Faktisk.

Infor­ma­sjonen på Facebook-plakaten er utdatert

I 2018 ble en plakat med påskriften «skammens Norge» delt over 2000 ganger på Facebook. Vi i Faktisk.no fikk flere spørsmålet om innholdet i plakaten, og adresserte det i et Facebook-innlegg.

Plakaten ble delt på nytt 21. november 2019. Foto: Skjermdump / Facebook.com

Nå blir den samme plakaten delt på nytt på Facebook, og vi oppsummerer derfor det vi fant ut i fjor:

  1. Erna Bastholm, som det vises til på bildet, ble intervjuet i Dagbladet i 2016. Da bodde hun på dobbeltrom på sykehjem i Haugesund mot sin vilje. I desember i fjor opplyste Haugesund kommune til Faktisk.no at de ikke lenger har dobbeltrom på sykehjem, kun enerom. Dette gjelder fremdeles, med unntak av ektefeller eller andre som selv ønsker å bo på dobbeltrom.
  2. Bastholm døde i mai 2018. Datteren, Eli Bastholm, oppga til Faktisk.no i fjor at hun ikke var blitt kontaktet av den som har laget plakaten og at ikke godkjent at morens historie brukes på denne måten. Hun reagerer sterkt på fremstillingen.
  3. Prisen på 5500 kroner i døgnet stammer fra en reportasje på NRK Kveldsnytt i 2015. Kongsberg kommune hadde da et bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger, ikke asylsøkere, med en slik døgnpris per ungdom, der kommunen dekket 20 prosent og staten resten. Flyktninger har fått opphold i Norge, i motsetning til asylsøkere, som venter på svar på søknaden sin. Bofellesskapet ble avviklet ved utgangen av 2018. I forslaget om avvikling står det at det at Kongsberg ikke fikk anmodning om å bosette nye flyktninger i 2018, og at det derfor ikke vil være beboere i bofellesskapet i 2019. Med en prislapp på ca. 8,3 millioner kroner per år og reduserte tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), er det «ikke økonomisk forsvarlig å opprettholde tilbudet slik som i dag».
  4. Bildet er tatt av Aftenposten. Det viser en enslig asylsøker på 14 år, som bodde på et omsorgssenter i Oslo i 2015.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?