Faktisk.

Nei, det ligger ikke an til en tidobling av nordmenn over 90 innen 2060

Foto: Joakim Halvorsen / NTB

Påstand

Antall mennesker over 90 tidobles [innen 2060].

Trond Giske, Arbeiderpartiet. VG, 01.02.2023

Konklusjon

Dette er feil. Ifølge Statistisk sentralbyrå ligger det an til en femdobling i antall personer over 90 år innen 2060 – ikke en tidobling.

Denne uka åpnet Trond Giske årsmøtet til Nidaros sosialdemokratiske forum i Trondheim. Med den tidligere Ap-nestlederen i spissen har forumet på kort tid blitt Arbeiderpartiets største lokallag, selv om partitilknytningen riktignok kom overraskende på enkelte medlemmer.

Fra talerstolen på Folkets hus i trønderhovedstaden holdt Giske åpningstalen onsdag. I løpet av en knapp time rakk han innom flere temaer. Ett av dem var eldreomsorg og den forventede eldrebølgen. Da sa Giske:

Og bare vent, i løpet av de nærmeste 35–40 årene, 35 årene, så går vi fra å ha 600 000 mennesker over 70 år til 1,2 millioner mennesker over 70 år. Det dobles. Antall mennesker over 90 tidobles.

Senere samme kveld ble sitatet gjentatt i VGs artikkel om årsmøtet i Trondheim.

Riktig at folk over 70 ligger an til å dobles

Men stemmer det at det ligger an til en så stor økning av eldre mennesker i befolkningen som Giske skisserer?

Det er Statistisk sentralbyrå (SSB) som gjør offisielle befolkningsfremskrivninger for Norge. Det betyr at de lager ulike modeller som anslår hvor mange som er forventet å bo i Norge i framtiden, fordelt på kjønn, innvandringskategori og alder.

Hvis vi ser på 2060, som stemmer godt overens med det Trond Giske sa om de nærmeste 35–40 årene, skriver SSB dette:

Det vil bli flere eldre i befolkningen, og antallet personer som er 70 år eller eldre forventes å nesten dobles innen 2060.

Feil med ti ganger så mange over 90

Trond Giske har altså rett i sin første påstand. Men hva med dem over 90? Blir det ti ganger så mange av dem i 2060?

– Det får jeg ikke til å stemme, svarer Ane Tømmerås. Hun er stipendiat ved Forskningsavdelingen i SSB, og jobber med de offisielle befolkningsfremskrivningene.

Ane Tømmerås er stipendiat i forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå. Foto: SSB

Når SSB fremskriver folkemengden, har de femten ulike alternativer som slår litt forskjellig ut, avhengig av fødselstall, levealder og innvandring. Men ingen av de femten alternativene til SSB er i nærheten av å nå ti ganger så mange mennesker over 90 år i 2060.

– For hovedalternativet blir det i underkant av 4,5 ganger så mange som er 90 eller eldre i 2060, enn i 2022, forklarer Tømmerås.

For varianten der man regner med sterk aldring, altså lav fruktbarhet og høy forventet levealder, blir tallet høyere, men ikke høyere enn 5,5 ganger:

Ganske sikre tall

SSB skriver på nettsidene sine at befolkningsframskrivinger i utgangspunktet er usikre, og at usikkerheten normalt øker jo lenger inn i framtiden vi ser.

Men:

– Befolkningsstørrelsen for de som allerede bor og lever i Norge er vi ganske sikre på, også i fremtiden, skriver Tømmerås til Faktisk.no.

Det er fordi disse befolkningsendringene skjer veldig langsomt, og ofte over mange generasjoner.

– Fremskrivningene er relativt sikre på utviklingen i antallet eldre i 2060, fordi de fleste av oss bor hele livet i Norge, så vi vet allerede hvor mange de er. De som er over 90 år i 2060 er alle over 50 år i dag. Det betyr at de har lav sannsynlighet for å flytte fra Norge, i tillegg til at vi er ganske sikre på at de kommer til å leve litt lenger i snitt enn aldersgruppene som er over 80 år nå, forklarer Tømmerås.

Det er større usikkerhet knyttet til innvandring og fremtidig antall fødte barn i befolkningsframskrivinger, men dette vil trolig ikke påvirke antallet personer over 90 de neste 40 årene.

– Så kan det selvsagt skje store, uforutsette ting som naturkatastrofer eller krig som kan påvirke befolkningen stort, men dette tar vi ikke høyde for i våre beregninger, skriver Tømmerås.

Husket feil

Trond Giske skriver til Faktisk.no at han rett og slett husket feil.

– Det er femdobling av antallet over 90 de neste 35–40 årene. Det er frem mot 2100 vi kan få en tidobling, skriver Giske.

Dette stemmer med enkelte av SSBs alternativer for 2100.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?