Faktisk.

Må man ha vaksinepass for å bli operert på norske sykehus?

En historie om en pasient som ble nektet operasjon hvis vedkommende ikke var fullvaksinert, har blitt spredt på sosiale medier. Sykehuset bekrefter historien, men sier det skyldes en glipp.


hovedbilde
Foto: Gorm Kallestad / NTB.

«Må en ha vaksinepass for å bli operert ved norske offentlige sykehus?» spurte Gro Ødegård i en Twitter-melding 10. juni.


«Fra sykehuset: Vennligst bekreft din vaksinestatus. Er du ikke fullvaksinert må vi avlyse din operasjon her hos oss den 17. juni 2021».

Skjermbilde fra Twitter.

Pasienten er en bekjent av Ødegård, som la ut en oppdatering på Twitter 12. juni:

«Pasienten har nå etter iherdig egeninnsats, og med hjelp fra fastlege, klart å «snike» flere uker i vaksinekøen. Er nå vaksinert slik sykehuset krevde, og får dermed heldigvis sin planlagte operasjon».

Krever ikke vaksinepass

Mange har engasjert seg i historien både på Twitter og Facebook. Mens noen angriper sykehuset, går andre til angrep på Ødegård med påstander om at historien ikke er sann. Faktisk.no har fått flere tips om saken.

Pasienten selv er ifølge Ødegård bare glad for å få operasjonen vedkommende har ventet på. Hun mener likevel det er viktig å sette søkelys på problemstillingen: Er det sånn at man må være fullvaksinert og ha vaksinepass for å bli operert på norske sykehus?

Dét er det ikke, ifølge Helse Møre og Romsdal. Pasienten skulle opereres på Kristiansund sjukehus, som er eid av helseforetaket.

– Ingen behandling krever vaksinepass, skriver kommunikasjonsavdelingen i Helse Møre og Romsdal i en e-post til Faktisk.no.

Helseforetaket bekrefter likevel at pasienten fikk beskjed om at vedkommende måtte være fullvaksinert. Dette skyldes en intern feil.

Andre regler for «beskyttede»

Helse Møre og Romsdal opplyser at før pasienter kommer til behandling på deres sykehus, må de svare på et spørreskjema for å avklare risikoen for covid-19. Hvis det avdekkes økt risiko, gjør sykehuset en medisinskfaglig vurdering av om den planlagte behandlingen kan utsettes til risikoen er redusert, eller om behandlingen skal gjennomføres med økte smittevernstiltak.

– Ofte må planlagt behandling utsettes, men kun når det er medisinskfaglig forsvarlig. Det er dessverre nødvendig i den situasjonen vi er i nå, skriver kommunikasjonsavdelingen til Faktisk.no.

For personer som er «beskyttet» gjelder ikke lenger alle disse tiltakene. En beskyttet person har enten:

  • Fått to vaksinedoser og er fullvaksinert.
  • Fått én dose, og det har gått tre til 15 uker siden de fikk dosen.
  • Gjennomgått covid-19-sykdom i løpet av de siste seks månedene.

– Beskyttede personer kan nå komme til behandling selv om de kommer reisende fra områder med høy smitte utenfor fylket, opplyser Helse Møre og Romsdal.

Ansatt var ikke oppdatert

Pasienten som skulle opereres ved Kristiansund sjukehus, hadde fått én vaksinedose og var dermed beskyttet. Vedkommende kommer fra et område utenfor fylket som hadde høy smitte.

Smittevernoverlege Jørn-Åge Longva i Helse Møre og Romsdal bekrefter at pasienten over telefon fikk beskjed fra en ansatt på sykehuset om at vedkommende måtte være fullvaksinert for å kunne bli operert.

Ifølge Longva ble de interne prosedyrene for pasienter endret fredag 4. juni. Blant annet åpnet sykehusene i helseforetaket i større grad opp for å ta imot pasienter fra kommuner med mye smitte. Før 4. juni kunne man altså bli avvist hvis man ikke hadde fått minst én vaksinedose eller hadde gjennomgått covid-sykdom.

– I dette tilfellet var den ansatte som var i kontakt med pasienten, ikke oppdatert på de nye prosedyrene. Vedkommende hadde ikke fått med seg at de var endret slik at beskyttede kunne komme til operasjon selv om de var fra kommuner med mye smitte, sier Longva.

– Det er ikke noe krav om at man må være fullvaksinert for å bli operert hos oss. Hvis man har fått én vaksinedose eller har hatt covid, er man beskyttet, og da er det ikke noe problem.

Sykehuset beklager rotet

Longva opplyser at prosedyrene i Helse Møre og Romsdal har blitt endret 50 ganger i løpet av pandemien, og at det har vært utfordrende å nå ut til alle ansatte hver gang det har vært endringer i prosedyrene.

Smittevernoverlegen beklager rotet og mener det var veldig uheldig at pasienten fikk beskjed om at vedkommende måtte være fullvaksinert for å bli operert.

– Det var en unødvendig misforståelse, og jeg har full forståelse for at pasienten reagerte. Når sånt skjer, er det viktig at pasienten får melding om at dette var feil og tilbud om å få rettet opp i det, sier han.

Gro Ødegård synes det er både skremmende og lite troverdig at sykehuspersonell angivelig ikke kjenner gjeldende lover og regler.

– Pasienten var ifølge sykehusets egen informasjon på Facebook, tilstrekkelig vaksinert etter sykehusets krav da kravet om ytterligere vaksine ble framsatt, skriver hun i en e-post til Faktisk.no.

– Meg bekjent finnes ingen lovhjemmel for å kunne kreve vaksine før en operasjon. Det bekrefter også stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) i Twitter-innlegget mitt.


Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?