Faktisk.

Feil om sosial­stønad på fire år gammelt bilde

Flyktningen «Aman» har krav på nesten dobbelt så mye sosialhjelp som norskfødte «Tore», ifølge et bilde som spres på Facebook. Beløpene stemmer ikke og bildet ble slettet i 2015 av dem som lagde det.

hovedbilde
Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix.

Bildet under deles nå på Facebook. Ifølge bildet har «Tore», som er født og oppvokst i Norge, krav på 13 500 kroner i måneden i sosialhjelp. «Aman», som oppgis å være flyktning fra Eritrea, har krav 25 000 kroner, altså nesten dobbelt så mye. Begge de to fiktive personene er 32 år og enslige.

Skjermbilde fra Facebook

Bare fra Facebook-gruppen «Vi som har fått nok av diktaturet på stortinget!» har bildet det siste døgnet blitt delt over 300 ganger. I kommentarfeltet er det mange som reagerer på den påståtte forskjellsbehandlingen mellom Tore og Aman:

Skjermbilde fra Facebook-gruppen «Vi som har fått nok av diktaturet på stortinget!»

Slettet bildet i 2015

Blant de over 100 kommentarene finner vi også flere som stiller spørsmål ved beløpene. Det gjør de rett i.

Facebook-siden Libertinius, som først delte bildet i 2015, opplyser til Faktisk.no at de korrigerte og slettet bildet da det kom frem at opplysningene ikke stemte. Libertinius omtaler seg selv som «offisiell maskot for partiet Liberalistene».

– Dette korrigerte vi raskt, og vi står ikke inne for innholdet i det originale bildet, skriver Libertinius i en melding til Faktisk.no.

Årsaken til at bildet ble slettet, forklarer Libertinius slik:

– Satsene gjaldt for Alta kommune og det var en engangsstønad. At det var en forskjellsbehandling mellom satsene på etableringsstønad for en person født og oppvokst i Norge i forhold til en person med flyktningstatus, stemmer 100 prosent. Det ble også bekreftet av Nav-leder i Alta, John Helland på det tidspunktet.

En flyktning defineres av norsk lov som en utlending som har fått oppholdstillatelse i Norge fordi personen trenger beskyttelse.

Les også denne faktasjekken om asylsøkere og pensjon:

Engangsstønad

Det kom raskt kritikk mot bildet da det ble publisert i 2015. Gunnar Tjomlid skrev blant annet om bildet på bloggen Saksynt. Ifølge Tjomlid var beløpene det ble vist til på bildet hentet fra et saksframlegg fra Hovedutvalg for helse og sosial i Alta kommune i 2013.

Skjermbilde fra Saksynt

Politikerne i Alta behandlet en sak om satser for etablering. Dette var en engangssum som flyktninger og andre kunne få, og altså ikke en månedlig utbetaling. Satsene gjaldt for Alta kommune spesielt, og ikke i henhold til sosialtjenesteloven, som det står på bildet.

Etter sterke reaksjoner på sosiale medier, skrev Altaposten om ordningen i 2014:

Her kan flyktningene få mer enn nordmenn, fordi de vanligvis ikke har noen eiendeler når de bosetter seg. Hvis man leser hele dokumentet, ser man at flyktninger og nordmenn får akkurat det samme i støtte til livsopphold per måned.

Nav-leder John Helland uttalte at:

– Alta kommune har vedtatt å følge staten sin norm for veiledende satser for livsopphold og sosialhjelp. Hver enkelt søknad vurderes individuelt og det er ikke slik at det er forskjeller i satser for livsopphold mellom flyktninger og andre.

6150 kroner i måneden

Avisen Nordlys omtalte også bildet i 2015. Allerede da tok Libertinius selvkritikk på at opplysningene var feil.

I 2019 er den statlige veiledende satsen for økonomisk stønad til livsopphold 6150 kroner for enslige, ifølge Nav. Noen kommuner har egne veiledende satser i tillegg.

Det er strenge krav for å få innvilget sosialstønad. For å ha krav på sosialhjelp, må alle andre muligheter for å forsørge seg selv være vurdert. Det er de samme kravene til flyktninger som til personer som er født i Norge.

Vi har tidligere faktasjekket denne påstanden om flyktninger og folketrygden:

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?