Faktisk.

Nei, en vanlig familie får ikke 14 000 i skattelette med årets forslag til stats­bud­sjett

Foto: Vidar Ruud / NTB

Påstand

En vanlig familie kommer til å betale om lag 14 000 kroner mindre i skatt med regjeringens forslag [til statsbudsjett].

Høyre. Pressemeldinger fra Høyre, 07.10.2020

Konklusjon

Påstanden ble gjengitt i pressemeldinger for alle landets fylker. Den var formulert slik at det var naturlig å tolke at skattereduksjonen på 14 000 kroner var fra 2020 til 2021. I realiteten dreier det seg om en endring fra 2013 til 2021, basert på beregninger fra Finansdepartementet. Høyre opplyser at det skjedde en feil i formuleringen av pressemeldingene, og at de ble korrigert så fort partiet ble gjort oppmerksom på feilen av Faktisk.no.

Påstanden er helt feil.

I forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2021 forrige uke, sendte Høyre ut pressemeldinger til alle landets fylker. Noe av innholdet var skreddersydd hvert enkelt fylke, mens noe var felles på tvers av fylkene. Blant formuleringene som ble brukt i samtlige fylker, var følgende:

Statsbudsjettet for 2021 inneholder mange positive saker for vanlige folk. En vanlig familie kommer til å betale om lag 14 000 kroner mindre i skatt med regjeringens forslag.

Høyre har endret den aktuelle setningen etter at Faktisk.no tok kontakt med dem. Oppdaterte og arkiverte versjoner av pressemeldingene for samtlige fylker finner du i lenkene under:

Trøndelag (arkivert), Agder (arkivert), Innlandet (arkivert), Møre og Romsdal (arkivert), Nordland (arkivert), Oslo (arkivert), Rogaland (arkivert), Troms og Finnmark (arkivert), Vestfold og Telemark (arkivert), Vestland (arkivert), Viken (arkivert).

Blander med årlige økninger

Ut fra konteksten påstanden er gjengitt i, er det naturlig å tenke at en gjennomsnittlig familie vil betale 14 000 kroner mindre i skatt i 2021 enn i 2020.

Slik påstanden ble presentert opprinnelig, var det naturlig å tolke den som om den handlet om årets statsbudsjett. I pressemeldingen står det at regjeringens forslag vil føre til at en vanlig familie kommer til å betale om lag 14 000 kr mindre i skatt per år. Denne formuleringen følges av flere andre påstander som utelukkende handler om økninger og kutt i årets budsjett.

Slik var den opprinnelige formuleringen:

Statsbudsjettet for 2021 inneholder mange positive saker for vanlige folk. En vanlig familie kommer til å betale om lag 14 000 kroner mindre i skatt med regjeringens forslag. I tillegg foreslår vi tiltak mot arbeidsledighet, vi øker barnetrygden med 3600 kroner for de minste, kutter eiendomsskatten fra fem til fire promille og øker frikortgrensen til 60 000 kroner.

For eksempel viser Høyre til at barnetrygden økes med 3600 kroner i den neste setningen. Denne økningen har fått mye medieomtale, og er kun økningen fra 2020 til 2021. Det foreslåtte kuttet i maksimal eiendomskatt fra fem til fire promille er også kun fra 2020 til 2021.

Finansminister Jan Tore Sanner etter presentasjonen av statsbudsjettet for 2021.
Finansminister Jan Tore Sanner etter presentasjonen av statsbudsjettet for 2021. Foto: Jill Yngland / NTB

I årets finanstale, sa imidlertid finansminister Jan Tore Sanner (H) følgende:

Med dette budsjettforslaget vil en vanlig familie betale 14 000 kroner mindre i skatt neste år enn om det rødgrønne skattenivået fra 2013 ble videreført.

Her vises det altså til at økningen gjelder fra 2013 til 2021, ikke bare for ett år til det neste.

Høyre har rettet opp

Pressesjef Cato Husabø Fossen i Høyres stortingsgruppe opplyser til Faktisk.no at det har skjedd en feil under formuleringen av pressemeldingen.

– Det som er riktig er at en vanlig barnefamilie i 2021 vil betale om lag 14 000 kroner mindre i skatt enn den samme familien gjorde da Arbeiderpartiet og Senterpartiet sist satt i regjering i 2013. Dette er Finansdepartementets utregninger, skriver Fossen i en e-post til Faktisk.no.

Tallet dreier seg altså om hele regjeringsperioden, ikke bare endringen fra 2020 til 2021. Fossen skriver at påstanden, slik den er formulert, kan tolkes som om det kun dreier seg om endringer som foreslås fra 2020 til 2021. Han opplyser videre at Høyre rettet opp i tekstene så fort de ble gjort oppmerksom på feilen.

Det er riktig. Slik er den aktuelle setningen formulert etter rettingen:

Statsbudsjettet for 2021 inneholder mange positive saker for vanlige folk. En vanlig familie vil betale om lag 14 000 kroner mindre i skatt med regjeringens forslag for 2021 enn om 2013-reglene var videreført.

Beregninger fra Finansdepartementet

At en vanlig gjennomsnittsfamilie ligger an til å få rundt 14 000 kroner i skattekutt totalt under Solberg-regjeringen, er basert på beregninger fra Finansdepartementet.

Basisen for formuleringen en «vanlig familie», er to personer som tjener gjennomsnittet av median lønnsinntekt for mann og kvinne i 2019, fremskrevet til om lag 561 000 kroner per person i 2021. De har to barn og et boliglån på tre millioner kroner. Du kan lese mer om forutsetningene for regnestykket her.

Faktisk.no har vært i kontakt med Høyre for å sjekke om det foreligger beregninger fra 2020 til 2021, men har så langt ikke mottatt disse.

Faktisk.no faktasjekket en lignende påstand i 2018. Også den gangen ble det vist til tilsvarende beregninger fra Finansdepartementet:

Tilsvar

Pressesjef Cato Husabø Fossen i Høyres stortingsgruppe har skrevet følgende tilsvar til Faktisk.no:

En nyhetsartikkel skrevet av Høyres kommunikasjonsavdeling publisert på våre egne nettsider kunne gi inntrykk av at vi kutter skattene for en vanlig familie med 14 000 kroner i dette budsjettet alene, og ikke i løpet av hele regjeringsperioden.

Så raskt dere i Faktisk.no gjorde oss oppmerksomme på dette, gikk vi inn og korrigerte artikkelen. Så langt jeg kan se er ikke feilen gjengitt i mediene, og det er bra. Alt Høyre skriver og sier skal være riktig, og vi noterer at en god artikkel eller pressemelding aldri kan leses nøye nok gjennom før publisering.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?