Faktisk.

Nei, Frelses­ar­meen betaler ikke moms på pengene de samler inn

Tusenvis har delt en Facebook-post der det hevdes at 25 prosent av pengene som samles inn i de sorte grytene, går til staten. Dette stemmer ikke, forsikrer Frelsesarmeen.

Det er ikke riktig at Frelsesarmeen må betale moms på pengene de samler inn. Den samme feilaktige påstanden ble spredt allerede i 2011. Foto: Frelsesarmeen.

Påstand

Frelsesarmeen skal betale moms av pengene soldatene samler inn. Staten skal grabbe til seg ca 25% av det som er innsamlet.

Facebook-innlegg. Facebook , 10.06.2022

Konklusjon

Det stemmer ikke. Frelsesarmeen har aldri betalt moms på pengene som samles inn. Frivillige organisasjoner som Frelsesarmeen betaler imidlertid moms når de kjøper varer og tjenester, men i 2021 fikk de full momskompensasjon for dette.

«Dette jeg nå skal fortelle dere er SJOKK!: Vi kjenner alle til Frelsesarmeen! Vi kjenner til og vi respekterer jobben de gjør for mange svake i Norge! Blant annet har de sine 'sorte gryter' der vi kan bidra til hjelp!»

Slik starter en Facebook-post som ble lagt ut 10. juni 2022. Den har skapt stort engasjement, og er i skrivende stund delt over 10 000 ganger. Videre i innlegget hevdes det at regjeringen har meddelt at Frelsesarmeen skal betale moms av pengene soldatene samler inn.

STATEN skal grabbe til seg ca 25% av det som er innsamlet! Går det an å bli mer pengegrisk og ubarmhjertig,Jens Stoltenberg? Få dem vekk!
Mange lar seg sjokkere, men det som hevdes i Facebook-posten er ikke sant.

«Dette tar kaka», skriver kvinne som har delt innlegget.

«Helt forskrekkelig. Å ta fra de fattige og gi til de rike er politikerne sitt motto», skriver en annen.

«Denne AP SP regjeringen er ikke sann, snakk om å være smålig!» skriver en tredje.

Avkrefter ryktene

Stemmer det at 25 prosent av pengene som samles inn i de sorte grytene, går til staten?

Nei, det gjør det ikke.

– Frelsesarmeen har aldri betalt moms på pengene vi samler inn, sier kommunikasjonssjef Geir Smith-Solevåg for Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene.

Geir Smith-Solevåg er kommunikasjonssjef for Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene. Han avkrefter at organisasjonen må betale moms på pengene de samler inn. Foto: Frelsesarmeen.

– Men vi har, inntil nylig – i likhet med resten av frivilligheten – ikke fått full momskompensasjon når vi kjøper varer og tjenester, legger han til.

Frelsesarmeen har også lagt ut en nettsak for å avkrefte ryktene som nå spres i sosiale medier.

Gammel påstand

Så hvorfor spres denne påstanden?

Den observante leser har kanskje allerede merket seg at Facebook-posten omtaler Jens Stoltenberg. Han var statsminister i Norge i periodene 2001–2002 og 2005–2013.

Som generalsekretær i NATO, har nok Jens Stoltenberg andre prioriteringer i 2022 enn å kreve moms fra frivillige organisasjoner i Norge. Foto: Valeria Mongelli / AFP.

Og jaggu finner vi nøyaktig samme tekst delt i et elleve år gammelt kommentarfelt på Facebook.

Men heller ikke i 2011 var påstanden riktig. Det viser seg at Frelsesarmeen også da så seg nødt til å gå ut og presisere at staten ikke krevde moms på pengene organisasjonen samlet inn.

«Hver krone som blir gitt i julegryta går direkte til Frelsesarmeens arbeid», forsikret Frelsesarmeen sine Facebook-følgere om i desember 2011.

Moms på varer og tjenester

I en artikkel publisert på Frelsesarmeens nettside på samme tid, fremgikk det at mange hadde blitt bekymret etter å ha lest en artikkel i VG/E24.

Også i 2011 måtte Frelsesarmeen avkrefte rykter om moms på innsamlede midler. Da hadde mange misforstod en artikkel i E24. Faksmile: Frelsesarmeen.no og e24.no. Begge artikler ble publisert i 2011.

Artikkelen handlet imidlertid ikke om moms på innsamlede penger – men om at frivillige organisasjoner måtte betale moms når de kjøpte inn varer og tjenester. For eksempel når en organisasjon kjøper kaffe, for så å gi den bort gratis.

Ifølge artikkelen fra 2011 betalte frivillige organisasjoner hvert år inn cirka 1,2 milliarder kroner i moms til staten. Av dette ble 600 millioner refundert.

Mangeårig kampsak

Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær for Frivillighet Norge, forklarer det slik:

– Det er jo sånn at hvis man kjøper en vare eller tjeneste, så betaler man 25 prosent i moms, som er en avgift til staten.

Hvis man driver butikk, kjøper man varene fra en grossist eller produsent, og betaler moms på dette. Men butikken får tilbake momsen når varen selges videre. Det er altså forbrukeren som får regningen.

– Men frivillige organisasjoner har vanligvis ikke varer og tjenester de selger videre, så da er det de som betaler momsen, forklarer generalsekretæren.

Frivillighet Norge har i mange år hatt som kampsak å få momsfritak eller full kompensasjon for frivilligheten. Da har de for eksempel forklart det slik at når Frelsesarmeen samler inn penger, så må de betale 25 prosent til staten når de kjøper varer eller tjenester for å hjelpe andre.

Får full kompensasjon

I dag er dette problemet i stor grad løst gjennom momskompensasjonsordningen, forteller Johnsen.

– Organisasjoner og lag må betale moms når de kjøper varer og tjenester, men de kan i ettertid søke om å få momsen kompensert. Regjeringen har lovet full momskompensasjon. Da skal man få tilbake 100 prosent av det man har betalt.

Full momskompensasjon har vært en kampsak for Frivillighet Norge og generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen. Foto: Frivillighet Norge.

I 2021 ble løftet om 100 prosent kompensasjon innfridd, meldte Kultur- og likestillingsdepartementet i januar i år:

– I 2021 mottok mer enn 22 000 foreninger og lag over 1,8 milliarder kroner fra ordningen. For første gang siden ordningen ble innført i 2010, fikk alle mottakere innvilget 100 prosent av godkjent søknadssum, skriver departementet.

I 2022 er ordningen på 1,9 milliarder kroner.

– Vi er veldig glade for at regjeringen har hørt på signalene fra oss og andre organisasjoner, og fra og med 2021 har gitt full momskompensasjon, sier Geir Smith-Solevåg i Frelsesarmeen.

Johnsen i Frivillighet Norge understreker at det ikke er et millimeterpresist system, men at det er forenklet for å være ubyråkratisk. De fleste organisasjoner og lag får kompensasjon basert på gjennomsnittstall. Johnsen er fornøyd med ordningen.

– Ordningen fungerer bra for kjøp av varer og tjenester, sier han.

– Den dekker imidlertid ikke bygg og anlegg. Hvis et ungdomslag har et klubbhus de for eksempel skal oppgradere, faller det utenom. Det er vi ikke fornøyde med, legger han til.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?