Faktisk.

Nei, hver 8. osloborger er ikke medlem i en moské

hovedbilde
Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Påstand

Hver 8. osloborger medlem i moské.

Hege Storhaug, Human Rights Service. Rights.no, 30.10.2018

Konklusjon

Det er ikke riktig at 12,4 prosent eller hver 8. osloborger er medlem i et muslimsk trossamfunn. Rights.no har inkludert nesten 25 000 personer som ikke er bosatt i Oslo i regnestykket sitt. Trossamfunn som har menigheter i flere fylker, kan levere et samlet krav om støtte i det fylket hvor hovedsetet ligger. Det innebærer at 30 prosent av medlemmene som de muslimske trossamfunnene i Oslo har fått innvilget støtte for, er bosatt i andre kommuner. Den riktige andelen blir dermed 8,7 prosent, noe som tilsvarer rundt hver 11. osloborger.

Påstanden er helt feil.

«Sjokktall: Hver 8. Osloborger medlem i moské» er tittelen på en artikkel som ble publisert av nettstedet Rights.no. I ingressen skriver informasjonsansvarlig i Human Rights Service, Hege Storhaug, følgende:

Foto: Skjermdump/Rights.no
Skriften på veggen er tydelig: Oslo beveger seg mot en islamsk fremtid. Over 80 000 personer er medlem av en offentlig finansiert moské i hovedstaden. Dette tilsvarer 12,4 prosent av Oslos befolkning, altså hver 8. Osloborger.

Artikkelen var blant de mest delte på Facebook den dagen den ble publisert, og Faktisk.no har fått flere tips om den. Tipserne lurer på om det stemmer at hver 8. osloborger er medlem i en moské. Det skal vi se på i denne faktasjekken.

Oversikt over medlemmer

I artikkelen oppgir Storhaug at hun har tatt utgangspunkt i «regjeringens egen tabell over moskeer som er berettiget offentlig tilskudd som trossamfunn». I tabellen har hun funnet 55 islamske trossamfunn i Oslo som til sammen har 82 901 medlemmer. Videre skriver Storhaug at Oslo har 666 759 innbyggere.

Dette gir at 12,4 prosent av Osloborgere er medlem av en moské, altså hver 8. person i hovedstaden.

Basert på disse tallene, stemmer utregningen til Storhaug. Men hvilke tall er det egentlig hun har brukt?

Kulturdepartementet offentliggjør hvert år en oversikt over antall medlemmer som tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke kan få tilskudd for. De kan kreve et årlig tilskudd per medlem fra staten og fra kommuner hvor det bor medlemmer av samfunnet. Tilskuddet tilsvarer omtrent statens og kommunens budsjetterte utgifter til Den norske kirke per medlem.

Alle tros- og livssynssamfunn må oppgi fødselsnummer for medlemmene det kreves tilskudd for. Dette kontrolleres av Brønnøysundregistrene og gir grunnlag for korrekt beregning av tilskuddene. Blant det som sjekkes er dobbeltmedlemskap mellom flere tros- og livssynssamfunn, inkludert Den norske kirke.

Må ikke være bosatt i Oslo

Oversikten fra Kulturdepartementet viser antall medlemmer hvert tros- eller livssynssamfunn har fått klarert for utbetaling av statstilskudd. Alle har ikke nødvendigvis fått utbetalt tilskudd enda, for eksempel hvis de ikke har sendt inn årsregnskap for 2017.

Trossamfunn kan ha menigheter i flere fylker. De som har det, kan fremme et samlet krav for hele sitt samfunn overfor fylkesmannen i det fylket hvor samfunnets hovedsete ligger, ifølge Forskrift om registrerte og uregistrerte trossamfunn.

Det innebærer at et trossamfunn som har hovedsete i Oslo og menigheter i andre fylker, kan slå sammen alle menighetene i et krav om tilskudd til Fylkesmannen i Oslo. Alle medlemmene i trossamfunnet trenger altså ikke å være bosatt i Oslo, selv om de er registrert som tilhørende der.

Dette tar ikke Hege Storhaug høyde for i regnestykket sitt. Tallene hun har brukt er ikke brutt ned på medlemmenes bostedskommune.

30 prosent bor i andre kommuner

Brønnøysundregistrene har nettopp sendt en oversikt over over tros- og livssynssamfunn som har medlemmer bosatt i Oslo til Oslo kommune. Faktisk.no har fått innsyn i oversikten. Den viser at mange av dem som står på Kulturdepartementets – og dermed Storhaugs liste – ikke er bosatt i hovedstaden.

First Central Jam-e-mosque er en av moskeene i Oslo som har flest medlemmer. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Storhaug oppgir at 82 901 osloborgere er medlemmer i islamske trossamfunn. Det stemmer ikke, ifølge oversikten Brønnøysundregistrene har sendt til Oslo kommune. De 55 trossamfunnene Storhaug lister opp har til sammen 51 268 Osloborgere som medlemmer. De resterende 31 633 medlemmene er bosatt i andre kommuner.

I tillegg mangler det tre trossamfunn med hovedsete i Oslo på Storhaugs liste. Disse har til sammen 1277 medlemmer. Dermed er det riktige antallet osloborgere som er medlemmer i islamske trossamfunn med hovedsete i Oslo, 52 545.

Faktisk.no har også regnet ut hvor mange osloborgere som er medlemmer i muslimske trossamfunn utenfor Oslo. Dette gjelder for til sammen 5881 personer.

Se alle bakgrunnstallene her.

Legger man disse sammen med dem som er medlemmer i trossamfunn med hovedsete i Oslo, får man 58 426 personer. Det er 24 475 eller 30 prosent færre enn Storhaug hevder.

Hver 11. osloborger er medlem

Tros- og livssynssamfunn skal rapportere inn medlemmene de har per 1. januar. Skal man beregne andel av befolkningen, er det derfor naturlig å ta utgangspunkt i folketallet samme dato. 1. januar 2018 var befolkningen i Oslo 673 469, ifølge SSB.

Storhaug legger til grunn et folketall på 666 759. Ifølge SSB var dette befolkningen i Oslo 1. januar 2017.

Ut fra folketallet 1. januar 2018, er 8,7 prosent av innbyggerne i Oslo medlemmer i et muslimsk trossamfunn. Dette tilsvarer rundt hver 11. innbygger.

Dermed blir det feil når Storhaug påstår at hver 8. osloborger eller 12,4 prosent er medlem i en moské.

Ingen økning

SSB utarbeider statistikk brutt ned på fylke og hvilken religion medlemmer som er berettiget til statsstøtte tilhører. Statistikken for 2018 kommer ikke før i desember, men ser man på de foregående årene får man følgende oversikt:

I 2017 var 8,7 prosent av innbyggerne i Oslo medlem i et muslimsk trossamfunn, ifølge SSB. Det er nøyaktig samme andel som Faktisk.no har kommet frem til for 2018. Både i 2015 og 2016 var andelen høyere, mens den også lå på 8,7 prosent i 2014.

I artikkelen skriver Storhaug at «pilene peker altså i retning av en potensiell islamsk fremtid». Ut fra tallene, synker andelen medlemmer i islamske trossamfunn, og har ikke vært lavere siden 2013.

Den norske kirke fortsatt størst

Vi kan altså fastslå at 8,7 prosent av befolkningen i Oslo i 2018 var medlem i et muslimsk trossamfunn. Nå skal vi se på resten av befolkningen.

Den norske kirke er fortsatt det største trossamfunnet i Oslo. I 2017 var 49,4 prosent av innbyggerne i Oslo medlem i Den norske kirke, ifølge tall fra SSB. Deler man de andre trossamfunnene inn etter religion, var islam nest størst med en andel på 8,7 prosent.

8,1 prosent av befolkningen i hovedstaden var medlem i et kristent trossamfunn utenfor Den norske kirke. Buddhisme og andre religioner utgjorde henholdsvis 0,5 og 0,9 prosent. 2,9 prosent var medlemmer i et livssynssamfunn, som for eksempel Human-Etisk Forbund.

Oppsummering

  • Hege Storhaug hevder at hver 8. osloborger eller 12,4 prosent av befolkningen, er medlem i et islamsk trossamfunn.
  • Det stemmer ikke. Storhaug har inkludert nesten 25 000 personer i regnestykket sitt som ikke bor i Oslo.
  • Ser man bare på befolkningen i hovedstaden, er 8,7 prosent eller hver 11. osloborger medlem i et islamsk trossamfunn.
  • Andelen var nøyaktig den samme i 2017, mens den var høyere både i 2016 og 2015.

Tilsvar

Faktisk.no har gitt Hege Storhaug mulighet til å kommentere konklusjonen. Hun har ikke svart på våre henvendelser.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?