Faktisk.

Livsfor­sikring dekker også vaksinedød

Dekker livsforsikringen deg hvis du dør av vaksinen? Ja, svarer alle forsikringsselskapene vi har snakket med. Ingen oppgir å ha egne unntak eller bestemmelser for vaksinerte eller uvaksinerte i sine forsikringer.

hovedbilde
Gjensidige er ett av sju forsikringsselskaper Faktisk.no har vært i kontakt med. Alle opplyser at deres livsforsikring dekker vaksinedødsfall. Foto: Heiko Junge / NTB.

Både i Norge og internasjonalt spres det påstander på sosiale medier om at en livsforsikring ikke vil dekke dødsfall som følge av vaksinasjon. I en norsk Facebook-post påstås det for eksempel at livsforsikring ikke dekker vaksinedød.

«Har hørt om dette tidligere at forsikringsselskap ikke dekker dødsfall forårsaket av vaksinering», skriver en i kommentarfeltet.

I flere land spres det påstander på sosiale medier om at livsforsikring ikke dekker dødsfall etter koronavaksiner. De norske forsikringsselskapene Faktisk.no har snakket med, svarer at dette ikke er riktig. Skjermdump: Facebook.

Det vises blant annet til et fransk blogginnlegg og en artikkel i Finansavisen publisert i mars 2021, med tittelen «Forsikring ingen garanti for utbetaling ved vaksinedødsfall».

– Dekker uførhet og død

Faktisk.no har kontaktet forsikringsselskapene KLP, Gjensidige, If, Tryg, Fremtind, Eika, Frende og Storebrand. Vi har spurt hva som vil gjelde ved sykdom, uførhet eller død som følge av vaksinering.

Samtlige svarer at en forsikring med dekning for uførhet, og en forsikring med dekning for dødsfall, også vil dekke uførhet eller død som følge av vaksine – på lik linje med andre sykdommer.

If og Frende har tidligere publisert egne uttalelser som understreker at de vil dekke komplikasjoner etter koronavaksine.

– Kundene våre skal kunne ta vaksinen med trygghet om at vi er der hvis noe uforutsett skulle skje, sa Andreas Handeland, kommunikasjonssjef i If, i en pressemelding publisert i april i fjor.

– Vi forstår at mange lurer før de vaksinerer seg, men du kan være helt sikker på at forsikringene våre dekker uførhet og død. Dette gjelder på helt samme måte når det kommer til koronasykdom eller vaksinering, som for annen sykdom, skrev Frende i en uttalelse i september 2021.

Forsikringsselskapet Frende har lagt ut egen informasjon om dette på nettsiden sin. Skjermdump: Frende.no.

Eventuelle private forsikringer kommer i tillegg til rettigheter som alle i Norge har. Faktisk.no har tidligere skrevet om statens erstatningsansvar ved vaksineskader:

Dekkes ikke av ulykkesforsikring

Før vi går mer detaljert inn på hva forsikringsselskapene svarer, ser vi nærmere på artikkelen i Finansavisen. Det kreves abonnement for å lese artikkelen, så mange av dem som har delt den har nok bare fått med seg tittelen.

En artikkel i Finansavisen fra mars 2021 brukes av flere som «bevis» for at livsforsikring ikke dekker vaksinedødsfall. Men artikkelen omtaler ulykkesforsikring, og ikke livsforsikring. Skjermdump: Finansavisen.no.

«Forsikringstagere med dødsfallsdekning kan risikere at forsikringsselskapet ikke vil utbetale dersom en coronavaksine skulle medføre dødsfall», står det i ingressen.

Leser man selve artikkelen, kommer det fram at dette gjelder ulykkesforsikring. Gjensidige bekreftet til Finansavisen at en ulykkesforsikring med dødsfallsdekning ikke vil gi utbetaling ved skade eller dødsfall etter en vaksine.

En ulykkesforsikring dekker ulykkesskader som har oppstått ved en «plutselig og uforutsett, ytre fysisk hendelse», sa Bjarne Rysstad, kommunikasjonssjef i Gjensidige, i artikkelen.

Samtidig henviste han til en livsforsikring som dekker død uansett årsak.

I artikkelen oppga både Gjensidige og Storebrand at en ulykkesforsikring ikke vil dekke et dødsfall etter vaksine. Men det vil en livsforsikring med dekning for dødsfall gjøre.

Dette svarer forsikringsselskapene

Det samme svarer forsikringsselskapene Faktisk.no har kontaktet. Uføreforsikring/uførepensjon og livsforsikring/dødsfallsforsikring gir hos de fleste dekning uansett årsak. Det gjelder også om sykdommen eller dødsfallet skyldes vaksine – eller korona.

Dette gjelder med mindre kunden har forbehold på grunn av en helsetilstand som allerede var kjent da forsikringen ble kjøpt. Forsikringene vil heller ikke dekke sykdommer eller tilstander som oppstår i karenstiden.

Når du kjøper denne typen forsikringer, vil selskapet gjøre en helsevurdering av deg. Det kan være at du får tilbud om en forsikring som har unntak for sykdommer eller tilstander du allerede har – eller har ekstra risiko for å få.

Med mindre en vaksine (eller covid-19-sykdom) utløser en sykdom som akkurat du har unntak for, vil du være dekket på vanlig vis.

– Ingen unntak for vaksinasjon

Gjensidige har ingen unntak for skader, sykdom eller dødsfall som kan knyttes til vaksinasjon, skriver kommunikasjonssjef Christian Haraldsen til Faktisk.no.

Aktuelle forsikringer er dødsfallsforsikring, uføreforsikring og uførepensjon, opplyser han.

– Vi skiller ikke mellom vaksinerte og uvaksinerte ved behandling av skademeldinger, sier Christian Haraldsen, kommunikasjonssjef i Gjensidige. Foto: Gjensidige.

– Vi har ingen unntak for vaksinerelaterte tilstander. Vaksinerte og uvaksinerte har de samme dekningene, vi gjør ikke noe skille på det, skriver kommunikasjonsrådgiver Jenny Oppegård Birkeland i If.

– Kunden må heller ikke påvise noen sammenheng med vaksine, legger hun til.

Jenny Oppegård Birkeland, kommunikasjonsrådgiver i If, opplyser at fire forsikringer hos dem vil være relevante ved vaksineskader eller covid-19-sykdom: Ufør, livsforsikring, kritisk sykdom og barneforsikring. Foto: If.

Frende dekker dette på lik linje med andre hendelser, skriver Heidi Tofterå Slettemoen, kommunikasjonssjef i Frende.

Vaksinestatus ingen betydning

Sigurd Ulven, kommunikasjonsdirektør i Eika, opplyser at deres dødsfallskapital (en livsforsikring) og uføreforsikring gir erstatning dersom forsikrede skulle bli ufør eller dø som følge av vaksinering.

– Om forsikrede er vaksinert eller ikke, har ingen betydning for dekning under livsforsikring, skriver han.

KLP svarer at deres livsforsikringer utbetales uavhengig av dødsårsak.

– Det betyr at etterlatte får utbetaling uavhengig av dødsårsak når den døde var ansatt med en kollektiv gruppelivsforsikring eller privat livsforsikring, skriver Ingun Medhus, avdelingsleder for pensjonskade i KLP Skadeforsikring.

KLP er ifølge Finans Norge selskapet med størst markedsandel innen livsforsikring og pensjon. Foto: Ørn E. Borgen / NTB.

Når det gjelder skader som følge av vaksinasjon, sender KLP saken videre til Norsk pasientskadeerstatning. Også når det kan være snakk om yrkesskade.

– Når det gjelder andre private forsikringer knyttet til uførhet eller kritisk sykdom, så stiller vi ikke spørsmål om årsaken. Men forsikringen kritisk sykdom dekker kun de sykdommer som er listet opp i vilkårene, skriver Medhus.

Må ikke påvise sammenheng

Fremtind, som er forsikringsselskapet til DNB og Sparebank 1, svarer det samme.

– Livsforsikringen dekker dødsfall som følge av vaksine. Uføreforsikring dekker arbeidsuførhet som følge av vaksine. Behandlingsforsikring dekker senskader/utredning etter vaksinering, skriver kommunikasjonsrådgiver Anette Grønby Rein i Fremtind.

– Det er ikke noen tilfeller der det må påvises en sammenheng med vaksinen.

Anette Grønby Rein er kommunikasjonsrådgiver i Fremtind, som også er forsikringsselskapet til Sparebank 1 og DNB. Foto: Fremtind.

Heller ikke Storebrand har noen begrensninger knyttet direkte til vaksinasjon i sine dekninger, opplyser kommunikasjonsdirektør Margrethe Assev.

– Dersom noen får en alvorlig sykdom og blir ufør eller dør etter en vaksine, vil den forsikrede få sin erstatning utbetalt uten noen form for avkortning, skriver Assev.

– Kunder som har gruppelivsforsikring, sykdomsforsikring, sykelønnsforsikring, sykeavbruddsforsikring og inntektsforsikring vil også være dekket for sykdom eller død (ved dekning for død) som følge av covid-vaksine eller covid-sykdom, skriver Ole Irgens, kommunikasjonssjef i Tryg.

– Dersom det ikke er gitt reservasjon for følger etter covidvaksine eller covidsykdom, er det ved livs- eller sykeforsikringer ingen kriterier knyttet til denne sykdommen spesielt, legger han til.

Få meldinger så langt

I tillegg til forsikringer som dekker uførhet eller død, kan ulike helse- og behandlingsforsikringer, forsikringer for kritisk sykdom (ofte spesifikke diagnoser) og barneforsikring være relevante for eventuelle vaksineskader, opplyser de ulike forsikringsselskapene.

Forsikringsselskapene melder om få meldinger om vaksineskader eller vaksinedødsfall til nå.

Norsk pasientskadeerstatning, som behandler erstatningskrav som gjelder skader etter alle vaksiner i Norge, meldte 13. januar at de har fått inn nærmere 300 søknader om erstatning i forbindelse med koronavaksiner. Foreløpig er 46 saker avgjort og over 1,1 millioner kroner utbetalt i erstatning.

Les mer om rapporterte bivirkninger her:

Frankrike: Regnes som selvmord?

Det er altså ingenting som tyder på at det å ta en koronavaksine vil sette livsforsikringen i fare i Norge. Men hvordan står det til i andre land? Her kan nok ordningene variere.

Amerikanske PolitiFact har tidligere faktasjekket en påstand om at covid-19-vaksiner ville sette livsforsikringen i fare. I en uttalelse har American Council of Life Insurers, som representerer 280 selskaper, avvist dette. AFP Fact Check har undersøkt og avvist lignende rykter i Canada.

En historie om en fransk, velstående forretningsmann som døde etter vaksine, er delt flere steder, blant annet av norske privatpersoner på Facebook. Forsikringsselskapet skal ha nektet familien utbetaling. En fransk domstol skal ha gitt forsikringsselskapet medhold og definert dødsfall etter vaksinasjon som selvmord.

Historien dukker opp på flere ulike nettsider, blant annet på denne bloggen og på nettstedet Our Central Europe. Det oppgis lite informasjon eller dokumentasjon som kan etterprøves.

Ingen av nettsidene oppgir navnet til familien, navnet på domstolen eller forsikringsselskapet. Blogginnlegget viser til «artikler på Facebook», samt en video på en Facebook-side, som siden skal være tatt bort.

Det franske faktasjekk-nettstedet 20 minutes mener påstanden er usann. Faktasjekken går ikke dypt inn i selve historien, men viser til at bransjeorganisasjonen France Assureurs overfor 20 minutes har avvist at det er egne unntak/klausuler i livsforsikringen for covid-19-vaksiner.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?