Faktisk.

Hva kan man egentlig si om bompenge­sel­ska­penes kostnader?

NRK skriver at kostnadene til bompengeselskapene har økt fra 2017 til 2018, etter at regjeringen kuttet fra 60 til 5 selskaper. Mye tyder på at lånekostnadene har gått opp, men driftskostnadene gikk faktisk ned, hvis man justerer for prisstigning.

Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

I går kunne NRK fortelle at «Frp-statsråd lovet utgiftskutt med bompengereformen – men kostnadene har økt». Dette var toppsak på NRK.no, tema i Politisk kvarter og på Dagsrevyen samme kveld.

Foto: Skjermdump / NRK.no

Saken ble også sitert av flere andre medier via NTB.

NRK baserer seg på en foreløpig rapport fra Statens vegvesen som handler om tall på bompengeinnkreving for 2018.

I saken peker NRK blant annet på dette:

  • Nye tall viser at bompengeselskapenes kostnader har steget fra 2017 til 2018.
  • Dette er fordi bompengeselskapene i perioden bruker mer penger på administrasjon og fordi snittrenten på selskapenes lån har gått opp, og ikke ned.
  • Samlet driftskostnad for selskapene steg med 13 millioner kroner fra 2017 til 2018.

Tallene NRK har hentet inn er ikke helt nye. Samferdselsdepartementet fikk rapporten 12. april, og den har ligget tilgjengelig på Vegvesenets nettsider siden 20. mai.

Ifølge rapporten var de totale driftskostnadene for bompengeprosjektene som hadde innkreving av bompenger i 2018 på rundt 780 millioner kroner. I 2017 var summen på 767 millioner kroner. Dette er, ganske riktig, en økning på 13 millioner, slik NRK skriver.

Men:

1. Tallene er ikke justert etter kroneverdi. Hvis man justerer tallene, går driftskostnadene ned og ikke opp.

At man ikke har justert tallene vil si at man ikke tar høyde for at én krone i 2018 er litt mindre verdt enn den samme kronen var i 2017. Hvis vi justerer for dette, kommer vi til at 767 millioner i 2017-kroner tilsvarer 788 millioner 2018-kroner.

Regner vi på denne måten har ikke driftskostnadene økt med 13 millioner, men falt med 8 millioner, fra 788 til 780 millioner.

I rapporten som NRK henter tallene sine fra, skriver Statens vegvesen at driftskostnaden (ekskludert avskrivninger) per bompassering var på 1,20 kroner i 2018. Tallet var det samme i 2017, dersom man justerer til 2018-kroner. Dette er ikke tatt med i NRKs artikkel.

I den endelige rapporten for 2017, justerer Statens vegvesen driftskostnadene for tidligere år, til 2017-kroner, når de ser på utvikling over tid.

Driftskostnader består blant annet av administrasjonskostnader, lønnskostnader, innkrevingskostnader og tap på krav.

2. Driftskostnader som andel av bompengeinntektene har gått ned.

Vegvesenet skriver også at driftskostnadene som andel av bompengeinntektene for prosjekter med innkreving var 7,1 prosent i 2018, mot 7,4 prosent i 2017.

Det vil si at driftskostnadene er blitt lavere i forhold til summen av bompengene som er hentet inn.

3. Vi vet ikke hvor mye bompengeselskapene brukte på administrasjon i 2018.

NRK skriver at bompengeselskapene brukte mer på administrasjon i 2018 enn i 2017. Dette sier ikke rapporten noe om, og disse tallene er ikke klare før årsskiftet.

I og med at kostnader til administrasjon bare er én del av driftskostnadene, vet vi ikke hvordan administrasjonskostnadene totalt har utviklet seg.

4. Statens vegvesen kan ikke gi et konkret tall på hvor mye rentekostnadene har økt.

NRK skriver også at bompengeselskapene bruker mer penger fordi renten har gått opp. Kostnader knyttet til lån faller ikke innunder driftskostnadene, som punktene over omhandler.

Det stemmer at den vektede effektive lånerenten, inkludert rentesikringer, har gått opp. Også totalt låneopptak har økt.

Dette vil antakelig gi økte kostnader for bomselskapene, men Statens vegvesen kan ikke gi et tall på hvor mye dette utgjør i totale kostnader før årsskiftet.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?