Faktisk.

Er elbilen en brannbombe?

Bensin- og dieselbiler brenner fire–fem ganger oftere enn elbiler i Norge, ifølge DSB. Men hvis det først tar fyr i elbilens batteripakke, kan brannen være svært vanskelig å slukke.

hovedbilde
Carina Johansen / NTB Scanpix

Etter den store brannen i parkeringshuset på Stavanger lufthavn, har det vært høy temperatur i kommentarfeltene. I starten fyrte mange seg opp over at brannen skulle ha startet i en elbil. Det viste seg å være feil:

Etter at politiet bekreftet at brannen startet i en dieselbil, dreide diskusjonen seg over på brannrisiko og slukking. Blant dem som kranglet i kommentarfeltene, var Gjensidige skadeforsikring og Elbilforeningen.

De snakket imidlertid forbi hverandre. Elbilforeningen hevdet at risikoen for brann er større for diesel- og bensinbiler enn elbiler. Gjensidige var på sin side opptatt av at elbiler er brannbomber når de først tar fyr, fordi det er vanskeligere å slukke.

Brenner elbiler sjeldnere enn andre biler? Hva skjer egentlig hvis batteriene i en elbil tar fyr? Og hvor vanskelig er det å slukke brannen hvis batteriene tar fyr? Det skal vi se nærmere på i denne artikkelen.

Elbiler brenner sjeldnere

Faktisk.no har fått tilsendt tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som viser antall bilbranner i Norge fordelt på drivstofftype. Tallene er for perioden 2016–2019, og er basert på innrapportering fra alle landets brannvesen.

I denne perioden er det registrert 60 elbilbranner, mens det er registrert 2651 branner i bensin- og dieselbiler.

Hovedårsaken til at det er så mange flere branner i fossilbiler enn i elbiler, er at det er mange flere av de førstnevnte på veien. Men det forklarer ikke hele forskjellen.

DSB: Brenner 4–5 ganger så ofte

Ifølge seksjonssjef Jon Erik Holst i DSB, brenner bensin- og dieselbiler fire til fem ganger så ofte som elbiler, dersom man justerer for størrelsen på bilparken.

Holst opplyser at dette er basert på at det finnes rundt 2,5 millioner fossilbiler i Norge, mens det finnes rundt 251 000 elbiler.

Samtidig er det andre faktorer som også kan være med på å påvirke hyppigheten av branner i ulike biltyper. Dette dreier seg om hvor gammel bilen er, kjørelengde og hvor bilene kjøres.

Statistikken sier ikke noe om brannårsak. Selv om det er rapportert 60 tilfeller av brann i elbil, betyr ikke det at det er 60 tilfeller hvor batteripakken er årsak til brannen. Det betyr heller ikke at det er 60 tilfeller av at batteripakken har blitt overtent som følge av varmeutviklingen.

Uvisst om det brant i elbilbatterier

Onsdag ble Nils-Erik Haagenrud, som er brann- og redningssjef i Rogaland brann og redning, spurt av NRK om elbilene i parkeringshuset utgjorde en ekstra risiko. Haagenrud svarte at det hadde brent i flere elbiler uten at det hadde skapt store utfordringer for brannvesenet, og fortsatte:

Skjermbilde: Twitter

– Det tror jeg skyldes at batteripakkene ikke har tatt fyr. De ligger i bunnen av bilen og ligger i trygge omgivelser.

Dette fikk flere i sosiale medier til å slå fast at det ikke tok fyr i batteriene på elbilene i parkeringshuset. Når Faktisk.no spør Haagenrud om det stemmer at det ikke tok fyr i batteripakkene på noen av elbilene i parkeringshuset, svarer han slik:

– Det var en teori jeg hadde, men jeg kan ikke bekrefte det. Vi må etterforske dette først, sier han.

Brann- og redningssjef Nils-Erik Haagenrud kan ikke bekrefte at ingen elbilbatterier tok fyr under brannen. Terje Pedersen / NTB Scanpix

I sosiale medier skriver flere at brannvesenet fryktet en brann i parkeringshuset fordi det sto mange elbiler der. Haagenrud avviser at dette stemmer:

– Problemet med parkeringshuset er at det trangt. Da blir det vanskelig for oss å komme til med utstyr.

Han forteller videre at parkeringshuset på Stavanger lufthavn er åpent, og at det blåste kraftig den dagen brannen startet:

– Vinden fungerte som en peisblåser på flammene.

Haagenrud viser også til at det ikke var sprinkleranlegg i parkeringshuset, noe som kunne ha begrenset omfanget av brannen.

Brann i batteriet verst

Christian Sesseng er sivilingeniør og forskningsleder ved RISE Research Institute of Sweden. Han tror et sprinkleranlegg, hvis det ble utløst, ville begrenset brannen til noen få biler rundt.

– Et sprinkleranlegg ville nok ikke slukket brannen, men den hadde blitt dempet slik at brannvesenet hadde fått et bedre utgangspunkt for å utføre slukkeinnsats, sier han.

Ifølge Sesseng er det viktig å skille mellom brann i batteriet og brann andre steder i elbilen når man skal si noe om hvor vanskelig den er å slukke.

– Hvis batteriet ikke brenner, er brann i elbil som brann i en helt vanlig bil, sier han.

– Brenner batteriet, er det mer utfordrende. Battericellene ligger inne i en skjermet batteripakke, som det er vanskelig å få vann og slukkemiddel inn i. Og hvis man får dempet brannen i et batteri, kan den blusse opp igjen i ganske lang tid.

– Hva kan være brannårsaker i elbiler?

– Det har vi lite grunnlag for å si noe om. Det skjer ikke så ofte og det eksisterer ingen sammenstilling av brannårsaker i elbil etter det jeg kjenner til. Men teoretisk kan det skyldes produksjonsfeil, varmgang eller kjemiske reaksjoner i batteriet, sier Sesseng.

Hevder brann ikke kan slukkes

Torsdag 9. januar publiserte Klassekampen en artikkel med tittelen «Kan ikke sløkkje el-brann». I stikktittelen skriver avisen:

Brannvesenet kan berre skjerme omgjevnadane medan elbilar brenn ut

I saken uttaler Tommy Kristoffersen, seksjonssjef for beredskap i Bergen brannvesen, seg slik:

– Elbilar tek sjeldnare fyr enn bilar med fossilt brennstoff, men vi har ikkje sløkkjemiddel som kan sløkkje brannen når det først tek fyr. Ein må berre skjerme omgjevnadane medan batteriet brenn ut, sier han til avisen.

Også Nettavisen publiserte en artikkel basert på saken i Klassekampen.

I sosiale medier frykter flere at det skal oppstå brann i elbiler, fordi de mener at slike branner er umulige å slukke. Noen mener også at brannvesenet er redde for at elbiler skal ta fyr.

Skjermdump: Facebook

11 000 liter vann

Faktisk.no tar kontakt med brannvesenet for å høre om det stemmer at elbiler er farlige.

– Elbiler er ikke farlige. Det skal veldig mye til for at batteripakkene tar fyr, men hvis en brann først oppstår, blir det svært utfordrende å slukke, sier branninspektør Sigurd Folgerø Dalen i Oslo brann- og redningsetat til Faktisk.no.

Folgerø Dalen forklarer at det er lav risiko for at elbilbatterier begynner å brenne, blant annet fordi batteriene er godt beskyttet. Selv om risikoen for en elbilbrann er lav, vil det skape store utfordringer for brannvesenet hvis en slik brann oppstår, ifølge Folgerø Dalen.

Hvis det først tar fyr i batteripakken, kan det utløse en termisk reaksjon. Denne kan føre til at batteriet antenner på nytt, selv om brannen tilsynelatende er slukket.

I tillegg er det krevende å slukke en brann i elbilbatterier:

– Det kreves ekstremt mye vann over lang tid for å slukke en brann i en batteripakke, sier Folgerø Dalen.

– Det ideelle er å senke bilen ned i vann.

Ifølge Teslas ulykkesveileder kan det være nødvendig med opptil 11 000 liter vann til for å slukke en batteribrann i en Tesla Model S. De anbefaler også at bilen snus på hodet, slik at det er lettere å sprute vann direkte på batteriet.

– Ikke sånn at vi går rundt på eggeskall

Et annet problem er at det kan det utvikle seg flussyre (hydrogenfluorid) hvis batteriet i en elbil først tar fyr. Ifølge Giftinformasjonen er dette en gass som kan gi alvorlige etseskader og i verste fall livstruende forgiftning.

– Normalt vernetøy beskytter ikke godt mot dette, og vi kommer fort over i en dette som et CBRNE-oppdrag på linje med andre oppdrag der vi må håndtere farlige stoffer, forklarer Folgerø Dalen.

Han forteller også at verneutstyret som brukes når brannvesenet skal håndtere farlige stoffer, ikke beskytter mot brann på samme måte som vernetøyet de normalt bruker. Dette gjør det spesielt vanskelig å håndtere en brann i batteriene på en elbil.

Siden elbilbranner er sjeldne, er det imidlertid ikke slik at brannvesenet er generelt bekymret for at de skal oppstå:

– Sannsynligheten for å få en batteribrann i en elbil er liten, men konsekvensene kan bli veldig store, sier Folgerø Dalen.

– Det er ikke sånn at vi går rundt på eggeskall, men vi er naturligvis opptatt av at det gjøres et godt forebyggende arbeid for å redusere risikoen for slike branner, og at det legges til rette for tiltak som kan bidra til å redusere konsekvensene av branner i batteripakker.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?