Faktisk.

Nei, man kan ikke slå fast at Norge er blant landene med mest klamydia i Europa

Foto: Skjermbilde/7-Eleven/Facebook.

Påstand

Norge har en av de høyeste forekomstene av klamydia i Europa.

7-Eleven. Facebook, 21.06.2018

Konklusjon

Det er ikke dekning for å si at Norge er på klamydiatoppen i Europa. Det finnes nemlig ikke sammenlignbare tall for europeiske land. Norge, de andre nordiske landene og Storbritannia har på papiret høyest forekomst av klamydia i Europa. Dette skyldes imidlertid at mange blir testet, og at systemene for rapportering er svært gode i disse landene. I land som tilsynelatende har lav forekomst av klamydia, er det færre som tester seg. I tillegg er systemene for rapportering mangelfulle eller annerledes utformet enn det vi bruker i Norge. Det er derfor ikke mulig å sammenligne deres tall med våre.

Påstanden er ikke sikker.
Welcome to Norway! The land of chlamydia.

Dette budskapet dukket i forrige uke opp på store reklameplakater med bilde av et ungt bunadskledd par i nasjonalromantiske omgivelser med fjord og fjell. Det er også laget en reklamefilm med samme budskap.

Bak kampanjen står kioskkjeden 7-Eleven, som ønsker å slå et slag for økt bruk av kondom. På plakatene står det også:

Norway has one of the highest rates of chlamydia in Europe. Visiting from abroad? Make sure to protect yourself against the locals! Get your condoms at the nearest 7-Eleven.

Reklamekampanjen har fått stor internasjonal oppmerksomhet. Blant annet hadde det amerikanske talkshowet Last Week Tonight with John Oliver et langt innslag om den norske advarselen til utenlandske turister:

Baserer seg på tall fra EU

Stemmer det at Norge er blant landene i Europa som har høyest forekomst av den seksuelt overførbare sykdommen klamydia? Eller er dette bare noe 7-Eleven påstår i et forsøk på å selge flere kondomer i sommer?

7-Eleven Norge er en del av Reitangruppen AS. Kommunikasjonsansvarlig i Reitan Convenience, Thea Kjendlie, opplyser til Faktisk.no at reklamebyrået som laget kampanjen, har basert seg på en undersøkelse de har fått av Sex og samfunn.

Marius Johansen, medisinskfaglig ansvarlig lege på Sex og samfunn, benekter at de har bidratt til kampanjen, men forteller at de fikk en henvendelse fra reklamebyrået etter at reklamekampanjen ble lansert. 

Rapporten som oppgis som dokumentasjon, er en årlig utgivelse fra EU-byrået European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Den viser forekomsten av klamydia i EU- og EØS-land basert på rapportering til det europeiske overvåkingssystemet TESSy. De siste tilgjengelige tallene er fra 2015.

Advarer mot sammenligning

Ifølge denne oversikten er klamydia klart mest utbredt i de nordiske landene og Storbritannia. Norge kommer på 3. plass, kun slått av Island og Danmark. Legger man denne oversikten til grunn, ser altså 7-Elevens påstand om at «Norge har en av de høyeste forekomstene av klamydia i Europa» til å stemme.

I oversikten mangler det imidlertid tall for ti EU- og EØS-land. Fire av dem rapporterte ikke til ECDC i 2015, mens de seks andre bruker en type overvåkingssystem som ikke gjør det mulig å beregne antall tilfeller per 100 000 innbyggere. I denne oversikten er derfor bare 21 av Europas 46 stater med.

Hvis man går nærmere inn i rapporten, ser man også at ECDC advarer mot å bruke de innrapporterte tallene til å sammenligne land:

De store forskjellene i kontrollprosedyrer og overvåkingsmetoder for klamydiainfeksjon i EU/EØS gjør at resultatene i denne rapporten må tolkes med forsiktighet, særlig ved sammenligning på europeisk nivå.

Ulike overvåkingssystemer

Det er flere årsaker til at ECDC advarer mot å sammenligne forekomsten av klamydia fra et europeisk land til et annet:

  • Overvåkingssystemene varierer. I noen land rapporteres alle påviste tilfeller, mens andre har et system der det bare rapporteres tilfeller fra et utvalg av klinikker. Når det siste systemet brukes, er det umulig å regne ut antall tilfeller per 100 000 innbyggere slik at man kan sammenligne.
  • Ulike testregimer. I England er det innført screening-programmer slik at svært mange blir testet for klamydia. I resten av Storbritannia og de nordiske landene oppfordres unge mennesker sterkt til å teste seg regelmessig. Dermed avdekkes det også flere tilfeller i disse landene sammenlignet med i land hvor tester ikke er så lett tilgjengelig.
  • Varierende diagnostisering og grad av underrapportering.

Vet ikke om Norge er på topp

Hilde Kløvstad, avdelingsdirektør ved avdeling for tuberkulose, blod- og seksuell smitte, i Folkehelseinstituttet synes budskapet i reklamen til 7-Eleven er veldig godt:

Avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet, Hilde Kløvstad. Foto: FHI.

– Men vi vet ikke om Norge er på klamydia-toppen i Europa, sier hun til Faktisk.no.

– Det er det flere grunner til. De aller færreste som blir smittet av klamydia får symptomer, så de man fanger opp er gjennom rutinetesting av risikogrupper.

I noen land, blant annet Norge, fanges mange smittede opp på denne måten, mens andre land ikke har like god testing. Hvor mange tilfeller som registreres, har også sammenheng med hvor mange som testes, om de er kvinner eller menn, hvor de bor og i hvilke aldersgrupper de er i.

Skryter av 7-Eleven

– I Norge har vi et godt overvåkingssystem som gjør at vi får rapportert alle påviste tilfeller. De færreste andre europeiske land har tilsvarende overvåking. Derfor finnes det ikke statistikk i Europa som kan sammenlignes, sier Kløvstad.

Selv om det er umulig å si om Norge ligger på klamydia-toppen i Europa eller ikke, mener Kløvstad at forekomsten er høy nok til at det er verdt å rope varsko:

– Hovedbudskapet her er at man må bruke kondom. Det er den eneste måten å forebygge klamydia på, sier hun.

– Selv om 7-Eleven ikke har belegg i statistikken, har de ikke gjort en grov synd. De har nok lekt med en myte og lest tallene til sin fordel. Men det er ikke det viktigste her, det viktigste er å bruke kondom hvis man har tilfeldig sex – også på reise.

Mest klamydia i Oslo

I 2017 ble det diagnostisert i overkant av 25 000 tilfeller av klamydia i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet. Forekomsten har vært stabil de ti siste årene. De fleste tilfellene oppdages hos personer i alderen 20–24 år, og 59 prosent av dem som fikk påvist klamydia i fjor var kvinner.

Det er også fylkesvise forskjeller i forekomsten av klamydia. Flest smittede per 100 000 var det i Oslo, Troms og Finnmark, mens klamydia var minst utbredt i Sogn og Fjordane, Aust-Agder og Buskerud.

Tilsvar

Kommunikasjonsansvarlig i Reitan Convenience, Thea Kjendlie, skriver følgende i en e-post til Faktisk.no:

I utformingen av denne kampanjen er det tatt utgangspunkt i tall fra European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) som plasserer Norge på 3. plass i Europa. Men også mindre prevalensstudier viser et bilde av at Norge har høy forekomst i europeisk sammenheng. Uansett, klamydia-tallene i Norge har vært stabilt høye de siste årene med cirka 25 000 påviste tilfeller i året.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?