Faktisk.

Ap med misvisende påstander om handels­ba­lansen

Foto: Ole Berg-Rusen / NTB

Norsk næringsliv og eksport er et av temaene Arbeiderpartiet fokuserer på i valgkampen. Partiet har blant annet argumentert for at norsk økonomi er for oljeavhengig, og at vi eksporterer for lite.

I den sammenhengen har flere Ap-politikere trukket frem handelsoverskuddet. Handelsoverskuddet er knyttet til handelsbalansen, som viser hvor mye et land tjener på eksport sammenlignet med hvor mye det bruker på import.

Når et land eksporterer varer for høyere verdi enn det importerer, har landet handelsoverskudd. Hvis forholdet er motsatt, har landet handelsunderskudd. Det finnes også en handelsbalanse for tjenester, men påstandene vi ser på i denne faktasjekken, handler om varer.

Mens Ap-leder Jonas Gahr Støre har hevdet at handelsoverskuddet er på vei ned, har andre Ap-politikere, blant annet Hadia Tajik, påstått at det er redusert med 400 milliarder siden 2013.

I denne faktasjekken skal vi se nærmere på disse to påstandene.

Påstand

Vi kan få handelsoverskuddet vårt, som er på vei ned, opp igjen.

Jonas Gahr Støre. Partilederdebatt på NRK, 16.08.2021

Konklusjon

Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at handelsoverskuddet har vokst siden januar i år. Sist det var like høyt som i juli var i januar 2014.

Ett av temaene under partilederdebatten på NRK 16. august var hvordan partiene ville sørge for at Norge oppfyller klimamålene for 2030.

Underveis i debatten trakk Ap-leder Jonas Gahr Støre frem CO2-fangst ved forbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo. Ifølge Støre kan en slik teknologi eksporteres til Europa. Det ville i så fall ha fordelaktige konsekvenser for Norges handelsoverskudd, mente han, og sa:

– Vi kan få handelsoverskuddet vårt, som er på vei ned, opp igjen.

Men stemmer det at handelsoverskuddet er på vei ned?

Økende handelsoverskudd

Samme dag som partilederdebatten gikk av stabelen, kunne Statistisk sentralbyrå (SSB) melde at norsk eksport var den høyeste noensinne.

Også handelsoverskuddet var høyt. I juli 2021 var det på 42,6 milliarder kroner, det høyeste siden januar 2014.

Mens det var handelsunderskudd flere måneder i 2020, har det vært et økende overskudd siden januar i år, viser foreløpige tall fra SSB. Du kan se hvordan handelsbalansen har utviklet seg de siste årene i denne grafen:

Kilde: SSB

Støre tok med andre ord feil da han påstod at handelsoverskuddet var på vei ned.

Oljepris ligger bak

Ifølge SSB var det særlig økt oljepris som førte til det store handelsoverskuddet i juli.

I et intervju med E24 sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets at det særlig Equinors oljefelt Johan Sverdrup som ligger bak utviklingen:

– I hovedsak reflekterer oppgangen Johan Sverdrup-feltet, som har kommet inn for fullt og løfter eksporten, sa Aamdal til E24.

Fastlandseksport øker også

Selv om oljeeksporten var den viktigste faktoren bak det rekordstore handelsoverskuddet i juli, har også fastlandseksporten økt sammenlignet med 2020, ifølge SSBs tall:

Kilde: SSB

Riktignok var eksporten lavere i juli 2021 enn i de foregående månedene, men den var fremdeles klart høyere enn i noen måned i 2020. I januar 2019 var den imidlertid høyere enn i juli i år.

Tajik: 400 milliarder lavere

Påstand

(...) handeloverskuddet har gått ned med 400 milliarder kroner siden 2013.

Hadia Tajik. Dagsnytt 18, 18.08.2021

Konklusjon

Påstanden er villedende. I 2013 var handelsoverskuddet 388 milliarder kroner høyere enn i korona-året 2020. De første seks månedene av 2021 var det 51 milliarder kroner lavere enn i de første seks månedene av 2013.

Arbeiderpartiet har også trukket frem handelsbalansen i andre sammenhenger. I en debatt med arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) på Dagsnytt 18 onsdag 18. august, hevdet partiets nestleder Hadia Tajik at handelsoverskuddet var redusert med 400 milliarder sammenlignet med 2013.

Aps næringspolitiske talsperson, Terje Aasland, kom med en lignende påstand i et innlegg i DN 6. august.

Både Tajik og Aasland tar utgangspunkt i handelsbalansen i 2020. Dette året hadde Norge et handelsunderskudd med utlandet på 16 milliarder kroner. Det betyr at vi importerte varer for 16 milliarder mer enn vi eksporterte for.

Terje Pedersen / NTB

I 2013 hadde Norge derimot et handelsoverskudd på 388 milliarder, ifølge tall fra SSB. Om vi sammenligner 2013 med korona-året 2020, har Tajik altså rett.

Siden 2013 har handelsbalansen utviklet seg slik:

Handelsbalansen i millioner kroner. Kilde: SSB

De seneste, foreløpige tallene fra SSB er for juli 2021. Hvis vi legger sammen handelsoverskuddet så langt i år, kan vi sammenligne resultatet med handelsoverskuddet i samme periode i 2013.

Mens handelsoverskuddet mellom januar og juli i 2013 var på 229 milliarder, var det på 178 milliarder i samme periode i 2021.

Handelsoverskuddet er altså 51 milliarder kroner lavere i år enn det var i samme periode i 2013.

Mener tallene er misvisende

I en e-post til Faktisk.no skriver kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsen i Arbeiderpartiet at det er misvisende å bruke månedstall for å si noe om den langsiktige utviklingen i handelsbalansen.

– Handelsbalansen kan variere mye fra måned til måned, blant annet som følge av valutasvingninger og sesongvariasjoner, skriver han.

Roheim Håkonsen viser også til svinginger i handelsbalansen så langt i år, og skriver at handelsbalansen mellom 2013 og 2020, som er det siste året med «fullstendig statistikk», gikk ned med like under 400 milliarder kroner. Han kaller denne trenden «krystallklar».

Roheim Håkonsen knytter også «trenden mot lavere handelsoverskudd» til oljeproduksjon:

– Etter hvert som produksjonen på norsk sokkel gradvis avtar må vi forvente at denne langsiktige utviklingen kan fortsette, skriver han.

– Dette fremstår som en lite kontroversiell påstand. Den er imidlertid viktig for å understreke vårt hovedpoeng: Dagens regjering har ikke i tilstrekkelig grad klart å erstatte inntektene fra petroleumsnæringen med eksport fra nye næringer. Det er denne trenden vi peker på at må snus om vi skal klare få handelsoverskuddene opp igjen.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?