Faktisk.

Nei, hundrevis av millioner er ikke på flukt i verden

Bildet viser syriske flyktninger i Semmaqiyeh, Libanon i fjor.
Bildet viser syriske flyktninger i Semmaqiyeh, Libanon i fjor. Foto: Nils Inge Kruhaug / NTB scanpix

Påstand

[...]Hundrevis av millioner er på flukt [i verden].

Hanne Skartveit, VG. VG, 24.03.2018

Konklusjon

I en kommentar i VG skrev kommentator Hanne Skartveit at hundrevis av millioner er på flukt i verden. Dette stemmer ikke. Det offisielle anslaget er 65,6 millioner mennesker ved utgangen av 2016. Dette inkluderer både flyktninger, internt fordrevne og asylsøkere. VG rettet i nettsaken etter at Faktisk.no tok kontakt, og opplyser at det også skal trykkes en rettelse i papiravisen.

Påstanden er helt feil.

VG-kommentator og politisk redaktør Hanne Skartveit hadde lørdag 24. mars kommentaren «Snakk sak - ikke Sylvi» på trykk i VG. Samme kommentar ble publisert på nett, her med tittelen «Sylvi Listhaug – og Siv Jensen». Kommentaren omhandler norsk innvandringspolitikk sett i lys av Sylvi Listhaugs (Frp) avgang som justisminister.

Foto: Skjermdump / VG

Kommentaren inneholdt ved publisering følgende setning:

Det vi diskuterer, er nyanser som omfatter få mennesker, i en verden der hundrevis av millioner er på flukt.

Faktisk.no kontaktet Hanne Skartveit og ba henne redegjøre for påstanden om at hundrevis av millioner er på flukt i verden. Vi fikk raskt svar:

– Sorry, skulle vært titalls millioner. 65, faktisk.

VG rettet

Like etter rettet Skartveit i kommentaren på nett, slik at setningen nå ble stående slik:

Det vi diskuterer, er nyanser som omfatter få mennesker, i en verden der titalls av millioner er på flukt.

Det ble også lagt til en rettelse i bunnen av nettsaken:

Vi skrev i en tidligere versjon at hundrevis millioner flyktninger er på flukt, riktig er titalls millioner flyktninger.

65 millioner er riktig

Hanne Skartveit har altså rettet saken fra hundretalls millioner til titalls millioner mennesker på flukt, og oppgir til Faktisk.no at det riktige anslaget er 65 millioner mennesker.

Vi skal i denne faktasjekken se nærmere på tallene.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) er ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) den eneste organisasjonen som kan gi en global oversikt. UNHCR anslår at antallet mennesker på flukt i verden var 65,6 millioner ved utgangen av 2016. Dette er de seneste publiserte tallene. Ifølge FN er dette det høyeste tallet siden andre verdenskrig.

Slik fordeler anslaget på 65,6 millioner seg:

Flyktninger

Ikke alle som er på flukt i verden får status som flyktning. FN-sambandet har laget denne oppsummeringen:

Du er en flyktning hvis:

  • Du er utenfor ditt eget hjemland.
  • Du ikke kan eller tør få beskyttelse i, eller returnere til, ditt eget hjemland.
  • Dette er fordi du frykter forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, medlemskap i en sosial gruppe, eller politiske meninger i ditt eget hjemland.

Ifølge FNs flyktningkonvensjon er det altså bare mennesker som har måttet forlate hjemlandet som regnes som flyktninger i internasjonal rett.

Ved utgangen av 2016 var det 17,2 millioner flyktninger etter dette mandatet, ifølge FNs anslag. I tillegg regner FN med 5,3 millioner UNRWA-registrerte palestinske flyktninger i sitt totaltall på 22,5 millioner flyktninger i verden.

Internt fordrevne

De fleste som er på flukt i verden i dag er imidlertid på flukt i sitt eget hjemland. Disse kalles internt fordrevne, og er ikke definert som flyktninger i internasjonal rett, siden de ikke har krysset hjemlandets landegrenser.

I FNs retningslinjer for internt fordrevne fra 1998 defineres disse som personer eller grupper som har blitt tvunget til å forlate hjemmet eller hjemstedet sitt som følge av, eller for å unngå, væpnet konflikt, vold, brudd på menneskerettighetene eller natur- eller menneskeskapte katastrofer.

Ved utgangen av 2016 var det til sammen anslagsvis 40,3 millioner internt fordrevne mennesker i verden, som følge av forfølgelse, konflikt, vold eller brudd på menneskerettighetene. Flest internt fordrevne har Colombia, med Syria på andreplass.

Internt fordrevne som følge av natur- eller menneskeskapte katastrofer er ikke medregnet. I 2016 regnet Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC) med at det var 24,2 millioner nye internt fordrevne som følge av katastrofer i verden.

Asylsøkere

Personer som flykter fra hjemlandet sitt kan søke om beskyttelse i et annet land. Når dette er gjort får personen som regel status som asylsøker. Ifølge FN-sambandet og Flyktninghjelpen får man status som flyktning først når asylsøknaden er innvilget, selv om man etter folkeretten allerede skal regnes som flyktning så fort man oppfyller kriteriene i flyktningkonvensjonen.

Ifølge FN-sambandet opererer de fleste stater med begrepet asylsøker fram til asylsøknaden er behandlet, men Flyktninghjelpen presiserer at «i mange utviklingsland blir de fleste anerkjent som flyktning umiddelbart ved ankomst på «prima facie» grunnlag uten en individuell asylprosess».

FNs høykommissær for flyktninger (UNCHR) regner med at det var 2,8 millioner mennesker som ventet på svar på asylsøknaden sin ved utgangen av 2016.

Oppsummering

Som Hanne Skartveit selv medgir, er det offisielle anslaget på 65,6 millioner mennesker. Basert på dette er altså feil å påstå at hundrevis av millioner er på flukt i verden.

Mennesker på flukt inkluderer både flyktninger, internt fordrevne og asylsøkere.

Flyktninger kan regnes som personer som tvunget eller ufrivillig migrerer. Det finnes også personer som frivillig utvandrer til et annet land. FN-sambandet skriver at årsaker til frivillig migrasjon kan være arbeid, studier eller familiegjenforening. Disse regnes ikke som mennesker på flukt.

FN anslår at det var 258 millioner internasjonale migranter i 2017. 60 prosent av disse bor i Asia eller Europa.

Tilsvar

Hanne Skartveit i VG kommer med følgende kommentar til Faktisk.nos konklusjon:

Min kommentar handlet om hvor lite som skiller de politiske partiene i norsk innvandringsdebatt opp mot hvor mange mennesker som har forlatt eller ønsker å forlate sine hjemland, på flukt fra krig og katastrofer, eller på søken etter et bedre liv. 

Det er riktig at det offisielle tallet på flyktninger i verden er 65,6 millioner. Svært mange migranter og andre mennesker som har forlatt eller ønsker å forlate sine hjemland, faller utenfor den offisielle definisjonen. 

Da jeg skrev min kommentar, tenkte jeg også på mennesker som drar av andre årsaker enn krig og katastrofer. Som fattigdom, korrupte styresett, og andre forhold som gjør det vanskelig å skape seg en god fremtid i sitt eget hjemland. I ettertid ser jeg at jeg kunne ha vært mer presis. Derfor endret jeg teksten i min nettkommentar den dagen den ble lagt ut. Jeg ønsker imidlertid å redegjøre for bakgrunnen for min opprinnelige formulering i mitt svar til Faktisk.no.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?