Faktisk.

Stadig færre kommuner havner på ROBEK-listen

Foto: Gjermund Nordtug / Stortinget

Påstand

Stadig færre kommuner havner på ROBEK-listen.

Siv Jensen, Frp. Stortingets spørretime, 24.05.2017

Konklusjon

Det sto flere kommuner på ROBEK-listen da Jensen kom med påstanden enn da hun ble finansminister. Likevel er påstanden riktig. Ut fra kommunenes gode økonomiske resultater i 2016, er det forventet at mange kommuner vil bli meldt ut av registeret med det aller første. Regjeringen anslår at bare 30 kommuner vil bli igjen i ROBEK. Det er det laveste antallet noensinne.

Påstanden er helt sann.

ROBEK står for Register om betinget godkjenning og kontroll, og er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse. Hva økonomisk ubalanse innebærer, er definert i kommuneloven § 60 (§ 59 a) nr. 1.

Kommuner og fylkeskommuner som er oppført i ROBEK, må ha godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å kunne ta opp lån eller inngå langsiktige leieavtaler. I tillegg skal lovligheten av budsjettvedtakene deres kontrolleres av Fylkesmannen.

Siden ROBEK ble opprettet i 2001, har det variert hvor mange kommuner som har vært registrert der, og hvor lang tid det har tatt før de har blitt meldt ut igjen. Få kommuner på ROBEK-listen kan tolkes som at kommunenes økonomi er god, og det er nok derfor finansminister Siv Jensen (Frp) i spørretimen hevdet at «stadig færre kommuner havner på ROBEK-listen».

44 kommuner registrert

Når Faktisk.no ber Finansdepartementets pressekontakt om dokumentasjon for statsrådens påstand, blir vi henvist til registerets hjemmeside.

Der kan man blant annet se hvilke kommuner som er registrert i ROBEK til enhver tid. Da Jensen kom med påstanden i spørretimen 24. mai 2017, sto 44 kommuner og ingen fylkeskommuner på ROBEK-listen, opplyser Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til Faktisk.no.

Ifølge departementet skjer inn- og utmeldinger i hovedregel to ganger i året: I januar/februar, når fylkesmennene foretar en gjennomgang av kommunenes årsbudsjett og økonomiplan. Og i juni/juli, etter at kommunene har vedtatt årsregnskapene sine, og fylkesmennene har gjennomgått disse. Registeret oppdateres fortløpende etter hvert som departementet får beskjed fra fylkesmennene.

Nedgang siden 2015

Så over til finansministerens påstand. Stemmer det at det at stadig færre kommuner havner i ROBEK?

KMD har laget en historisk oversikt over alle kommuner som er eller har vært i ROBEK fra registeret ble opprettet og til 30. november 2016. Faktisk.no legger til grunn at Jensen snakker om utviklingen siden Solberg-regjeringen tiltrådte 16. oktober 2013.

Økte i starten

Figuren viser at antall kommuner i ROBEK økte fra Solberg-regjeringen tiltrådte og til utgangen av 2014. I 2015 ble det færre, og nedgangen fortsatte i 2016 og de fem første månedene av 2017. Legger man de siste to og et halvt årene til grunn, er Jensens påstand helt riktig.

Torsken er blant kommunene på ROBEK-lista. Foto: Helge Hansen / NTB scanpix

Det finansministeren imidlertid ikke tar hensyn til, er den relativt store økningen fra 2013 til 2014. Fra Jensens regjering tok over 16. oktober 2013 og til 31. desember 2014, økte antall kommuner i ROBEK med nesten 29 prosent.

Siden da har det vært en gradvis nedgang, men det var fortsatt flere kommuner registrert da Jensen kom med påstanden enn da hun ble finansminister. Da Solberg-regjeringen tiltrådte sto 42 kommuner på ROBEK-listen. Da Jensen kom med påstanden i Stortinget var antallet 44 kommuner.

Laveste antall noensinne

Knappe to uker før finansministeren snakket om ROBEK i spørretimen, hadde regjeringen imidlertid lagt fram kommuneproposisjonen 2018. Der presenterer regjeringen sin politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året. I proposisjonen står det:

I lys av de gode økonomiske resultatene i 2016 er det forventet at mange kommuner blir meldt ut av registeret i etterkant av at kommunestyrene har vedtatt årsregnskapene for 2016. Det er ventet at antall kommuner i ROBEK vil gå ned til om lag 30, som er det laveste antallet noensinne.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?