Faktisk.

Misvisende å si at Listhaug kjøpte en steinrøys i Spania

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix

Påstand

Listhaugs som eldreminister? Hun som kjøpte en steinrøys i Spania (...).

Tone Tellevik Dahl, Arbeiderpartiet. Twitter, 03.05.2019

Konklusjon

Oslo kommune kjøpte en tomt i Altea i Spania for å bygge sykehjem. Beslutningen om å kjøpe tomten ble tatt i oktober 2005. Da var Listhaug praktikant ved Representantenes Hus i Washington, DC, og jobbet ikke for byrådet. Sylvi Listhaug (Frp) ble byråd for velferd og sosiale tjenester i Oslo 18. januar 2006. Kjøpsavtalen ble inngått i desember 2005, tre uker før Listhaug ble byråd. Skjøtet for tomten ble overført til Oslo kommune i februar 2006, tre uker etter at Listhaug ble byråd. Listhaug ble skarpt kritisert for sin håndtering av prosjektet, og innrømmet i 2010 at hun hadde det politiske ansvaret for gjennomføringen. Dette er ikke det samme som at Listhaug kjøpte tomten. Når Tone Tellevik Dahl (Ap) hevder at Listhaug kjøpte en steinrøys i Spania, indikerer hun at den nåværende eldreministeren var direkte involvert i beslutningen om å kjøpe tomten eller da kjøpsavtalen ble inngått. Listhaug var ikke byråd på disse tidspunktene, og påstanden er derfor misvisende.

Påstanden er delvis feil.

3. mai ble Sylvi Listhaug (Frp) utnevnt til eldre- og folkehelseminister. Da hadde det gått et drøyt år siden hun gikk av som justis- og innvandringsminister etter å ha pådratt seg opposisjonens vrede på grunn av et omstridt Facebook-innlegg.

Blant dem som reagerte på at Listhaug var tilbake i regjeringsvarmen, var byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap). På Twitter skrev hun:

Skjermdump: Twitter

I et debattinnlegg i VG 7. mai gikk Arbeiderpartiet på nytt til angrep på eldreministeren. I innlegget skriver Tellevik Dahl og byrådsleder Raymond Johansen (Ap):

De kjøpte en tomt i Altea i Spania og brukte til sammen 30 millioner kroner av fellesskapets midler. Men noe sykehjem ble det aldri. Tomten er fortsatt en steinrøys med noen oliventrær. Ikke så rart, for byrådet hadde kjøpt en landbrukstomt som ikke kunne brukes til sykehjem. I dag eier Oslo kommune fortsatt tomten, den har vist seg umulig å selge.

I denne faktasjekken skal vi se på påstanden om at Listhaug kjøpte tomten i Spania.

De viktigste elementene i et kjøp er å bestemme hva som skal kjøpes og å inngå en kjøpsavtale med en selger.

En byråd er ikke nødvendigvis direkte involvert når kommunen kjøper noe, men kan likevel ha ansvar for at det skjer. For at det skal være sant at Listhaug kjøpte sykehjemstomten, må hun enten ha hatt det politiske ansvaret for de som inngikk kjøpsavtalen eller ha vært politisk ansvarlig da beslutningen om å kjøpe tomten ble tatt.

Medlem i byrådet som kjøpte tomten

Faktisk.no har spurt Tellevik Dahl om dokumentasjon for påstanden. Vi har fått svar fra Ellen Moen Rønning-Arnesen, byrådssekretær for Tellevik Dahl, på e-post. Arnesen skriver at twittermeldingen til Tellevik Dahl handler om de sakene Listhaug var ansvarlig for som byråd.

Tone Tellevik Dahl (Ap) er byråd for helse, eldre og arbeid i Oslo. Terje Pedersen / NTB Scanpix

Rønning-Arnesen viser til en byrådsak fra våren 2006. Den omhandler etableringen av et rehabiliteringssenter og opprettelsen av et spanskregistrert selskap eid av Oslo kommune.

Rønning-Arnesen opplyser også at kjøpskontrakten for tomten ble signert i februar 2006, etter at Listhaug tiltrådte som byråd. Videre skriver hun:

Listhaug var m.a.o. medlem av byrådet som kjøpte tomten.

At man noen år før hadde sagt at man ville starte en prosess om å finne en tomt for rehabiliteringsplasser i Spania, er ikke det viktige her. Byrådet med Listhaug som medlem, kjøpte tomten i 2006.

Vi har også faktasjekket Tellevik Dahls påstand om at «Listhaug la ned alle kjøkkenene på sykehjem»:

Listhaug og byrådet

Til sammen satt Listhaug som byråd med ansvar for eldre i Oslo i rundt fem år.

  • 18. januar 2006 ble Sylvi Listhaug utnevnt til byråd for velferd og sosiale tjenester, ifølge Oslo kommunes oversikt. Tidligere hadde hun vært byrådssekretær samme sted.
  • Fra 29. september 2009 til 6. januar 2011 var Listhaug ansvarlig byråd for eldreomsorg. Da overtok Cecilie Brein (Frp).
  • 1. juli 2011 var Listhaug tilbake igjen.
  • 27. september 2011 gikk Listhaug av som byråd da Frp forlot byrådssamarbeidet med Høyre.

Forsøk på korrupsjon

Vi skal nå se på kjøpet av det Tellevik Dahl kaller «en steinrøys i Spania». Det dreier seg om en tomt Oslo kommune ville bruke til å bygge et rehabiliteringssenter for eldre. Tomten, som har blitt omtalt som «skandaletomten», ligger i kommunen Altea i Spania.

Rehabiliteringssenteret ble aldri bygget. Prosjektet ble avviklet i 2009 etter at Omsorgsbygg, som hadde ansvar for å bygge rehabiliteringssenteret, ble utsatt for noe som framstod som et korrupsjonsforsøk.

Saken fikk et langvarig etterspill, og Altea-prosjektet ble blant annet gransket av Kommunerevisjonen. Listhaug ble også skarpt kritisert for sin håndtering av saken, noe som førte til at opposisjonen i bystyret fremmet et mistillitsforslag mot henne i oktober 2010. Vi vil komme tilbake til det senere.

Tomten i Altea har siden vært en hodepine for Oslo kommune, som har forsøkt å selge den, foreløpig uten hell.

Ute da kjøpsavtalen ble inngått

I andre setning i saksdokumentet Rønning Arnesen viser til, står det bare at eiendommen er kjøpt. Dokumentet viser ikke at Listhaug kjøpte tomten.

Sylvi Listhaug (Frp) ble eldre- og folkehelseminister 3. mai i år. Mellom 2006 og 2011 var hun byråd med ansvar for eldreomsorg i Oslo kommune. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

For å få klarhet i hva som skjedde da tomten ble kjøpt, ser vi på kapittel 3 i revisjonens rapport «Oslo kommunes rehabiliteringssenter i Altea» fra 2010. Her finner vi en oversikt over prosessen som ledet fram til kjøpet av tomten i Spania:

  • Rundt årsskiftet 2004–2005 hadde Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester forberedende samtaler med Omsorgsbygg om å etablere et rehabiliteringssenter for eldre i Spania. Ansvarlig byråd for eldreomsorg var Margaret Eckbo (Frp), mens Listhaug var byrådssekretær.
  • Byrådsavdelingen og Omsorgsbygg inngikk en intensjonsavtale om å bygge et sykehjem i Spania 7. april 2005.
  • Beslutningen om å kjøpe tomten ble tatt 27. oktober 2005, da det ble gitt fullmakt til kjøp ved et styrevedtak i Omsorgsbygg.
  • Avtalen om å kjøpe tomten ble inngått 27. desember 2005.
  • Omsorgsbygg fikk overført skjøtet for tomten 9. februar 2006. Da hadde Listhaug vært byråd tre uker. På dette tidspunktet rapporterte Omsorgsbygg til Byråd for byutvikling.

Ifølge Kommunerevisjonens rapport ble en person som jobbet delvis for Omsorgsbygg og delvis for Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester over tid prosjektleder for Altea-prosjektet. Denne personen fikk imidlertid først en arbeidsbeskrivelse i 2008.

Var praktikant i USA

TV 2 rapporterte i 2010 at Listhaug under en høring sa at hun som byråd hadde ansvaret for at sykehjemmet ble bestilt.

I tråden på Twitter 10. mai skrev Tellevik Dahl at Listhaug var parlamentarisk ansvarlig for kjøpet av tomten. Her viser Tellevik Dahl antakelig til at skjøtet for tomten ble overført til Oslo kommune etter at Listhaug tiltrådte som byråd.

Skjermbilde fra Twitter.

Det er imidlertid naturlig å tolke påstanden om at Listhaug kjøpte tomten som at hun var delaktig da kjøpsbeslutningen ble tatt, den 27. oktober 2005 eller da avtalen om kjøp ble inngått 27. desember samme år.

Faktisk.no har snakket med Listhaugs politiske rådgiver Maria Alseth (Frp), som opplyser at Listhaug var praktikant ved Representantenes hus i Washington, DC fra august til desember 2005.

Alseth forteller videre at Listhaug sluttet som byrådssekretær før hun reiste til USA. Listhaug jobbet altså ikke i Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester i oktober 2005, da kommunen bestemte seg for å kjøpe tomten i Altea.

Selv om Listhaug var byråd da den offisielle kjøpskontrakten ble undertegnet, ble kjøpsavtalen inngått før hun tiltrådte som byråd. I tillegg ble beslutningen om å kjøpe den aktuelle tomten tatt mens Listhaug var ute av byrådet.

Tellevik Dahls påstand om at Listhaug «kjøpte en steinrøys i Spania», er altså misvisende.

Mistillitsforslag ble ikke vedtatt

Lenger nede i Twitter-tråden skriver Tellevik Dahl også at Listhaug «fikk mistillit og ble kastet»:

Skjermbilde fra Twitter.

Det er ikke riktig. Ap, SV og Rødt fremmet mistillitsforslag mot Listhaug på grunn av hennes håndtering av Altea-saken. Da forslaget ble behandlet i bystyret 27. oktober 2010, fikk det ikke flertall. Listhaug ble sittende som byråd frem til Frp forlot byrådssamarbeidet med Høyre i september 2011.

Konfrontert med dette i Twitter-tråden, skriver Tellevik Dahl at ordet «senere» mangler i hennes tweet. Men selv om byråden hadde tilføyd «senere», ville påstanden blitt feil.

Listhaug ble ikke kastet som byråd på grunn av et mistillitsforslag. Hun gikk av sammen med de andre Frp-byrådene da partiet brøt forhandlingene med Høyre etter valget i 2011.

Tilsvar

Tellevik Dahl har fått tilsendt Faktisk.nos konklusjon. Vi har fått svar på e-post:

Tweeten ble sendt som et politisk stikk og en påminnelse om hva som var gjeldende politikk sist den nye ministeren hadde ansvaret for eldre.

Like fullt var det på hennes vakt i byråd at tomta i Spania ble kjøpt. Det er ikke når ting blir vedtatt utredet som sier noe om ansvarsforhold i et parlamentarisk system. Den sittende byråd er ansvarlig når ting gjennomføres også. Det vet hun godt, og det gjelder like fullt i hennes nye rolle som minister for hele landet. Jeg håper ikke hun begynner sin nye jobb med å løpe fra ansvar for det som er vanskelig, og bare vise frem og ta kreden for solskinnshistorier. Til TV2 i 2010 sa hun selv at hun hadde ansvar for tomten i Spania.

Når det gjelder mistillitsforslaget opposisjonen fremmet mot Listhaug i 2010, skriver Tellevik Dahl:

Dette har jeg ryddet opp i på Twitter for lenge siden, ordet «senere» skulle stått der (ble «senere» kastet).

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?