Faktisk.

Vindmøller på viralt bilde ble revet i 2012

Et bilde av rustne vindmøller og en påstand om at «ingen tar seg råd til å fjerne dem» har spredt seg på Facebook. Det er riktig at vindmøllene på bildet sto og forfalt, men de ble fjernet for over ni år siden.

Foto: Eli Duke / Wikimedia Commons.

I april begynte et bilde av noen utslitte vindmøller å spre seg blant norske Facebook-brukere. På bildet sto det:

Disse ble satt opp med subsidier, de leverte dyr strøm i noen år, så opphørte subsidiene og ingen tar seg råd til å fjerne dem...
Vil det samme skje hos oss etter at de er "oppbrukt"?
Dette bildet har blitt delt over 1600 ganger på Facebook. Vindmøllene produserte strøm på Hawaii i perioden 1987–2006, og ble ikke fjernet før i 2012. Foto: Skjermbilde fra Facebook.

Bildet har blitt delt over 1600 ganger på Facebook. Blant dem som har delt det, vises det til forlatte vindmøller både i Tyskland og USA. Faktisk.no har fått spørsmål fra lesere som lurer på hvor bildet kommer fra, og hva som er historien bak.

Originalbilde tatt i 2011

Ved å gjøre et omvendt bildesøk, kan man enkelt finne ut hvor bildet kommer fra. Blant treffene man får i Googles bildesøk, er dette bildet på Wikimedia Commons:

Foto: Eli Duke / Wikimedia Commons.

Wikimedia Commons er en database hvor alle kan laste opp bilder og andre mediefiler. Bildet er det samme som er delt i Norge, og på Wikimedia står det at det er tatt 7. desember 2011 av amerikaneren Eli Duke.

I beskrivelsen står det at det er en «forlatt vindpark nær South Point, det mest sørlige punktet i USA». Wikimedia opplyser også at bildet er fra Kamaoa Wind Farm, en vindpark på Hawaii i USA.

Revet i 2012

Ved å google navnet på vindparken, finner man ytterligere opplysninger. Blant treffene er nettstedet National Wind Watch, hvor man kan lese at turbinene på Kamaoa Wind Farm er på vei til å bli tatt ned. Nettstedet gjengir en artikkel fra avisen Star Advertiser, som i 2012 skrev at fjerningen av vindmøllene var helt i sluttfasen.

De 37 turbinene ble satt i drift allerede i 1987, men i 2006 var det slutt etter at selskapet som eide dem ikke lenger klarte å få tak i reservedeler. De neste seks årene ble vindmøllene bare stående og forfalle, før de i 2012 ble fjernet for godt.

Den lokale nyhetskanalen Big Island Video News publiserte i 2012 en video av den siste turbinen som ble revet.

Den lokale nyhetskanalen Big Island Video News publiserte i 2012 en video av at den siste vindmøllen i Kamaoa Wind Park falt. Foto: Skjermbilde fra YouTube.

De rustne vindmøllene på bildet som nå spres i Norge, ble altså revet ned for godt over ni år siden.

Dyrt å bli kvitt vindmøller

Årsaken til at vindmøllene ble stående uproduktive så lenge, var at det var dyrt å fjerne dem. Året før rivingen, skrev Pacific Business News at kostnaden for riving var anslått til 1 million dollar. Det var anslått at man kunne få 300 000 dollar for skrapmetallet.

– Det er risiko for en stor utgift for oss. Jeg vil gjerne se på de gamle turbinene som en ressurs, og ikke som en byrde, og ser etter den billigste måten å bli kvitt dem på på en trygg måte, uttalte Steven Pace, CEO i Apollo Energy Partners, som eide vindparken.

Samme selskap eide også tomten, og det var ifølge Pace ingen krav om at de gamle vindmøllene måtte fjernes. På det tidspunktet var det heller ingen lokale lover som regulerte avviklingen av vindparker, ifølge Pacific Business News.

Allerede før Kamaoa Wind Farm ble revet, startet Apollo Energy Partners opp en ny vindpark like i nærheten. Pakini Nui Wind Farm har siden 2007 levert strøm til befolkningen på Hawaii, og de 14 vindmøllene er fortsatt i drift.

Krav om fjerning i Norge

Bildet av de rustne vindmøllene på Hawaii har blitt brukt av vindkraft-motstandere i flere land. De er opptatt av hva som skjer med rotorbladene og resten av turbinene når de er utslitte og må byttes ut.

På bildet som spres blant norske Facebook-brukere stilles spørsmålet «vil det samme skje hos oss etter de er "oppbrukt"?». Det er lite som tyder på det.

Her til lands er det Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som gir konsesjon til å bygge vindkraftverk. NVE skal alltid ha beskjed når vindkraftverk skal nedlegges, og den som har konsesjonen skal ifølge lovverket «fjerne anlegget og tilbakeføre området til sin naturlige tilstand så langt dette er mulig».

I 2020 opplyste NVE til Faktisk.no at de kjente til fem vindkraftverk som hadde blitt demontert i Norge. Disse ble ifølge NVE enten solgt til andre land, eller levert til godkjent deponi.

Rotorblader graves ned

Faktisk.no har tidligere skrevet om hva som skjer med rotorblader fra vindmøller:

Slike rotorblader regnes som vanskelige å resirkulere. Derfor er det vanlig å deponere materialene fra dem, blant annet ved å grave dem ned. Dette blir også gjort i Norge.

Det betyr ikke at rotorblader regnes som helt uresirkulerbare. Forskere og produsenter jobber med å finne gode måter å resirkulere og gjenbruke materialene i rotorbladene på, men det er utfordrende å gjøre dette lønnsomt.

Både i Norge og andre land har det blitt spredt en påstand om at det finnes 14 000 forlatte vindmøller som forsøpler USA. Det er ikke riktig, ifølge den amerikanske faktasjekkeren PolitiFact.

Ifølge PolitiFact var det i 2019 ikke mulig å si sikkert hvor mange vindmøller som sto uten å være operative i USA. En ekspert de snakket med anslo imidlertid antallet til å være snakk om «noen hundre», og ikke 14 000.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?