Faktisk.

Hvert år dør 185 personer som følge av luftfor­urens­ningen i Oslo

hovedbilde
Foto: Ruben de Rijcke

Påstand

Hvert år dør 185 mennesker som følge av luftforurensningen

Miljøpartiet De Grønne. Oslo MDG, 23.12.2016

Konklusjon

Miljøpartiet De Grønne har brukt tall fra en forskningsrapport som Folkehelseinstituttet står bak. Folkehelseinstituttet har selv omtalt tallene på samme måte som MDG, men har tatt forbehold om at tallene er usikre. MDG har ikke tatt dette forbeholdet.

Påstanden er delvis sann.

Når Miljøpartiet De Grønne (MDG) omtaler grunnlaget for sin egen politikk bruker de ofte påstanden om at 185 personer dør hvert år som følge av luftforurensning i Oslo. I denne faktasjekken har vi tatt utgangspunkt i en oppsummering Oslo MDG har publisert på sine egne nettsider.

Faktisk.no har sporet tallet på 185 døde til en rapport som Folkehelseinstituttet (FHI) skrev på oppdrag fra Statens vegvesen i 2016. I FHIs egen omtale av rapporten skriver forskerne at «luftforurensning bidrar til at Oslo-folk dør for tidlig» og at «det er anslått at det hvert år i Oslo dør 185 mennesker for tidlig på grunn av svevestøv».

Faktisk.no kontakter en av forskerne bak rapporten, Gunn Marit Aasvang ved FHI. Hun sier følgende:

Det stemmer at vi har regnet oss frem til at små partikler av svevestøv, såkalte PM 2,5, har i skyld i 185 for tidlige dødsfall i Oslo hvert år. Men dette tallet er bare et anslag basert på kompliserte utregninger, og bør ikke brukes som et eksakt antall. Vi tar selvkritikk på at vi selv gjorde det i vår egen omtale av rapporten.

«Beheftet med usikkerhet»

I omtalen har FHI tatt forbehold om at tallet er «beheftet med usikkerhet», men man må inn i selve rapporten for å finne de fulle utregningene. Her viser tallene at 1105 personer døde av hjerte- og karsykdommer i Oslo i 2013. Andelen av disse som døde på grunn av svevestøv estimeres av forskerne til 9,5 prosent, altså 104 personer. Men her er 9,5 prosent bare middelverdien, og det egentlige anslaget er et sted mellom 3,5 og 14,9 prosent. Tallet kan altså ligge et sted mellom 39 og 165 personer.

For luftveissykdommer er tallet totalt 587 døde totalt i Oslo i 2013. Her har forskerne brukt middelverdien 13,7 prosent, tilsvarende 81 personer - men anslaget er egentlig 5,3 - 21,5 prosent, altså 31 til 126 personer. Til sammen for de to gruppene med sykdommer blir riktig estimat dermed 69 til 291 for tidlige dødsfall på grunn av luftforurensning.

Aasvang ved FHI sier hun skjønner hvorfor tallene har blitt brukt ukritisk:

Vi har lært av dette, og kommer til å bruke hele intervallet neste gang vi omtaler slike utregninger.

Dør eller dør for tidlig?

Når det gjelder ordlyden «dør av» og «dør for tidlig av» har MDG brukt begge varianter i sine omtaler av forskningen, mens forskerne selv bruker «dør for tidlig». Gunn Marit Aasvang vil ikke gi MDG feil i å bruke «dør av luftforurensning»:

Grunnen til at vi bruker «dør for tidlig» er at vi opererer med en modell som også regner på tapte leveår av en forventet levealder. Det er slik vi kommer frem til anslaget på antall tapte leveår.

Heller ikke medforfatter Per Schwarze mener MDG tar veldig feil ved å si «dør av»:

Det er ikke direkte feil, men det er unyansert. De fleste av menneskene dette måtte gjelde har allerede potensielt dødelige sykdommer som vil forverres av luftforurensningen.

Tilsvar

MDGs Lan Marie Berg skriver følgende til Faktisk.no i en e-post:

Takk til Faktisk.no og NRK som ser oss politikere etter i kortene! Verken jeg eller NRK selv har i denne saken vært presise nok på å angi usikkerheten ved studiet. Det kan vi selvsagt alltid forsøke å bli bedre på, selv om jeg synes dette er strengt vurdert. Men hovedpoenget til De Grønne - som fortsatt er gyldig - er at studien viser at luftforurensning er et stort samfunnsproblem, som kan forkorte livene til svært mange mennesker.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?