Faktisk.

Velkommen til nye Faktisk.no!

Fortvil ikke, du har kommet rett! Vi skal fortsatt gi deg fakta og innsikt, men i en litt annen innpakning.

Vi i Faktisk har jobbet lenge med å gi deg en bedre leseropplevelse enn det du fikk før. Endelig kan vi presentere resultatet, og vi håper du er like fornøyd som det vi er! Sees på Faktisk.no.

Snart fire år har gått siden vi i Faktisk.no publiserte våre første faktasjekker. Da laget vi en hjemmesnekret publiseringsløsning bygget på en idé om strukturert innhold. Denne har tjent oss godt.

Men vår journalistikk har utviklet seg. Vi skriver ikke bare faktasjekker, men også innsiktsartikler og mer tradisjonell undersøkende journalistikk. Vi lager videoer, og håper også å få på plass en egen podcast i løpet av året. For å vise frem alt dette på en god måte, så vi behovet for et solid ansiktsløft. For å få hjelp til dette, tok vi kontakt med designbyrået Behalf. Sammen har vi utviklet de nye sidene du ser på nå.

Vi ønsket å gå over til et mer modent uttrykk som stemmer bedre overens med hvordan vi er som organisasjon. Målet med de nye nettsidene  er at de skal bidra til at vi når ut til flere med fakta, at vi får fram personligheten vår tydeligere og at vi sitter igjen med en bærekraftig publiseringsløsning som er rigget for fremtiden. Fremfor alt ønsker vi å gi deg en bedre opplevelse, enten du ser oss på desktop eller mobilskjerm.

Mindre rødt

Den mest synlige forandringen er at noen av fargene du har blitt vant til forsvinner.

Noen faktasjekker var merket røde fordi vi mente påstanden vi hadde faktasjekket var «faktisk helt feil». Andre ble bedømt «faktisk helt sant» og fikk grønt lys. Noen plasserte seg på skalaen i mellom de to ytterpunktene som «delvis feil», «delvis sant» eller «ikke sikkert».

Ganske raskt så vi et behov for å formidle fakta på en annen måte enn gjennom rene faktasjekker. Dette kunne være fordi det ikke fantes en klar og tydelig påstand som egnet seg for faktasjekk, eller fordi vi ønsket å gi innsikt i et tema der vi så det var ulike oppfatninger om fakta. Derfor lanserte vi de blå innsiktsartiklene. Det ble mye farger.

Den nye nettsiden vår er langt mindre fargerik enn den gamle. Det er ikke bare fordi vi håper at et nytt og moderne design skal gi en bedre leseropplevelse. Vi går også bort fra fargeskalaen når vi konkluderer i faktasjekkene våre.

Farger har overskygget fakta

For hvor stor skal en regnefeil være for at konklusjonen skal bli «helt feil» istedenfor «delvis feil»? Er det riktig å konkludere med at noe er «helt sant» hvis det finnes utfyllende fakta som kunne gitt et helt annet resultat?

Etter fire år med faktasjekk, tror vi at det er bedre å kutte ut den gamle skalaen og heller konkludere uten å ha forhåndsdefinerte kategorier å forholde seg til. Vi tror det vil gjøre det lettere å få fram viktige nyanser i faktasjekkene, og at det vil bli mer fokus på fakta enn på farge.

Det er nemlig ingen tvil om at fargene vi har valgt har engasjert leserne. Noen ganger i så stor grad at diskusjonen har dreid seg mer om hvilken farge faktasjekken har fått, enn hva som er riktig og galt.

Men selv om vi går bort fra skalaen, kommer vi fortsatt til å påpeke feil, misforståelser og oppdiktede historier i det offentlige ordskiftet. Vi kommer også til å fortsette å publisere faktasjekker hvor påstanden er riktig, hvis vi ser et behov for det.

Mer for barn og unge

Skalasystemet til Faktisk.no var skreddersydd for å faktasjekke enkeltpåstander. I mange tilfeller ser vi imidlertid at problemer med feilinformasjon eller desinformasjon krever at man går bredere til verks enn bare å faktasjekke én og én påstand.

Vi kommer derfor til å fortsette å lage innsiktsartikler både om temaer der faren for feilinformasjon er stor, og om miljøer som aktivt sprer feil- og desinformasjon. Faktisk.no har også en klar ambisjon om å lage mer undersøkende journalistikk, og vi tror det nye designet vil hjelpe oss å formidle disse sakene bedre.

På den nye nettsiden vil vi også få mulighet til å publisere videoene vi lager. Disse har vi stort sett publisert på sosiale medier fram til nå. For Faktisk.no er det viktig å formidle fakta i ulike formater og til forskjellige målgrupper. Vi kommer derfor til å trappe opp videoproduksjonen vår og lage mer innhold for barn og unge framover.

Den nye nettsiden er ikke den eneste fornyelsen for Faktisk.no denne våren. Sammen med NTB og en rekke presseorganisasjoner har vi nettopp flyttet inn i Pressens hus. Så fort smittesituasjonen tillater det, vil vi ta i bruk de splitter nye lokalene i Skippergata i Oslo.

Fortsetter å være åpne

Siden vi slutter med fargeskalaen, vil det ikke lenger bli like enkelt å føre statistikk over utfallet av faktasjekkene slik vi har pleid å gjøre. Det vil likevel være enkelt å søke opp temaer eller personer og organisasjoner for å finne relaterte faktasjekker.

Åpenhet er viktig for Faktisk.no, og vi vil at andre skal se oss i kortene. Vi vil derfor fortsette å oppgi kilder i sakene våre, og legge endringer og rettelser inn i vår åpne endringslogg. Det skal være enkelt for alle å se hvem som finansierer Faktisk.no, og vi legger alle tilskudd vi får åpent ut på nettsiden.

Vi er også åpne om at vi siden 2018 har vært en del av Facebooks faktasjekksamarbeid. Som én av over 80 partnere over hele verden, får Faktisk.no tilgang til spesielle verktøy og funksjoner som også gir oss mulighet for økonomisk støtte.

Koronapandemien har vært en svært travel tid for oss faktasjekkere. Samtidig med pandemien kom en infodemi, som har oversvømt oss med feil- og desinformasjon om viruset og vaksinen. Nå venter en hektisk periode med stortingsvalgkamp i Norge, og vi ser fram til igjen å kunne faktasjekke politikernes valgflesk og oppfatninger om virkeligheten.

Vi i Faktisk.no håper du liker den nye nettsiden vår og at du vil følge oss videre! Ikke alt vil være på plass fra første dag, og vi har mye nytt og spennende på gang. Send gjerne tilbakemeldinger og tips til kontakt@faktisk.no.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?