Faktisk.

Foregår det folkemord i Ukraina?

Grusomme bilder fra Kyivs forsteder viser drap på den ukrainske sivilbefolkningen. Men er det folkemord?

ADVARSEL, SVÆRT STERKE BILDER! Flere tar til orde for at det foregår folkemord i Ukraina. Men hva kreves for at drap på sivile skal kunne defineres som folkemord?

Da Russland trakk seg ut av områdene rundt Ukrainas hovedstad Kyiv, åpenbarte den grusomme realiteten seg.

Drepte mennesker lå i gatene og blant søppel i bakgårder. Det ble funnet sivile som var torturert og døde som lå begravet i massegraver.

Flere, blant dem Storbritannias statsminister Boris Johnson, stiller nå spørsmål ved om det pågår et folkemord på ukrainere.

Hva er egentlig et folkemord? Se mer i videoen over! Vi advarer om svært sterke bilder!

Fire grupper

Begrepet folkemord ble introdusert av den polske humanisten Raphael Lemkin. I 1948 ble Folkemordkonvensjonen vedtatt i FN, og den trådte i kraft i 1951.

Raphael Lemkin var mannen som utviklet begrepet «folkemord». Foto: Lloyd's Photographers / AP.

Folkemord er ikke et abstrakt begrep som beskriver drap på sivile, men et juridisk definert begrep.

Ifølge konvensjonen er det en rekke vilkår som må være oppfylt for at noe skal kunne kalles folkemord.

For det første må gruppen som blir utsatt for folkemord, havne innenfor én av fire kategorier:

  • Etnisk gruppe
  • Nasjonal gruppe
  • Religiøs gruppe
  • Rasetilhørighet

Det betyr at systematiske drap på mennesker basert på seksuell legning eller politisk ideologi, ikke kan kalles folkemord. Det samme gjelder systematiske drap på personer med nedsatt funksjonsevne, en gruppe mennesker med samme yrke, eller av samme kjønn.

Ønske om å utslette

Videre må det ligge til en grunn en bevisst handling om å utføre folkemordet for å utslette gruppen helt eller delvis.

Da nazistene drepte over seks millioner jøder under andre verdenskrig, var det folkemord fordi det lå et bevisst ønske bak om å utslette jødene i Europa.

Da amerikanerne bombet Nagasaki og Hiroshima i 1945, og på sekunder drepte over 100 000 mennesker, var det ikke folkemord. Årsaken var at målet ikke var å utslette den japanske nasjonalgruppen, men å få Japan til å kapitulere.

Ikke bare drap

Det er heller ikke bare drap som ligger til grunn for hva som kan være folkemord. I definisjonen ligger det i tillegg fire andre handlinger, som med samme motivasjon og mot samme gruppe, kan utløse folkemorddefinisjonen.

  • Alvorlig fysisk eller mental legemsbeskadigelse.
  • Bevisst legge til rette for levevilkår som er så vanskelige at det medfører helt eller delvis ødeleggelse av gruppen.
  • Forhindre reproduksjon blant gruppens medlemmer.
  • Omplassering av barn med tvang fra gruppen til en annen gruppe.

To vilkår må være oppfylt

Det betyr at om Russlands handlinger i Ukraina skal kunne kalles folkemord, må to vilkår være oppfylt:

  1. Drapene må være utført fordi den drepte er ukrainer.
  2. Det må ligge en bevisst motivasjon bak fra russisk side om å helt eller delvis ødelegge den ukrainske menneskegruppen.

Om Russlands handlinger i Ukraina utløser definisjonen av folkemord, er foreløpig for tidlig å konkludere med.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?