Faktisk.

Nei, nettsiden NRK viser til er ikke en av Europas desidert største innen sexsalg

FOTO: Robert Schlesinger / NTB Scanpix

Påstand

Norge har flest annonser på nettsiden som regnes som en av Europas desidert største innen sexsalg.

NRK. NRK, 27.01.2018

Konklusjon

Det er helt feil at nettsiden NRK viser til er en av Europas desidert største innen sexsalg. NRK viser til en rapport fra Pro Sentret som dokumentasjon for påstanden. Men det finnes ikke dekning for påstanden i rapporten. Rapportforfatter Ida Elin Kock avviser også at påstanden stammer fra Pro Sentret. Hun skjønner ikke hvor NRK har hentet sin påstand. En forskningsrapport fra Storbritannia viser at landets markedsledende nettside for sexsalg er mange ganger større. Et nettsøk viser også at det finnes en rekke andre sider i Europa, som er mange ganger større enn siden NRK viser til. NRK vedgår også at det ikke var dekning for påstanden, og har rettet i artikkelen sin.

Påstanden er helt feil.

27. januar publiserte NRK saken «Nordmenn selger suverent mest sex på Europeisk eskorteside». Tittelen er senere endret til «Norge har suverent flest sex-annonser på europeisk eskorteside». Det fremgår ikke av saken at tittelen er endret.

Nettstedet NRK viser til opererer i en juridisk gråsone. Selskapet bak nettsiden har hovedkontor i Tyskland, der sexkjøp er lovlig, noe det ikke er i Norge. Med dagens lovverk er det imidlertid lite man kan gjøre med saken, når serveren er plassert utenfor landets grenser.

I NRKs artikkel reagerer Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Jan Bøhler på sakens tilsynelatende oppsiktsvekkende opplysninger. Bøhler mener det er på tide å endre politikken på feltet:

Oversikten NRK kommer med nå viser jo behovet for det. Vi har også vedtatt dette på landsmøtet vårt.

At saken brukes politisk gjør det mer interessant å sjekke om det er dekning for en sentral påstand i artikkelen.

ENDRET TITTEL: Slik så NRKs sak ut, med den opprinnelige tittelen, som nå er endret. Foto: Skjermdump / NRK

Blant de største i Europa?

Påstanden vi skal se nærmere på i denne faktasjekken, er i ingressen på artikkelen. Der står det:

Norge har flest annonser på nettsiden som regnes som en av Europas desidert største innen sexsalg.

For at denne påstanden skal være riktig, må det være flest annonser rettet mot nordmenn på det aktuelle nettstedet, og nettstedet må være blant de største inne sexsalg i Europa. NRK har endret formuleringen i ingressen etter at Faktisk.no tok kontakt med dem.

Viser til rapport fra Pro Sentret

NRKs sak er basert på en rapport fra Pro Sentret, Oslo kommunes hjelpetilbud til sexarbeidere. Rapporten ble publisert i august 2017.

Når Faktisk.no ber om dokumentasjon for påstanden, er det også denne rapporten distriktsredaktør Morten Rød i NRK Sørlandet viser til.

I rapporten står det at nettstedet opererer i syv land, og at det er Norge som har desidert flest annonser, med 818 stykker per 26.06.2017. Nest flest har Sverige med 172, deretter følger Danmark (43), Spania (26), Finland (19), Polen (18) og Italia (15). Totalen blir altså 1111 annonser.

Det er med andre ord riktig at de fleste annonsene på nettstedet, retter seg mot norske kunder, slik NRK hevder. Men er det riktig at dette nettstedet, hvis primære marked er det lite folkerike landet Norge, er blant de største innen europeisk sexsalg?

Ikke støtte for påstand i rapporten

I rapporten blir det poengtert at antallet annonser ikke er det samme som antallet personer som selger sex. En person kan legge ut et ubegrenset antall annonser på nettstedet, og det er vanlig at en person har mange annonser ute samtidig.

Ifølge rapporten er det rimelig å anta at det aktuelle nettstedet er markedsledende, når det gjelder annonsering av prostitusjonstjenester i Norge. Det står imidlertid ingenting om hvor stort nettstedet er i europeisk sammenheng.

Det finnes altså ikke støtte for påstanden om at nettsiden regnes som en av Europas desidert største i rapporten NRK selv viser til.

Påstanden stammer ikke fra Pro Sentret

Det er spesialkonsulent Ida Elin Kock i Pro Sentret som har utarbeidet rapporten. Hun bekrefter til Faktisk.no at det ikke står noe i rapporten om at det aktuelle nettstedet er blant de største i Europa. Hun forteller at påstanden ikke stammer fra Pro Sentret, og at hun ikke skjønner hvor NRKs påstand stammer fra.

– Det vi har sagt er at nettstedet var størst i Norge da rapporten ble laget. All informasjon tilsier det. Både vår egen telling av annonser, samt opplysninger fra våre brukere og andre aktører. Hva som er størst i Europa, er ikke vårt felt, sier Kock.

Hun understreker at annonsetallene er i konstant endring, og at de ikke nødvendigvis er de samme på nåværende tidspunkt.

Britisk nettside er mange ganger så stor

Beyond The Gaze er den største studien som omhandler trygghet, arbeidsforhold og regulering av internettbasert prostitusjon i Storbritannia.

Studien henter sine deltakere fra landets største eskortenettside. Ifølge studien har forskerne verifisert at 29 826 personer hadde annonser med tilbud om seksuelle tjenester på nettsiden, mellom 1. august og 31. oktober 2017.

Til sammenligning viser Pro sentrets telling til sammen 1111 annonser. Fordi tellemåten er annerledes, blir ikke tallene direkte sammenlignbare. På den ene siden fremgår det av Pro sentrets rapport at det er et visst gjennomtrekk blant annonsørene. Samtidig fremgår det også at det er vanlig med duplikatannonser, der samme sexarbeider har flere ulike annonser ute samtidig.

Det er uansett ingen tvil om at den britiske siden er mange ganger så stor som den NRK refererer til i sin sak.

Mange nettsider er mye større

Et enkelt nettsøk viser også at det finnes en rekke europeiske sider som er betydelig større enn siden NRK viser til. Én av sidene Faktisk.no har funnet, hadde per 6. februar 33 687 annonser i ulike europeiske land. Dette er et øyeblikkstall, som kan sammenlignes med tallet fra Pro Sentrets rapport. Men denne nettsiden har altså 30 ganger så mange annonser.

Det finnes også en rekke andre europeiske nettsider for sexsalg som er vesentlig større enn siden NRK viser til. Enkelte av nettsidene har flere annonser for de mest folkerike europeiske landene, enn det nettsiden NRK refererer til har totalt sett.

Fordi nettsidene bedriver en virksomhet som strider mot norsk lov, lenker ikke Faktisk.no til disse i faktasjekken. NRK er imidlertid forelagt dokumentasjonen.

Tilsvar

Distriktsredaktør Morten Rød i NRK Sørlandet vedgår at NRK ikke var nøyaktige nok i saken. Han skriver følgende i en e-post til Faktisk.no:

Her har vi ikke gjort en nøyaktig nok jobb. Vår sak er basert på rapporten fra Pro Senteret, og vi har kommet med en påstand det ikke er dekning for i rapporten, når det gjelder størrelsen på den aktuelle nettsiden. Jeg er enig i konklusjonen til Faktisk.no og beklager at vi har feilinformert våre lesere om størrelsen på nettstedet. Vi vil rette opp, og informere våre lesere etter de retningslinjer NRK har.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?