Faktisk.

Nei, det er ikke innlysende at 9/11 var en eksplosjon

Foto: WikiCommons

Påstand

Innlysende at 9/11 var en eksplosjon

Ny Tid. Ny Tid, 14.09.2017

Konklusjon

Ny Tid viderebringer ukritisk en konspirasjonsteori om at de tre skyskraperne som raste sammen i New York 11. september 2001, ble utsatt for kontrollerte sprengninger. Ifølge amerikanske myndigheter raste bygningene som følge av flyene som styrtet i dem og de påfølgende brannene. Artikkelforfatteren er ikke objektiv og uavhengig, men aksjonist i en organisasjon som mener myndighetene tildekker sannheten. Han støtter seg på artikler publisert på useriøse nettsteder, som utgir seg for å være vitenskaplige. Det er på ingen måte innlysende at skyskraperne raste som følge av kontrollerte sprengninger.

Påstanden er helt feil.

På sin førsteside 14. september har månedsavisen Ny Tid en hovedsak med tittelen «Innlysende at 9/11 var en eksplosjon». I ingressen står det:

NY TIDS førsteside 14. september 2017.
Hva var det som ødela World Trade Center 11. september 2001? Mye indikerer at det dreide seg om en kontrollert rivning, mener eksperter.

I tillegg til egne abonnenter, blir Ny Tid distribuert som et innstikk til Klassekampen, som har rundt 20 000 abonnenter.

Ifølge både VG og Morgenbladet skal Klassekampen nå vurdere samarbeidet med Ny Tid. Ansvarlig redaktør i Klassekampen, Bjørgulv Braanen, sier følgende til Morgenbladet:

Det er sterk kost, men jeg har forsåvidt ikke noen no-go-sone for å trykke konspirasjonsteorier. Det som skiller dette fra mye annet, er at det er lagt veldig mye redaksjonell autoritet og tyngde i det. Det er ikke tvil om at avisen går god for det, og det er et uttrykk for en redaksjonell utvikling jeg ikke har sett fra starten.

Massive angrep og latterliggjøring

Også i lederartikkelen i dagens Ny Tid omtales 11. september og konspirasjonsteorier. Ansvarlig redaktør i Ny Tid, Truls Lie, skriver følgende om sin egen opplevelse av å dele en konspirasjonsteori på sosiale medier:

Massive angrep og latterliggjøring fra en rekke av Facebooks mest snakkesalige, samt en helsides drittpakke i Dagens Næringsliv på grunn av mitt hjertesukk om 9/11 på min private Facebook-side. Men tross dette velger jeg nå, som redaktør i vår redigerte avis, å grave mer i denne betente materien.

I Dagens Næringsliv-saken Lie viser til, er han sitert på at han «mener 11. september sannsynligvis var en kontrollert sprengning». Avisen omtalte påstanden etter at Faktisk.no faktasjekket en artikkel Lie hadde delt på Twitter og Facebook. Påstanden om at en døende CIA-agent innrømmet at han var med på å sprenge World Trade Center 7 11. september 2001, ble vurdert som faktisk helt feil.

Aktivist

Artikkelen om 11. september er skrevet av Ted Walter, som ifølge Ny Tid er direktør for strategi og utvikling i Architects & Engineers for 9/11 Truth (AE911 Truth).

Den norske avisa beskriver AE911 Truth som «en nonprofit organisasjon som representerer mer enn 2900 arkitekter og ingeniører». Organisasjonen har som mål å få en ny granskning av hva som skjedde da tvillingtårnene og World Trade Centers bygning nummer 7 raste sammen.

Organisasjonen mener å ha bevis for at det ikke var terroristenes fly og brannene som oppsto, som fikk bygningene til å rase. Ifølge AE911 Truth var den egentlige årsaken «en kontrollert sprengning ved bruk av eksplosiver». Det er denne teorien Ted Walter helt uten kritiske spørsmål får utbrodere i Ny Tid, 16 år etter det at største terrorangrepet på amerikansk jord fant sted.

Ted Walter er ikke selv arkitekt eller ingeniør. Ifølge LinkedIn-profilen hans har han en mastergrad i «public policy». Walter har også skrevet boken «Beyond Misinformation: What Science Says About the Destruction of World Trade Center Buildings 1, 2, and 7».

Faktisk.no har vært i kontakt med Walter. Han skriver følgende i en e-post:

Jeg skrev artikkelen for Ny Tid. Den har ikke vært publisert noe annet sted først. Jeg skrev den på engelsk og de har oversatt den til norsk.

Granskinger

Etter 11. september 2001 har det versert et utall konspirasjonsteorier om hva som egentlig skjedde da 2753 mennesker mistet livet i New York. Samme dag ble 184 personer drept da et fly fløy inn i Pentagon, og 40 personer mistet livet da et annet fly styrtet i en åker i Pennsylvania.

Føderale myndigheter i USA har gjennomført flere granskninger, blant annet nødetaten FEMA's Building Performance Study, som kom i 2002. The National Institute of Standards and Technology (NIST) kom med rapporter både i 2005 og 2008.

Felles for disse er at de konkluderer med at de tre bygningene raste sammen som følge av flyene som ble styrtet i dem og brannene som oppsto. AE911 Truth mener imidlertid at det finnes en lang rekke beviser for at det ikke stemmer. På hjemmesiden sin skriver organisasjonen:

Siden 11. september har uavhengige forskere over hele verden samlet beviser som overveldende motbeviser påstanden om at flykrasjene, og brannene som fulgte dem, førte til den totale ødeleggelsen av tvillingtårnene og WTC 7. Disse bevisene, som FEMA og NIST utelater fra sine rapporter støtter opp under den ubehagelige konklusjonen at alle tre skyskraperne ble ødelagt i det man ofte omtaler som «en kontrollert sprengning», hvor eksplosiver og/eller andre metoder brukes til å rive en bygning.

Sprengstoff

I Ny Tids artikkel avvises konklusjonene i NISTs offisielle gransking. I stedet påstås det at bygningene sannsynligvis ble revet i kontrollerte sprengninger. Walter påstår at det brannfremmende materialet termitt eller nanotermitt ble brukt. I Ny Tid skriver Walter:

Den mest opplagte forklaringen på det smeltede metallet – nemlig at den formen for brannfremmende materiale som kalles «termitt» ble brukt for å svekke tårnenes stålsøyler – ble styrket noen år senere, da en gruppe vitenskapsfolk oppdaget ureagert nanotermitt i fire uavhengige prøver av WTC-støv. Nanotermitt er en form for termitt med eksplosive egenskaper utviklet på nanonivå på steder som Lawrence Livermore National Laboratory. Det er ingen grunn til at dette stoffet skulle finnes i fire uavhengige prøver av World Trade Center-støv – det vil si ingen annen grunn enn at det ble brukt for å ødelegge alle de tre strukturene.

Richard Fruehan er professor i metallurgi ved Carnegis Mellon universitet. Han mener det slett ikke trenger å være mystisk at det er funnet rester av termitt i ruinhaugen. Det trenger ikke å ha stammet fra eksplosiver. I boka «Debunking 9/11 myths», skrevet av David Dunbar og Brad Reagan fra tidsskriftet Popular Mechanics, sier Freuhan følgende:

Termitt-reaksjonen kan ha skjedd med aluminium og hvilket som helst oksid det var i nærheten av. Til og med aluminium og oksygen kan reagere på denne måten.

Måtte skjedd på forhånd

I boka, som ble utgitt i 2007, tar forfatterne for seg mange av konspirasjonsteoriene som florerer rundt terrorhandlingen.

De to peker på at det var store mengder smeltet aluminium i de brennende skyskraperne. Vinduskonstruksjonene var av aluminium og flykroppene til de to flyene som startet brannene, besto av 80 prosent aluminium.

Bare i World Trade Center II, ett av de to tvillingtårnene, var det 63 tonn aluminium fra flykroppen til United Airlines-flyet. Det brennende flydrivstoffet gjorde at temperaturen i tårnene var på over tusen grader. Aluminium smelter ved 660 grader celsius.

For at teorien med en kontrollert sprengning skal ha noe for seg, må sprengstoffet ha blitt plassert i de tre bygningene på forhånd.

Ifølge NIST vil det kreve 0,13 kilo termitt for å smelte én kilo stål opp til punktet hvor stålet knekker sammen. Flere tonn med termitt måtte altså ha blitt utplassert fra før. I tillegg måtte hvert enkelt sprengpunkt ha blitt bundet med kabel, og termitten måtte vært i direkte kontakt med den bærende konstruksjonen i bygget.

Ga ordre

Et sentral teori i Ny Tids artikkel er at eiendomsutviklereen Larry Silverstein, som leide World Trade Center 7 fra New Yorks havnevesen, var i samtaler med forsikringsselskapet sitt da flammene herjet som verst 11. september. Ny Tid henviser til en tv-dokumentar fra 2002 der Silverstein sier følgende:

Jeg husker at jeg ble oppringt av aksjonslederen i brannvesenet, som sa at de ikke var sikre på om de klarte å stanse brannen. Jeg svarte: «Vet du, vi har hatt et så forferdelig tap av liv at det lureste å gjøre er å rive den (pull it)». Så de bestemte seg for å rive den, og deretter så bygningen kollapse. (Ny Tids oversettelse journ. anm.)

Konspirasjonsteoretikere har ment at Silverstein ved å si «pull it» ga tillatelse til en kontrollert riving av den 49 etasjer høye bygningen World Trade Center 7.

I «Debunking 9/11 myths» går Dunbar og Reagan også i rette med denne teorien. De har intervjuet en rekke rivingseksperter, som sier at de aldri har hørt uttrykket «pull it» bli brukt om å rive en bygning. Blant annet sier Mark Loizeaux i Controlled Demolition Inc. at det eneste tilfellet der han kan se for seg at begrepet brukes om å rive en bygning, er der mindre strukturer delvis blir kuttet, mens store maskiner trekker strukturen over ende ved bruk av stålkabler.

I boka skriver de derimot at «pull it» er et vanlig uttrykk blant brannmenn, og det omhandler det å trekke seg ut fra brennende bygninger. Silverstein har selv forklart hva han mente med uttalelsen, og bekrefter at han mente at brannmennene måtte trekke seg ut.

Useriøst

En sentral kilde i Walters Ny Tids artikkel er Steven Jones, som omtales som fysiker. Han står oppført som forfatter av artikkelen «Active Thermitic Material Discovered in Dust from the 9/11 World Trade Center Catastrophe». Artikkelen er publisert av Open Chemical Physics Journal, som utgir seg for å være et vitenskapelig tidsskrift, med Bentham Science som utgiver.

Forretningsmodellen til tidsskriftet er imidlertid en helt annen enn hva som er vanlig for anerkjente vitenskapelige tidsskrifter. Anerkjente tidsskrifter tar ofte en høy abonnementspris. Bentham tilbyr artiklene sine gratis, og forfatterne må betale for å få stoffet sitt publisert der.

Niels Harrit, en dansk 9/11-skeptiker, står oppført som en av medforfatterne til Steven Jones. Harrit fastholder at artikkelen er gjennomgått og kontrollert av to andre forskere på feltet før den ble publisert. Han sier han vet hvem de er, men nekter å oppgi navnene på de to når han blir konfrontert av det danske nettstedet Videnskap.dk.

Redaktøren av Open Chemical Physics Journal, Marie-Paule Pileni, trakk seg i protest etter at Jones' og Harrits artikkel om 11. september ble publisert. Til Videnskab.dk sier Pileni følgende:

De har trykket dette uten min tillatelse, så da du skrev til meg ante jeg ikke at artikkelen var publisert. Det kan jeg ikke akseptere og derfor har jeg nå skrevet til Bentham at jeg trekker meg fra alle aktiviteter hos dem.

Pileni er til daglig professor ved Université Pierre et Marie Curie i Frankrike, med nanomaterialer som spesialområde.

Meningsløs artikkel

I 2009 var doktorgradsstudentene Phillip Davis og Kent Anderson, ved henholdsvis Cornell University og anerkjente New England Journal of Medicine, blitt lei av det de oppfattet som vitenskapelig søppelpost fra Bentham. De bestemte seg for å kjøre en test.

Ved hjelp av et dataprogram fikk de generert en tekst som var grammatisk korrekt - og fullstendig meningsløs. De skrev at de var forskere ved Center for Research in Applied Phrenology (CRAP) og sendte inn teksten til Bentham. Fire måneder senere fikk de til svar at eksterne forskere hadde gjennomgått artikkelen, og at den var antatt. Dersom de betalte 800 dollar til en konto i De forente arabiske emirater skulle artikkelen bli publisert.

I en e-post til New Scientist skrev Mahmood Alam, direktør for publisering i Bentham, dette:

I denne spesifikke saken var vi klar over at artikkelen som ble sendt inn bare var tull, og vi forsøkte å finne identiteten til personen ved å late som om artikkelen hadde blitt antatt, selv om den ikke var det.

En annen kilde i Ny Tids artikkel er Michael Ketcham. Han fremstilles som en tidligere ansatt i NIST som har gått ut mot sin tidligere arbeidsplass. Det er riktig at Ketcham jobbet i NIST, men han er utdannet som utvikler av iPhone-apper med en mastergrad i matematikk og jobbet som visualiseringsprogramerer i NIST.

Ketcham hadde ingen rolle i 11. september-granskingen, og har ingen bakgrunn fra verken konstruksjonsteknikk eller fysikk. Ketcham skriver selv at han har informasjonen fra en tv-dokumentarer, og at det var denne informasjonen som fikk ham til å tvile på sin tidligere arbeidsgiver.

Tilsvar

Ny Tids redaktør Truls Lie skriver dette i en epost til Faktisk.no:

Jeg ser her at Faktisk.no konkluderer med «useriøse medier» og gjør seg skyldig i å dømme en artikkel via «guilt by association», dvs. ikke en faktabasert kritikk. Jeg ser ikke at man kan konkludere at det hele er «faktisk helt feil», ut fra noen interessant momenter. Det følger ikke logisk av det.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?