Faktisk.

Nei, New York Times mente ikke at setebelte­loven var «et brudd på menneske­ret­tig­he­tene» i 1986

Foto: Volvo Cars (pressebilde)

Påstand

New York Times-kommentar i 1986 mente at setebelteloven var «et brudd på menneskerettighetene»

Volvo. Annonse i Dagens Næringsliv, 24.10.2020

Konklusjon

Det stemmer ikke at avisen The New York Times skrev på kommentarplass i 1986 at den amerikanske setebelteloven var et brudd på menneskerettighetene, slik Volvo hevdet i en reklame. Derimot trykket avisen et leserinnlegg forfattet av en motstander av setebeltelover i februar dette året, med tittelen «Setebeltelovene bryter dine borgerrettigheter». Samme person ble senere samme år sitert i en nyhetsartikkel på at motstandsgruppen han ledet mente at setebelteloven brøt menneskerettighetene. Avisen opplyser til Faktisk.no at de ikke kan finne noen andre redaksjonelle kommentarer, nyhetsartikler eller spalter som inneholder disse ordene i sitt arkiv. De opplyser også at de ikke har gitt Volvo tillatelse til å bruke avisens navn på denne måten. Volvo innrømmer feilen, og har etter at Faktisk.no tok kontakt besluttet å endre teksten i annonsen.

Påstanden er helt feil.

Nylig lanserte bilprodusenten Volvo en fersk global reklamekampanje. Reklamekampanjen heter «A million more», og handler om Volvos nye sikkerhetssystemer. Kampanjen består av flere videoer hvor overlevende fra bilulykker forteller om hvordan setebeltet reddet livet deres. Sentralt i kampanjen er hvordan Volvo, som utviklet trepunkts setebelte, ble «møtt med en verden av kritikk» da de introduserte dette i bilene sine. Volvo har delt klipp fra reklamekampanjen på sosiale medier i flere land.

Faksimile: Helsides reklame i Dagens Næringsliv

En helsides annonse tilknyttet kampanjen sto også på trykk i Dagens Næringsliv lørdag 24. oktober. Her hevdes det at den anerkjente avisen The New York Times, som kommentar til setebelteloven i 1986, skrev at loven var «et brudd på menneskerettighetene.»

Ifølge Erik Trosby, kommunikasjonssjef i Volvo Car Norway, har den samme annonsen stått på trykk i Aftenposten. Den har også blitt brukt på noen utendørs lystavler fra Clear Channel og JC Decaux, og i noen digitale medier.

Trosby opplyser at dette er en internasjonal kampanje som har vært publisert i flere land og på flere språk, og at Volvo i Norge per nå ikke oversikt over akkurat hvilke språk den er publisert på. Faktisk.no har imidlertid sett annonsen både på engelsk og spansk.

Kampanjen er global, og her sees kampanjesiden slik den vises for forbrukere i USA. (faksimile: Volvo Cars USA)

Men stemmer det at New York Times skrev dette i en kommentar til setebelteloven i 1986?

Viser til leserinnlegg og nyhetsartikkel

Ikke ifølge Danielle Rhoades Ha, nestleder i kommunikasjonsavdelingen i The New York Times Company. Hun svarer Faktisk.no slik i en e-post:

– Det ser ut til at Volvo refererer til uttalelser fra en motstander av setebeltelovene som skrev et leserinnlegg og ble sitert i en nyhetsartikkel.

"Letter to the editor", New York Times 26. februar 1986 Faksimile: New York Times

Ha viser til et leserinnlegg fra 26. februar 1986 med tittelen «Setebeltelovene bryter dine borgerrettigheter» (Oversettelse er gjort av Faktisk.no). Innlegget er signert av David Solan fra Norwalk i Connecticut.

Ha viser også til en nyhetsartikkel i avisen fra 7. desember samme år, der David Solan er intervjuet. Her kommer det frem at Solan, en 42 år gammel dataprogrammerer, er leder av en gruppe på 20 personer som er mot setebeltelovgivningen. Gruppen heter «the Citizens Coalition Against a Mandatory Seat Belt Law», noe som kan oversettes til «Borgerkoalisjonen mot en lov om obligatoriske setebelter».

– Folk med god reaksjonsevne kan klare seg uten

I nyhetsartikkelen er Solan sitert på at gruppen mener at «setebelteloven bryter menneskerettighetene og setter en ny standard for 'Big Brother government', siden den forsøker å regulere privatlivet».

Utdrag fra nyhetsartikkel i New York Times 7. desember 1986. Faksimile: New York Times

Solan uttaler seg også i artikkelen om at folk med god reaksjonsevne kan klare seg uten setebelte, mens eldre mennesker med trege reflekser kan ha nytte av det.

Ifølge Ha finner ikke avisen noen andre redaksjonelle kommentarer, nyhetsartikler eller spalter som inneholder de påståtte ordene.

Hun opplyser også at New York Times ikke har gitt Volvo tillatelse til å bruke avisens navn på denne måten. Avisen har kontaktet Volvo.

Nevnes også i reklamevideo

Også i en av reklamevideoene blir det hevdet i et lydklipp fra noe som høres ut som en gammel tv- eller radioreportasje, at «New York Times rapporterer at [setebelter] er et brudd på menneskerettighetene».

Det er ikke oppgitt noen kilder i videoen.

Skjermdump fra video: Volvo / Youtube

Tilsvar

Volvo innrømmer feilen, og har etter at Faktisk.no tok kontakt besluttet å endre teksten i annonsen.

Erik Trosby, kommunikasjonssjef i Volvo Car Norway, skriver følgende til Faktisk.no i en e-post:

Dette er en internasjonal kampanje som er utviklet av den globale markedsavdelingen til Volvo Cars. I forbindelse med deres henvendelse har vi gjennomgått annonsemateriellet og dobbeltsjekket kildehenvisningen. Vi har kommet fram til at måten annonsen er formulert på gir et inntrykk av at det er New York Times som selv uttrykker meningen, mens det riktige er at det er setebeltemotstanderen David Solan som gir kommentaren i en redaksjonell artikkel, forfattet av en journalist i New York Times. Vi ønsker å være presise i vår markedsføring og ser at annonseteksten slik den står nå burde vært tydeligere og mer presis. Vi har derfor besluttet å endre teksten i annonsen slik at det er tydelig hvem som er kilden til utsagnet.

Hensikten med å bruke utdraget fra David Solans utsagn i annonsen har vært å illustrere motstanden mot setebeltepåbudet på den tiden, samtidig som Volvo ønsker å vise hvordan denne loven ble omtalt og debattert i media.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?