Faktisk.

Nei, det ble ikke ansatt en egen stortings­kon­ditor i september i fjor, som blant annet skulle lage makroner

Foto: Alex (CC BY-NC 2.0), Flickr

Påstand

En egen stortingskonditor ble ansatt i september i fjor, blant annet for å lage franske makroner.

Dagens Næringsliv. Dagens Næringsliv, 03.07.2017

Konklusjon

Det viser seg at verken journalisten bak eller kildene i saken til Dagens Næringsliv kan dokumentere at det er bakt en eneste makron på Stortinget. Når det i tillegg viser seg at det aldri ble ansatt en konditor, men derimot en baker som aldri har bakt makroner på Stortinget, må vi inntil DN kan dokumentere det motsatte, fastslå at påstanden er helt feil.

Påstanden er helt feil.

Mandag denne uken publiserte Dagens Næringsliv (DN) en reportasje over to sider i papirutgaven om pengebruken på Stortinget, med tittel Ansatte egen konditor og fotograf. I saken kommer det frem at Stortinget ifølge DN har «har [...] ansatt egen konditor, husfotograf og kjøpt en maskin til 1,6 millioner som trykker visittkort med gullskrift.»

Avisen presenterer også en punktliste over pengebruken, hvor det i ett av punktene står: «En egen stortingskonditor ble ansatt i september i fjor, blant annet for å lage franske makroner».

Faksimile: DN.no

Saken har siden mandag vært omtalt i flere medier, og også makronene har fått oppmerksomhet. Blant andre VG, Bergensavisen og Klassekampen siterer DN på saken, og Dagbladet skriver følgende på lederplass 5.7.2017:

Stortingets ledelse har mistet kontakten med norsk virkelighet Henrik Wergeland (norsk dikter 1808 - 1845) var både overbærende og presis da han beskrev maktens vesen: Misunn ei en mektig mann hans lykke. En gullbeslagen sko kan også trykke. Det passer når stortingspresident Olemic Thommessen (H) neste gang spiser makroner fra egen konditor og beundrer sitt nye visittkort med gullskrift. Eventuelt mens den nye stortingsfotografen foreviger det hele. For nok en gang har Stortingets politiske og administrative ledelse vist at den har mistet kontakt og kontroll med virkeligheten.

Men har Stortinget faktisk ansatt en egen stortingskonditor, blant annet for for å bake makroner?

Stortinget: DN tar feil

Stortinget mener DN tar feil. I en kommentar i DN i går skriver direktør på Stortinget, Ida Børresen:

Da vi i 2016 omgjorde en eksisterende stilling på kjøkkenet til baker, så var dette for å tilføre viktig kompetanse fra storkjøkkendrift og effektivisere denne delen av produksjonen. Denne stillingen har ansvar for både gjærbakst og kaker i Stortingets serveringstilbud. At noen velger å omtale en baker som en konditor som lager makroner, sier mer om deres syn på kompetanse og profesjon, enn Stortingets beslutning om å skaffe seg denne kompetansen. Bakeren har for øvrig ikke bakt en eneste makron etter at han ble tilsatt.

Hvor kommer da opplysningen om at Stortinget har ansatt en egen konditor for å bake franske makroner fra?

Faktisk.no kontakter Stortinget, og får tilsendt stillingsutlysningen til stillingen på kjøkkenet som baker. Her søker Stortinget etter «en dyktig og kreativ baker som kan være med å utvikle våre bakeprodukter» og som «har som hovedoppgave å produsere seksjonens bakeleveranser». For stillingen kreves fagbrev som baker, og «det er en stor fordel med erfaring fra konditorfaget».

- Har aldri bakt makroner

Faktisk.no spør hvilken bakgrunn den som ble ansatt i stillingen har. Sekretariatsleder Dag Nordbotten Kristoffersen svarer at den ansatte har fagbrev som baker, som etterspurt i utlysningen:

Vi har ikke ansatt noen med fagbrev som konditor. Vi har heller ikke bakt noen makroner. Derimot har vi ved et par spesielle anledninger kjøpt inn makroner utenfra.

Kristoffersen kan ikke fortelle Faktisk.no nøyaktig hvor mange penger som er brukt på makroner, men understreker at det «svært begrenset». (Faktisk.no har bedt om dokumentasjon på dette, og vil oppdatere saken.)

Faktisk.no tar også kontakt med kjøkkenleder på Stortinget, Siv Wilson Olsen, via epost. Hun skriver at det ikke er bakt makroner på Stortinget siden hun ble ansatt i november 2014:

Bakeren ble ikke ansatt for å lage makroner og har ikke bakt noen makroner på kjøkkenet. Han fungerer på alle plassene på kjøkkenet som koldtkjøkken, varmtkjøkken, oppvask, og da selvfølgelig bakeavdelingen.

Stortinget har også gitt Faktisk.no en nærmere redegjørelse for makronforbruket sitt. Seksjonsleder Sissel Kværnes i Stortingets kafeteriaseksjon skriver følgende i en e-post:

Stortinget har siden 2016 kjøpt inn 1170 stk. makroner a kr. 16,- pr. stk = 18.720,-. Makroner har og blir brukt for det meste til større arrangementer og mottakelser. Makroner har i 2017 inngått i serveringen under blant annet Nordisk råds sesjon i Stortinget, markeringen av Utenriks- og forsvarskomiteens 100 år, seminar og mottakelse for diplomatkorpset og seminar og mottakelse for presselosjen. (...) Bakeren har ikke bakt en eneste makron på vårt kjøkken.

- Har aldri sett makroner

For å sjekke dette nærmere med kilder på Stortinget, ringer vi en av stortingsrepresentantene som ennå ikke har tatt ferie, nemlig Høyres Stefan Heggelund som har sittet på Stortinget siden 2013. Han svarer slik:

Stefan Heggelund (H) Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Om jeg har sett noen makroner på Stortinget? Nei, aldri.

Vi går tilbake til DN, som skriver dette i den aktuelle saken:

Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, og kontrollkomiteens nestleder, Michael Tetzschner, tar nå et hardt oppgjør med pengebruken og det de mener er en ukultur, på bakgrunn av DNs opplysninger.

Senere i samme sak skriver DN dette:

- Administrasjonen synes ikke det holder med vafler lenger, men vil heller ha franske makroner med stortingsløven på, sier Arnstad til Dagens Næringsliv. Hun tror ikke det er de folkevalgte som har krevd en slik oppgradering. Arnstad mener at gulltrykte visittkort, egen husfotograf og konditor er uttrykk for at ledelsen skaper avstand til den jobben som ansatte og folkevalgte gjør.

- Har sett makroner én gang

Faktisk.no ringer Marit Arnstad, som for tiden har sommerferie. Hun sier dette:

Marit Arnstad (SP) Foto: Terje Heiestad / Stortinget
Dette med makroner var det DN som tok opp med meg i intervjuet. Da kunne jeg bekrefte at jeg har sett makroner blitt servert på Stortinget ved én anledning, nemlig ved mottagelsen på Utenrikskomitéens 100-årsjubileum i våres. Men jeg tar selvkritikk på at dette med stortingsløven på makronene kom på trykk, for det har jeg faktisk ikke sett.

Arnstad presiserer ovenfor Faktisk.no at makronene for henne bare er et eksempel på avstanden hun opplever mellom ledelsen og de folkevalgte på Stortinget.

- Har sett makroner flere ganger

For å få klarhet i hvor opplysningene om Stortingets påstått ansatte konditor og tilhørende makroner ringer vi DNs journalist Tore Gjerstad. Gjerstad forteller at han selv har sett makroner blitt servert på Stortinget ved flere anledninger. Han kan ikke dokumentere at disse faktisk er bakt av Stortingets eget personale:

Men DN er i kontakt med Stortinget om dokumentasjon på hvor mye penger de har brukt på å kjøpe inn makroner. Vi håper å få denne informasjonen i morgen.

Når det gjelder tittelen «Ansatte egen konditor og fotograf» henviser Gjerstad til stillingsutlysningen.

Her ble det søkt etter en baker, men Stortinget oppga at det var en stor fordel med erfaring fra konditorfaget. Da mener jeg at det er dekning for å skrive at Stortinget har ansatt egen konditor.

Gjerstad viser også til Stortingets svar på dette, som han fikk på epost under arbeidet med saken: «Stillingen som kokk/baker m/ kompetanse fra konditorfaget ble besatt 01.09.2016.»

Tilsvar

I en epost til Faktisk.no skriver reportasjeleder i DN Frode Buanes:

Vi hadde ikke sjekket godt nok da vi skrev at en ansatt konditor hadde bakt makronene som vi vet er blitt servert på Stortinget. Personen ble ansatt som kokk/baker, men hadde «kompetanse fra konditorfaget». Stortingets administrasjon opplyser nå til oss at de har kjøpt inn makronene som er servert, og altså ikke brukt denne personens kompetanse.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?