Faktisk.

Nei, sveitsere får ikke 200 franc for å angi naboen

Plakaten som oppfordrer sveitsere til å angi naboer som har det mer enn 19 grader hjemme, er falsk. Den føderale regjeringen i Sveits har gått kraftig ut mot påstanden om at de betaler for angiveri. Skjermbilde: Facebook.

Påstand

Sveitsere kan få 200 franc for å melde fra til myndighetene hvis naboen har mer enn 19 grader hjemme.

Ukjent. Facebook, 14.09.2022

Konklusjon

Dette er en falsk nyhet. Sveitsiske myndigheter avviser at de har oppfordret til angiveri av naboer, og jobber nå for å finne ut hvor den falske plakaten stammer fra.

«Har naboen mer enn 19 grader i leiligheten? Vennligst meld fra til oss», står det på en plakat som deles i sosiale medier.

Ifølge plakaten kan man melde fra til myndighetene anonymt, og få 200 franc (cirka 2100 kroner) i belønning. På plakaten står et telefonnummer og logoen til det sveitsiske departementet for miljø, transport, energi og kommunikasjon.

Den falske plakaten har blitt delt både i Norge og andre land. Skjermbilde: Facebook.

Departementet la lørdag ut en advarsel på hjemmesiden sin om at plakaten er falsk:

Falske oppfordringer om å rapportere naboer som varmer opp hjemmene sine til over 19 grader, har sirkulert siden lørdag i sosiale medier. Den føderale regjeringen har ingenting med denne oppfordringen å gjøre og tar formelt avstand fra den.
Logoen og telefonnummeret til den føderale regjeringen har blitt misbrukt. Den føderale regjeringen har ikke laget slike plakater eller kommet med en slik oppfordring, det er åpenbart en manipulasjon. Den føderale regjeringen har satt i gang undersøkelser av dette misbruket.

Delt tusenvis av ganger

Ifølge faktasjekk-organisasjonen SWI swissinfo.ch har den falske plakaten blitt delt tusenvis av ganger i flere land de siste dagene. Også nordmenn har delt den på Facebook, og en slovakisk avis har tatt den for god fisk.

Flere sveitsiske medier har rapportert om den falske plakaten, og en talsperson for departementet for miljø, transport, energi og kommunikasjon har tatt avstand fra den:

– Den føderale regjeringen har ingenting med disse meldingene å gjøre, og den tar formelt avstand fra dem, sa Emanuela Tonasso til La Côte tirsdag.

Hun opplyste å ha fått henvendelser fra flere utenlandske medier om saken. Departementet jobber nå for å finne ut hvem som har laget den falske plakaten og hvorfor.

Ingen fare for bøter nå

Hva er så bakgrunnen for at noen kan la seg overbevise om at dette stemmer?

Ifølge faktasjekkerne i SWI swissinfo.ch har flere nettsteder i ulike land den siste tiden meldt at innbyggerne i Sveits risikerer bøter på opptil 300 franc (over 30 000 kroner) eller tre år i fengsel hvis de bryter en ny lov om maksimal innetemperatur på 19 grader.

De norske alternative nettstedet Document og Steigan.no er blant dem som har skrevet om saken.

Det norske nettstedet Steigan.no er blant dem som har skrevet om den nye innendørs temperaturgrensen i Sveits. Faksimile: Steigan.no.

Påstandene stammer ifølge SWI swissinfo.ch fra en artikkel i den sveitsiske tabloiden Blick med tittelen «Varmesyndere risikerer fengsel». En av kildene i artikkelen, Markus Spörndli, sier til SWI swissinfo.ch at saken har blitt «misforstått eller tolket uriktig av noen». Han er talsperson i departementet for økonomi, utdanning og forskning.

Ifølge Spörndli står ingen i Sveits i fare for å bli bøtelagt for å skru opp varmen hjemme hos seg selv .

– Det er for tiden ingen knapphet på elektrisistet eller naturgass i Sveits. Det er derfor ingen gjeldende restriksjoner eller forbud mot bruk av energi som kan brytes, uttaler han.

Jobber med plan

Det som imidlertid er riktig, er at sveitsiske myndigheter jobber med en plan for hva som skal skje hvis det blir mangel på gass og elektrisitet.

Dette kan ifølge myndighetene «ikke utelukkes denne vinteren, gitt den geopolitiske situasjonen». Et forslag til plan har nå blitt sendt ut på høring med frist 22. september.

Selv om planen skulle bli vedtatt, innebærer ikke det at en grense på 19 grader innendørs vil bli iverksatt umiddelbart. I første omgang vil folk bli oppfordret til å redusere energiforbruket sitt, for eksempel ved å skru ned varmen hjemme.

Først hvis dette ikke virker, vil myndighetene gå over til å pålegge forbrukerne å redusere forbruket. Offentlige bygninger og kontorer vil være først ute, før private husholdninger – hvis nødvendig – vil få et pålegg om å redusere innetemperaturen til 19 grader. Denne regelen vil bare gjelde på steder som er oppvarmet med gass.

Private husholdninger bruker over 40 prosent av gassen i Sveits, så restriksjoner her kan ha en effekt på det totale forbruket, mener myndighetene. Markus Spörndli sier til SWI swissinfo.ch at straff er mulig hvis det blir ekstrem mangel på gass.

Tror folk vil følge reglene frivillig

Ifølge loven kan bøtene kan bli på mellom 30 og 300 franc (i overkant av 3000 og 30 000 kroner) per dag, men det vil ifølge Spörndli bli svært tungvint å håndheve bøteleggingen. Myndighetene vil måtte vurdere hvert enkelt tilfelle, og det vil ikke være snakk om forenklede forelegg, slik som trafikkbøter.

– Å forfølge lovbrudd vil derfor bli komplisert. Strenge kontroller er verken mulig eller ønskelig, sier Spörndli.

Han mener at ingen dommer vil se en bot på 30 000 kroner eller fengselsstraff som forholdsmessig.

Ifølge Spörndli er det mest sannsynlige scenarioet at de fleste kommer til å følge påbudet om en innetemperatur på 19 grader, på samme måte som de respekterte påleggene om avstand og hjemmekontor under koronapandemien.

– I Sveits stoler vi på at folk følger loven, sier Markus Spörndli.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?