Faktisk.

Nei, Støre og EU vil ikke forby vedfyring

En påstand om at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og EU vil forby vedfyring, spres nå i sosiale medier. Påstanden stemmer ikke. Foto: Javad Parsa / NTB og skjermdump / Facebook.

Påstand

Støre og EU vil forby vedfyring

Facebook-innlegg. Facebook, 22.09.2022

Konklusjon

Verken Støre eller EU vil forby vedfyring. Det stemmer at Europaparlamentet har fattet et vedtak om materiale fra trær brukt til energiproduksjon og biodrivstoff, men det innebærer ikke et forbud mot vedfyring.

De siste ukene har et Facebook-innlegg om at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og EU vil forby vedfyring, fått stor spredning i sosiale medier.

Innlegget er blant annet delt i grupper som Vi som støtter Sylvi Listhaug og Regjeringen Støre må gå av.

Påstanden om at vedfyring skal forbys, har satt sinnene i kok hos mange. Faktisk.no har fått en rekke henvendelser fra lesere som lurer på om det stemmer.

En av dem som har delt innlegget skriver følgende:

Vedfyring skal bli strengt kontrollert/overvåket og forbudt… folk skal angi hverandre for alt og ingenting av frykt!! Jeg kjenner innimellom ærlig talt forakt for de som enda velger å lukke øyan for det her, for det vil ramme oss alle!!
Dette bildet har blitt spredt i flere store grupper på Facebook. Skjermdump: Facebook.

I kommentarfeltet er det flere som har uttrykt sin misnøye med forbudet:

Jeg kommer til å fyre med ved uansett hva Støre og EU sier. Da får de pinadø komme hit og kaste meg i fengsel.
Kommer aldri til å angi mine naboer og slutter ikke å fyre med ved. Vi må stå imot og stoppe dette.

Men er det virkelig slik at Støre og EU har bestemt at vedfyring skal forbys?

Støre vil ikke forby vedfyring

Et kjapt søk i mediearkivet Atekst viser ingen treff på at statsministeren vil forby vedfyring. Statssekretær Tale Jordbakke (Ap) ved Statsministerens kontor avkrefter at Støre ønsker et forbud mot å fyre med ved.

– Dette oppslaget er usant. Støre har ikke uttalt seg om noe forbud mot vedfyring, sier hun.

Ved hjelp av Google er det enkelt å finne ut at teksten under bildet av Støre, er hentet fra en artikkel på Document.no. Et bildesøk viser at bildet av statsministeren er tatt av NTB, og gjenbrukt i en rekke nyhetsartikler. Søker man på teksten i det hvite feltet på bildet, kommer man til en artikkel på Steigan.no.

Teksten og bildet er med andre ord klippet og limt sammen for å få et ønsket budskap, før det er blitt spredt i sosiale medier.

De alternative nettstedene Document.no og Steigan.no har altså skrevet om EU og vedfyring. Steigan.no skriver at medlemslandene skal trappe ned bruken av vedfyring som energikilde. Document.no opplyser at EU har fattet vedtak mot vedfyring.

Så enkelt er det ikke.

Forslag om endringer i direktiv

Det stemmer at Europaparlamentet denne måneden fattet et vedtak om revisjon av fornybardirektivet. Det krever at alle EU-land må øke produksjonen av fornybar energi.

Fornybardirektivet er en del av EUs klimapakke Fit for 55, som ble foreslått i Europakommisjonen i 2021. EU-landene har som mål å redusere utslipp av klimagasser med 55 prosent innen 2030.

Europaparlamentet ønsker å stramme inn på noen av bærekraftkriteriene for bioenergi. Derfor har de kommet med forslag om endringer i direktivet.

Endringene handler ikke om at folk ikke skal få tenne opp ved i peisen, ifølge statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i Olje- og energidepartementet:

– EU har ikke fattet vedtak mot vedfyring, sier hun.

– Slik vi forstår det, har Europaparlamentet vedtatt et forslag om hvordan bruken av trevirke som innsatsfaktor for produksjon av biodrivstoff og elektrisitet, skal beregnes i utregningen av fornybarandelen i fornybardirektivet.

Statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) sier at vedtaket i Europaparlamentet ikke handler om vedfyring i folks hjem. Foto: Naina Helen Jåma / NTB Kommunikasjon.

Redusere bruk av friskt tømmer

Vedtaket handler altså om trevirke brukt til stasjonær bioenergi (som for eksempel til hus) og biodrivstoff (til transport), og hvordan dette skal telles med i regnskapene for å nå fornybarmålene til EU.

– Vedtaket handler ikke om vedfyring, slår seniorrådgiver i NIBIO, Knut Øistad, fast.

– Enkelt forklart handler det om at EU blant annet vil redusere bruken av ferskt tømmer av det som skal telle med i målet.

Ifølge Øistad er Europaparlamentet opptatt av å redusere negative konsekvenser for naturmiljøet av uttak av trevirke til energiformål.

Knut Øistad, seniorrådgiver ved NIBIO, sier at endringene som er foreslått ikke handler om hvorvidt privatpersoner skal få fyre med ved. Foto: NIBIO.

Han forklarer at Europaparlamentet også legger vekt på at trevirke skal brukes til andre, mer høyverdige formål før det brennes.

– Europaparlamentet legger vekt på at trevirke først bør brukes til å lage for eksempel hus, møbler, papir og annet, før det brennes. Norge har mindre andel bioenergi fra skog enn for eksempel Sverige og Finland, så disse endringene vil ha mer og si for dem, sier Øistad.

Forslag om økt andel fornybar energi

I en kronikk skriver ansatte ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) at det er to hovedbegrunnelser for å begrense bioenergi:

  • Forbrenning av biomasse bidrar til midlertidige utslipp av drivhusgasser.
  • Uttak av biomasse til energi og materialer kan bidra til tap av biologisk mangfold og andre naturverdier.

Forskerne skriver også at bioenergi er den viktigste fornybare energikilden i EU, og at det blir økt bruk av fossile energikilder hvis bioenergi tas ut av energimiksen.

Europakommisjonen og Europarådet har opprinnelig foreslått et fornybarmål på 40 prosent. Europaparlamentet har høyere ambisjoner, og har foreslått å øke til 45 prosent andel fornybar energi innen 2030.

– Bærekraftkriteriene er helt sentrale i fornybardirektivet og skal gjelde anlegg over en viss størrelse. I dag er grensen 20 megawatt. Forslaget er å redusere denne grensen til fem megawatt. Dette er over enkel vedfyring, sier Øistad i NIBIO.

Usikkert hva dette har å si for Norge

Statssekretær Sæther sier at selv om det er gjort et vedtak i Europaparlamentet, betyr ikke det at teksten i direktivet er bestemt:

– Parlamentet, det rådet og kommisjonen skal nå forhandle om endelig tekst. Fornybardirektivet blir først vedtatt etter at enighet er oppnådd mellom partene. Dette skjer muligens i løpet av 2022. Den nye teksten er foreslått av parlamentet, og var ikke en del av det opprinnelige forslaget fra EU-kommisjonen.

Bioenergi utgjør omtrent åtte prosent av energibruken i Norge.

Sæther forklarer at Norge ikke har implementert fornybardirektivet fra 2018, som EU nå forhandler om endringer i.

– Først når den endelige teksten er på plass, kan vi ta stilling hva dette eventuelt kan bety for Norge, sier hun.

Det kommer uansett ikke noe forbud mot vedfyring ut ifra de endringene som er forslått nå.

– Nei, vår tolkning er at forslaget fra Europaparlamentet ikke innebærer forbud mot vedfyring i dette direktivet, sier statssekretæren.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?