Faktisk.

Nei, Norge opplevde ikke relativt sett større befolk­nings­vekst enn India fra 1995 til 2016

hovedbilde
Foto: Skjermdump / NRK

Påstand

I perioden 1995 til 2016 har vi hatt en relativ større befolkningsvekst i Norge enn i India

Sylvi Listhaug, Frp, Terje Tvedt. Politisk kvarter på NRK, 01.02.2018

Konklusjon

I perioden Sylvi Listhaug og Terje Tvedt omtaler, hadde Norge en befolkningsvekst på 20,2 prosent. Befolkningsveksten i India var i samme periode på 37,9 prosent, viser tall fra FNs befolkningsdivisjon. Påstanden om at befolkningsveksten i Norge disse årene var større enn i India, er helt feil.

Påstanden er helt feil.

Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) var torsdag 1. februar i NRKs Politisk kvarter for å debattere innvandringspolitikk med Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani. Gharahkhanis poeng var at Arbeiderpartiet har lange tradisjoner for en streng innvandringspolitikk og han viste til innvandringsstoppen partiet innførte i 1975.

Til dette svarte Listhaug at få vesteuropeiske land har hatt så stor befolkningsvekst som Norge, og at majoritetsbefolkningen andelsmessig er redusert mer enn andre steder. For å konkretisere omfanget av innvandringen til Norge i nyere tid, sa Listhaug følgende:

I perioden 1995 til 2016 har vi hatt en relativ større befolkningsvekst i Norge enn i India. Større nettoinnvandring enn USA noen gang hadde etter borgerkrigen, 1860-1865.

Kort tid etter publiserte hun et innlegg på Facebook der hun skrev det samme:

Foto: Skjermdump / Facebook
I perioden 1995-2016 opplevde Norge relativt sett en større befolkningsvekst enn India og en større netto innvandring enn USA noensinne hadde etter borgerkrigen.

Mye delt

Innlegget er delt 580 ganger og har fått over 4000 reaksjoner. Listhaug viser i innleggsteksten til boken «Det internasjonale gjennombruddet» av Terje Tvedt. På spørsmål fra Faktisk.no bekrefter hennes rådgiver Espen Teigen at Tvedts bok er kilde for opplysningene. Og ganske riktig, på side 209 i e-boka står følgende:

Norge opplevde i perioden 1995–2016 relativt sett en større befolkningsvekst enn India og en større netto innvandring enn USA noensinne hadde etter borgerkrigen 1860–65.

Det er ingen notehenvisning til disse opplysningene og det er eller heller ikke referert til kilder på andre måter.

I og med at påstandene fremmet av Sylvi Listhaug og Terje Tvedt er innholdsmessig like, er dette en faktasjekk av både Listhaug og Tvedt. Både i innlegget og i boken er disse to faktuelle påstandene fremmet etter hverandre:

Forfatter Terje Tvedt. Foto: Edvard Thorup
  1. I perioden 1995-2016 opplevde Norge relativt sett en større befolkningsvekst enn India.
  2. I perioden 1995 til 2016 har vi relativt sett, hatt en større nettoinnvandring enn USA noen gang hadde etter borgerkrigen, 1860-1865.

I denne faktasjekken skal vi undersøke riktigheten av den første påstanden. Den andre påstanden har vi gjennomgått i denne faktasjekken, publisert fredag 9. februar:

FN-tall

SSB forklarer forskjellen mellom relative og absolutte tall slik: Relative tall er tall som er satt i forhold til andre tall, mens absolutte tall er tallene vi får når vi teller noe.

I denne faktasjekken skal vi ta for oss de relative tallene når vi ser på befolkningsveksten i Norge og i India i perioden 1995 til 2016. Her har FNs befolkningskontor sammenliknbare tall:

Foto: Skjermdump / FN
  • For Norges del steg befolkningen i løpet av disse årene fra 4,37 millioner til 5,25 millioner. Det innebærer en vekst på 20,2 prosent.
  • For Indias del steg befolkningen i samme periode fra 960 millioner til 1 324 millioner. Dette tilsvarer en vekst på 37,9 prosent.

Det samme bildet tegner seg om vi ser på tallene fra OECD. De nyeste tallene her er fra 2013. Ser man på perioden 1995 - 2013 her, hadde Norge en befolkningsvekst på 16,5 prosent, mens India hadde en befolkningsvekst på 31 prosent.

Europa

Hvis vi sammenlikner befolkningsveksten i Norge med resten av Europa, ser vi at Norge er blant landene med høyest befolkningsvekst i forhold til folketall.

Tilsvar

Tvedt erkjenner at opplysningen er feil. Han skriver at meningen var å sammenlikne befolkningsveksten i Norge med befolkningsveksten i Kina, og at dette vil bli rettet i det nye opplaget av boken.

Når én setning i min bok som sammenfatter Norges historie de siste femti årene sammenlikner befolkningsutviklingen i Norge med India, er det en feil, og skyldes en ren inkurie. Det som er vanlig å sammenlikne med i slike sammenhenger er verdens mest folkerike land, Kina. Kina hadde i 1995 1 203 097 268 og i 2017 1 372 302 771. Sammenliknet med Kinas befolkningsutvikling på 14,1 prosent i perioden var Norges befolkningsvekst på over 20 prosent og dermed betraktelig større. Det var også Kina jeg tenkte på da jeg skrev setningen, men «India» kom inn i teksten rett og slett ved en feil, kanskje siden jeg foreleste både om den gamle Indus-sivilisasjonens historie og arbeidet med landets utvikling på 1700-tallet i samme perioden som jeg skrev på denne boken. Det pussige er at verken forlaget eller jeg oppdaget den. Det er en feil jeg selvsagt tar det fulle og hele ansvar for. Som historiker har jeg ingen annen interesse enn at det jeg skriver er rett. «India» er følgelig byttet ut med «Kina» i neste opplag av boken.

Tvedt mener feilen ikke rokker ved bokens hovedpoeng, nemlig endringene i Norges befolkning:

Men la meg understreke: Det er en opplysning helt uten betydning for analysen i boken som søker å sammenfatte hvordan Norges befolkning har endret seg under hva jeg kaller det internasjonale gjennombruddet. Den fører ikke til at Norges befolkningsvekst de siste 20 årene verken blir mindre eller større.

Jeg har etter hvert skjønt at jeg heller burde ha sammenliknet med Norges naboland for å gjøre trenden så tydelig som mulig. Jeg bruker her CIAs World Fact Book som kilde siden den har samtidige tall fra alle land i verden.

Tallene dokumenterer, bortenfor all tvil,  at Norge hadde en svært uvanlig rask befolkningsøkning i perioden, hvilket også var konklusjonen i den setningen i boken Faktisk.no har sjekket. Personlig synes jeg analysen av Norge er mer oppsiktsvekkende enn at jeg helt uten betydning byttet ut Kina med India, ikke minst siden denne grunnleggende forandringen i befolkningen har vært såpass lite fremme i offentligheten.

Faktisk.no har også forelagt konklusjonen til Sylvi Listhaugs rådgiver Espen Teigen. Han skriver dette i en epost:

Sylvi Listhaug henviste til boken til Terje Tvedt. Som han forklarer selv er dette en inkurie, hvor han egentlig mente Kina fremfor India. Det vil vi forholde oss til fremover.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?