampen, Resett, ABC Nyheter, Dagsavisen og TV 2. Noen lokalaviser publiserte den også.
  • 10. september: NTB, «Far erkjenner delvis skyld for drapsforsøk på datteren». Her står det at mannen er afghansk og at saken i startfasen ble etterforsket som æresvold, men at ære ikke er nevnt i tiltalen. NTB-artikkelen ble publisert i sin helhet av Document.no, Dagsavisen og Dagbladet.

VG til stede under rettssaken

VG skrev allerede i mai i år at familien var fra Afghanistan. I VGs ingress sto det:

Var knivstikkingen planlagt, og skulle den gjenopprette familiens ære? Politiet stilte seg spørsmålene, men ære er ikke nevnt i tiltalen mot familiemedlemmene. Det blir likevel et tema under rettssaken.
VGs artikkel publisert 10. september. Skjermdump/VG.no

VG publiserte også en artikkel 10. september i forbindelse med rettssaken, der avisen var til stede.

Her står det både at familien er fra Afghanistan, at politiet har skjerpet sikkerheten under rettssaken, at den fornærmede datteren har blitt skjermet fra den tiltalte familien under rettssaken, og at ære blir et tema under rettssaken selv om det ikke er nevnt i tiltalen. Deler av datterens forklaring er også gjengitt.

NRK-kritikk

Det er NRK som får hardest kritikk av Akerhaug:

Det skattebetalerfinansierte riksmediet skriver hverken om etnisiteten til familien og den tiltalte familiefaren, eller at politiet har etterforsket saken som et mulig æresdrap.

NRK-artikkelen Akerhaug viser til ble publisert 9. september, mer enn to døgn før Akerhaugs kommentar.

NRKs artikkel publisert 9. september. Foto: Skjermdump / NRK.no

Akerhaug har rett i at artikkelen ikke nevner at familien kommer fra et muslimsk land. I bildeteksten står det at «Politiet tror det dreier seg om æresvold». Det står også i artikkelen at «Politiet gikk tidlig ut og sa at de etterforsket saken som æresvold».

Lenken fører til en annen NRK-artikkel, fra september 2017, med tittelen «Politiet: – Mistenker æresvold». I teksten står det at politiet ikke vil si noe om nasjonaliteten til familien.

I en oppfølgingssak publisert på formiddagen 11. september i år, også før Akerhaugs kommentar, skriver NRK at den fornærmede kvinnen på et tidspunkt flyttet ut fra familien «og inn til et afghansk ektepar». Kvinnen er også sitert på at det er et problem i «afghansk kultur».

Slik er ære og landbakgrunn omtalt i NRKs sak fra 11. september. Foto: Skjermdump / NRK.no

– Faktisk.no kryssklipper

I Resetts artikkel er det i ettertid lagt til følgende informasjon:

Oppdatering: NRK omtalte også saken 11. september. 

Lars Akerhaug er forelagt kritikken mot Resett, og svarer med følgende over to e-poster:

Dere må lese premissene for påstanden i artikkelen. Her foretar dere en kryssklipping uten å ta med noe kontekst. Dette er redegjort for i sosiale medier. 

Dere må ta med forutsetningene for overskriften, dette er redegjort for i teksten, men tilsynelatende ikke tatt med i deres tekstutdrag. Det er i såfall meget tendensiøst. 

Kvinnens far innrømmet i januar å ha stukket datteren med kniv, ifølge Østlandets Blad. I retten har faren erkjent delvis straffskyld etter tiltalepunktet. Ingen av de resterende familiemedlemmene erkjenner straffskyld for grov vold, ifølge VG.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?