Faktisk.

Nei, orga­ni­sa­sjoner vil ikke at FN skal be norske myndigheter etterforske Hege Storhaug

hovedbilde
Foto: Berit Roald / NTB scanpix.

Påstand

Organisasjonene vil at FN skal be norske myndigheter om å innlede etterforskning av Hege Storhaug med tanke på straffesak.

Document.no. Document.no, 06.01.2019

Konklusjon

Det er ikke riktig at 23 organisasjoner – med Antirasistisk senter i spissen – vil ha Hege Storhaug etterforsket for hatkriminalitet. Det står ingenting i rapporten som de har sendt til FN, om at hun bør etterforskes eller straffes. Storhaug nevnes i rapporten som et eksempel på en medieaktør som markerer seg med islam- og innvandringskritiske holdninger. Dette er ikke det samme som at organisasjonene mener hun begår hatkriminalitet. Tvert imot understreker Antirasistisk senter på sin hjemmeside at de aldri har sett uttalelser fra Storhaug som er eller bør være straffbare. Document.no har slettet påstanden fra sin opprinnelige artikkel.

Påstanden er helt feil.

«Jeg bør straffes for 'hat' for å kritisere islam. Rapport levert FN» skrev Hege Storhaug på Rights.no. Storhaug er informasjonsansvarlig i den omstridte stiftelsen Human Rights Service, som får 1,8 millioner i statsstøtte. I ingressen skrev hun:

Skjermdump fra Rights.no.
Anført av Antirasistisk senter og med penger fra Regjeringen, har jeg og bestselgeren min, «Islam. Den 11. landeplage», blitt rapportert inn til FN. Målet er at den norske regjeringen må «sørge for at hatefulle ytringer etterforskes effektivt og at de skyldige dømmes». Ender jeg opp i fengsel?

Bakgrunnen er en rapport som Antirasistisk senter og 22 andre organisasjoner har levert til FNs rasediskrimineringskomité (CERD). Rapporten er sivilsamfunnets supplement til den den norske regjeringens rapport til komiteen. CERD overvåker FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering.

Bredt omtalt

Etter at Storhaug selv skrev om rapporten, har Rights.no fulgt opp med en sak om reaksjonene. Storhaug benytter i tillegg anledningen til å reklamere for boken sin. Rapporten har også blitt omtalt av andre innvandringskritiske nettsteder som Resett, Gjenstridig.no og Document.no. Document.no skriver i sin artikkel at:

Skjermdump fra Rights.no.
Organisasjonene vil at FN skal be norske myndigheter om å innlede etterforskning av Hege Storhaug med tanke på straffesak.

Stemmer det at de 23 organisasjonene i rapporten oppfordrer FN til å be norske myndigheter om å etterforske Hege Storhaug? Det skal vi se på i denne faktasjekken.

Endret teksten

Faktisk.no har gitt redaktør og artikkelforfatter i Document.no, Hans Rustad, mulighet til å dokumentere påstanden. Han har ikke kommet med dokumentasjon, men i en e-post skriver han at «vi har modifisert teksten noe, men ikke vesentlig. Essensen er den samme».

Skjermdump fra Document.no.

I den nye versjonen av teksten er hele påstanden vi faktasjekker fjernet. Document.no har i stedet skrevet:

Det står ikke eksplisitt at Storhaug skal etterforskes, men neste kapittel heter: Komitéens anbefaling 16 b: Regjeringen må sørge for at hatefulle ytringer etterforskes effektivt og at de skyldige dømmes. Det er bare å legge sammen to og to.

Det framgår ikke av artikkelen at det er gjort endringer.

Står ikke i rapporten

I rapporten svarer organisasjonene på noen av anbefalingene som CERD kom med til Norge i 2015. Anbefaling 16a var «Ta avstand fra hatefulle ytringer og fremmedfiendtlig diskurs».

Det er under dette kapittelet at Hege Storhaugs bok er nevnt sammen med fire andre medieaktører som ifølge rapporten «markerer seg med såkalt islamkritiske og innvandrerkritiske utspill». Dette er det eneste stedet i rapporten hvor Storhaug er nevnt:

Boka er solgt i over 50 000 eksemplarer, og ved hjelp av private sponsorer er den spredt til folkevalgte på Stortinget og kommunestyrer landet rundt. Boka fortegner islam, og forer frykten som igjen forer fordommer og hat. Narrativet er at gode muslimer er sekulære muslimer og at islam er en politisk ideologi mer enn en religion.

Det står ikke noe sted at Storhaug bør «straffes for hat for å kritisere islam» eller at organisasjonene bak rapporten «vil at FN skal be norske myndigheter om å innlede etterforskning av Hege Storhaug med tanke på straffesak».

I neste kapittel tar organisasjonene for seg CERDs anbefaling 16b: «Regjeringen må sørge for at hatefulle ytringer etterforskes effektivt og at de skyldige dømmes». De skriver ingenting om hvem som bør etterforskes eller dømmes for hatefulle ytringer, men kommer med noen anbefalinger om hva myndighetene bør gjøre videre.

Påstanden til Document.no er altså helt feil.

– Falsk nyhet

Antirasistisk senter, som har ført rapporten i pennen på vegne av organisasjonene, tar avstand fra Document.no sin gjengivelse av den. I en uttalelse på hjemmesiden sin avviser Antirasistisk senter at de ønsker Hege Storhaug fengslet:

Leder i Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix.
Påstanden om at vi ønsker Storhaug etterforsket og fengslet, er en falsk nyhet. Hun skal selvsagt ha sin ytringsfrihet.

Antirasistisk senter mener både Storhaug selv og Hans Rustad i Document.no blander sammen de to kapitlene i rapporten. De viser til at Storhaug ikke er nevnt i kapittelet som omhandler hatkriminalitet, «simpelthen fordi hun ikke hører hjemme der».

Storhaug er en sentral aktør når det gjelder spredning av fordommer mot muslimer, men straffbare er synspunktene hennes ikke. Kort sagt: Ikke har vi anmeldt henne, og ikke har vi noen planer om det. Ikke ønsker vi henne etterforsket, og ikke mener vi hun bør fengsles. Vi har heller ikke sett noen uttalelser fra henne som er eller bør være straffbare.

– Blir ikke trodd

Også Kirkens Bymisjon, som er en av de andre organisasjonene bak rapporten, reagerer på framstillingen:

– Vi har aldri gått inn for at Hege Storhaug bør etterforskes eller straffeforfølges. Siden publiseringen av artikkelen på Rights.no, har vi svart opp mange henvendelser som tar utgangspunkt i at det de skriver er korrekt. Vi opplever dessverre å ikke bli trodd på hva som er fakta i saken når først en slik påstand er publisert, skriver kommunikasjonssjef i Kirkens Bymisjon, Ragnhild Kaski, i en e-post.

Hun understreker at organisasjonen tåler ulike meninger og debatt rundt sine standpunkter, men mener at debatten blir langt bedre når utgangspunktet er basert på fakta.

– Dette er en viktig rapport fra norsk sivilsamfunn om diskriminering, og vi skulle ønske at rapporten kunne være et grunnlag for mer konstruktiv oppmerksomhet og debatt rundt diskriminering av minoriteter i Norge, skriver Kaski.

Har ikke endret mening

Resett har laget en oppfølgingssak om det påståtte kravet om at Storhaug skal etterforskes og straffes for hatkriminalitet. Tittelen «Antirasistisk Senter vil likevel ikke straffeforfølge Hege Storhaug» indikerer at organisasjonen har endret mening, noe som ikke er tilfelle.

Skjermdump fra Resett.

Påstanden til Document.no om at «organisasjonene vil at FN skal be norske myndigheter om å innlede etterforskning av Hege Storhaug med tanke på straffesak» er helt feil. Det står ingenting i rapporten om at Storhaug verken bør etterforskes eller straffes.

Hun brukes som et eksempel på en medieaktør som markerer seg med islam- og innvandringskritiske utspill. Document.no har også slettet påstanden fra sin opprinnelige artikkel.

Tilsvar

Faktisk.no har gitt redaktør i Document.no, Hans Rustad, mulighet til å kommentere konklusjonen. Han har ikke kommet med tilsvar, men sendt lenke til en annen artikkel.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?