Faktisk.

Dette skjedde i kulissene før hvalrossen Freya ble avlivet

Vakthold, et falskt isflak og gjentatte oppfordringer om å holde avstand var ikke nok. Dokumenter som Faktisk.no har fått innsyn i, viser hva som ble gjort før Freya fikk dødsdommen.

hovedbilde
Hvalrossen Freya oppsøkte en rekke brygger og fritidsbåter på Østlandet i sommer. Noen forsøkte å få henne til å flytte seg ved å spyle vann på henne. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB.

Sommerens snakkis ble hvalrossen Freya. Det nesten 600 kilo tunge dyret klarte å engasjere «hele Norge» i ukesvis.

Et søk i mediearkivet Retriever viser at navnet «Freya», sammen med ordet «hvalross», er nevnt i nesten 2000 artikler og nyhetsmeldinger i år.

Faktisk.no har fått innsyn i dokumenter som handler om Freya fra Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet.

Dokumentene viser at det var omtrent daglige statusmøter om tiltak helt frem til hennes død. Aftenposten har også fått innsyn i dokumenter om hvalrossen. Fiskeridirektoratet var jevnlig i kontakt med fagfolk fra Havforskningsinstituttet og Mattilsynet ved behov.

Diskuterte flytting

«Absolutt ingen grunn til å avlive hvalrossen Freya!!» Det var tittelen på en e-post som ble sendt 21. juni. Fiskeridirektoratet har sladdet både avsender og mottaker, men Havforskningsinstituttet står på kopi.

E-posten inneholder en oppsummering fra et møte om hvalrossen. På denne tiden befant den seg i Kragerø, hvor den hvilte seg på diverse fritidsbåter.

I e-posten står det at man ønsker å be ordføreren i Kragerø om en lav flytebrygge med kapasitet til å bære 1000 kilo. Planen er å se om Freya vil foretrekke denne fremfor båtene.

Her har hvalrossen lagt seg godt til rette i en rib i Kragerø. Foto: Kragerø Brannvesen / NTB.

Dersom ideen med flytebrygge fungerer, ønsker myndighetene å se på muligheten for å flytte hvalrossen til et mer egnet sted.

Ifølge møtereferatet ble det også diskutert om det var mulig å lokke Freya inn i en transportkasse, som kunne heises ombord i Fiskeridirektoratets nye båt, MS Fjorgyn.

I e-posten kommer det frem at områder på Nord-Vestlandet eller Møre kunne være aktuelle. Men disse planene ble aldri noe av.

Imitasjon av isflak

23. juni meldte NRK at Freya ikke var interessert i Kragerøs flytebrygge. Skjærgårdstjenesten prøvde også å lage en slags imitasjon av et isflak ved hjelp av hvit presenning og tunge lodd for å få bryggen til å ligge lavt i sjøen. Heller ikke dét hjalp.

Allerede dagen etter skrev Varden at hvalrossen hadde forlatt Kragerø til fordel for Risør. Også der ble hun en attraksjon, og fant seg så godt til rette at den kommunale småbåthavna ble stengt.

I Risør skal hvalrossen ha drept en svane, og det samme skjedde da den dro til Frognerkilen, innerst i Oslofjorden.

Én plan for flytting og én for avlivning

I et notat som er datert 22. juli og har logoen til Fiskeridirektoratet, oppsummeres et møte som ble holdt dagen i forveien. Hvem som har fått og sendt notatet, har Fiskeridirektoratet sladdet.

Her står det blant annet at Freya har ankommet Oslofjorden og Frognerkilen, og at det er behov for å vurdere videre tiltak, siden svært mange oppsøker hvalrossen.

Her har hvalrossen funnet frem til ei brygge innerst i Hallangspollen i Frogn kommune. Foto: Privat.

Ifølge notatet har Sjøtjenesten laget én plan for flytting og én plan for avlivning. Avlivning blir omtalt som en nødløsning.

Vi flytter Freya over helga hvis hun fortsatt er i Oslo og det er nødvendig. Fjorgyn må ta seg av selve flyttingen ifht utstyr etc.

Observerte Freya fra båt

Gjennom helgen 22.–24. juli ble hvalrossen observert av mannskap om bord på Fiskeridirektoratets båt «Rind». Den hadde nå vært utenfor Lysaker ved Bøyesanden, og i Snarøykilen i Bærum. Her bisto politiet med å holde folk på avstand.

Fiskeridirektoratet skriver i en pressemelding at hvalrossen trenger fred og ro. De mener hvalrossen har det bra. Den tar til seg føde, hviler og ser ut til å være i god form.

I et notat fra 26. juli står det at flytting av hvalrossen ikke er aktuelt slik situasjonen er nå.

I et annet notat fra 3. august kommer det frem at Oslo kommune har tatt kontakt med Fiskeridirektoratet. Freya befinner seg nå ikke så langt unna en badeplass, og kommunen vurderer å stenge av området.

Direktoratets vurdering er at om folk ikke klarte å holde avstand, kan kommunen stenge badeplassen.

Badende kom for tett på

4. august skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding at hvalrossen er observert i Sandvika ved Kadettangen og Kalvøya. De skriver at nærgående folk kan fremprovosere farlige situasjoner, og fraråder folk å nærme seg.

I notatet fra Fiskeridirektoratet står det at Bærum kommune har sendt ut vektere for å informere om at det ikke er lurt å oppholde seg i sjøen. Politiet har vurdert at det er rolige forhold, og ikke nødvendig å stenge av området.

I notatet kommer det også frem at badende hadde kommet for tett på hvalrossen, og at den ble oppfattet som truende.

Politiet twitret om Freya samme dag:

I notatet fra 5. august står det at Freya fortsatt befinner seg på Kadettangen. Nå har Bærum kommune satt opp skilt med en oppfordring om å ikke bade. Politiet er også innom for å passe på. Denne fredagskvelden blir det notert at det kommer stadig flere meldinger om badende som kommer for nær hvalrossen.

Aftenposten publiserte denne dagen en video av en politikvinne som gir publikum tydelig beskjed. Hun truer med at de må stenge hele Kadettangen hvis ikke folk skjerper seg.

«Kan lett drukne folk»

Lørdag 6. august sender en forsker fra Havforskningsinstituttet to e-poster til Fiskeridirektoratet med emnefelt «Freya - tiltak.» Forskeren er veterinær og spesialist på sjøpattedyr.

Vedkommende viser til en telefonsamtale og skriver at hen ser det som svært viktig å ta grep for å forebygge uhell med folk i vannet. Forskeren mener at risikobildet har endret seg vesentlig etter at Freya ankom Kadettangen, hvor det er stor badeaktivitet:

Det er åpenbart at hun finner det interessant å følge etter folk som svømmer. Får hun tak i dem, kan hun lett drukne folk.

Forskeren skriver at kontinuerlig vakthold må skje umiddelbart, og at dette ikke kan vente til over helgen. Hen skriver videre at vakthold vil kunne gi tid til å vurdere om flytting er mulig, men:

Dersom man ikke finner en trygg måte å forebygge/hindre skade på human liv og helse, må avlivning vurderes.

Folk holdt seg ikke unna

To dager etter denne e-posten blir det holdt nok et møte om Freya. I notatet fra Fiskeridirektoratet står det at dyret nå befinner seg på Vollen Marina i Asker. Området er sperret av.

Nå har tilstanden til Freya endret seg betraktelig. En veterinær fra Havforskningsinstituttet mener hvalrossen er stresset fordi folk ikke klarer å holde seg unna.

Det er besluttet at Fiskeridirektoratets båt «Frey» skal sendes til området og være i beredskap.

I notatet står det:

Vi avventer for å se utviklingen. Ytterligere kommunikasjon om å holde avstand. Flere sommerleirer i området, vi blir også kontaktet av privatpersoner. Større grad av frykt. Videre tiltak vurderes.

10. august svømmer Freya tilbake til Kadettangen. I notatet til Fiskeridirektoratet 11. august står det at folk ikke klarer å holde avstand. Dette til tross for at Sjøtjenesten er tilstede.

I en video som Dagbladet TV publiserer fra denne dagen, kan vi se personer som svømmer febrilsk for å komme seg unna hvalrossen. På land står mennesker og roper at de må komme seg i land.

Badende kastet stein

Fiskeridirektoratet skriver at de har sett bilder av badende som kaster stein og spruter vann på hvalrossen.

Dyret fremstår mer stresset og utsettes for mer stress.

12. august er Freya fortsatt i Asker og Bærum-området. I Fiskeridirektoratets dokumenter står det at det stadig vekk er mange mennesker som oppsøker henne.

Det er flere leirskoler i området og en festival. Det forventes mye mennesker.

De har også notert at det er stor medieoppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt.

Avlivet

Beslutningen om å avlive hvalrossen blir tatt lørdag kveld 13. august, da dyret igjen dukker opp i Frognerkilen i Oslo. Tidlig søndag morgen blir hun skutt.

14. august sender Fiskeridirektoratet ut en pressemelding hvor de skriver at hvalrossen Freya er avlivet.

– Beslutning om avliving ble tatt etter helhetsvurdering der vi kom frem til at menneskers liv og helse kunne komme i fare, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

​​​​Ifølge fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen ble det besluttet å avlive Freya fordi menneskers liv og helse kunne komme i fare. Foto: Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet.

Dagen etter avlivningen skriver han i et notat at i lys av de faglige rådene, er det konkludert med at flytting ville medført stor risiko for å skade eller drepe dyret. I tillegg ville det betydd å bruke store ressurser og kostnader.

Fare for menneskeliv

Fiskeridirektøren skriver også at å bedøve Freya hadde vært risikabelt. Hvalrossen kunne ha flyktet i vannet og druknet.

Det ble også vektlagt at adferden både til dyret og folk hadde endret seg.

I notatet har Bakke-Jensen kopiert inn en melding fra Sjøtjenesten, som hadde vært på Kadettangen hvor det var 300–400 badegjester:

Det oppstår flere situasjoner hvor vi vurderer det til at det er fare for menneskeliv. Vi beordrer folk opp av vannet, men få vil høre (...) Freya svømmer frem og tilbake langs stranden og opp til folk.
Bruker de neste tre timene på å jage folk ut av vannet og får kun delvis kontroll på situasjonen. Politiet kommer og er med på deler av operasjonen etter at vi har ringt 112.

I et notat fra 25. august, står det blant annet at Fiskeridirektoratet anser nødrettsituasjonen som oppsto som et selvstendig rettslig grunnlag for å avlive hvalrossen. I dette notatet pekes det også på Lov om dyrevelferd, og at dyret fremsto mer og mer stresset.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?