Faktisk.

Nei, FN vil ikke avkri­mi­na­li­sere sex mellom voksne og barn

hovedbilde
Foto: Kyrre Lien / NTB

Påstand

FN vil avkriminalisere sex mellom voksne og barn

Document.no. Document.no, 16.04.2023

Konklusjon

Det stemmer ikke. Document.no viser til en rapport utarbeidet av organisasjonen International Commission of Jurists (ICJ) som jobber for menneskerettigheter og rettssikkerhet. De ønsker ikke at sex mellom voksne og barn skal bli lovlig.

I en artikkel på det alternative nettstedet Document står det at FN vil avkriminalisere sex mellom voksne og barn. Document viser til en rapport fra den frivillige organisasjonen International Commission of Jurists (ICJ) som jobber for menneskerettigheter og rettssikkerhet over hele verden. De jobber ofte opp mot FN og Europarådet.

ICJ består av 60 dommere og advokater fra ulike land. Disse representerer ikke sitt eget land, men jobber sammen for å sikre menneskerettighetene.

Åsne Julsrud, dommer i Oslo tingrett, er én av de 60 juristene. Hun står oppført som medlem i ICJ i rapporten, men har selv ikke vært med å skrive den.

Dommeren sier til Faktisk.no at Document har mistolket rapporten fra ICJ.

– Det stemmer ikke at FN ønsker å avkriminalisere sex mellom voksne og barn. Det er helt feil, sier hun.

Prinsipper som være til hjelp når lover utfordrer menneskerettigheter

Rapporten som Document viser til, ble lansert tidligere i år av ICJ sammen med FNs høykommissær for menneskerettigheter og UNAIDS; FNs program for bekjempelse av HIV/AIDS.

Arbeidet med rapporten springer ut av en workshop de tre instansene gjennomførte i 2018. Der diskuterte man hvordan jurister skal håndheve lover som utfordrer grunnleggende menneskerettigheter. Eksempler på dette er blant annet lover som kriminaliserer kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet, samtykkebasert seksuell aktivitet og narkotikabruk og besittelse til personlig bruk.

ICJ har derfor utarbeidet en serie med prinsipper som kan være til hjelp for blant annet lovgivere, domstoler, påtalemyndigheter og forsvarere.

Dette er altså ikke en rapport som er utarbeidet av FN selv, slik Document.no hevder.

Viser til at barnets mening skal legges til grunn

Document viser i sin artikkel spesielt til prinsipp 16 – om samtykkende seksuell oppførsel.

Dette punktet ser slik ut:

Dette er prinsipp nummer 16. Skjermdump: «The 8 March Principles for a Human Rights-Based Approach to Criminal Law Proscribing Conduct Associated with Sex, Reproduction, Drug Use, HIV, Homelessness and Poverty»

Document skriver blant annet at «dette er det samme som å legalisere islams syn på seksuell lavalder, som er ni år for jenter. Her får både pedofile og muslimer som ønsker å følge islams lover godkjent sine lyster».

Men ifølge ICJ-medlem Åsne Julsrud handler prinsippet absolutt ikke om å avkriminalisere sex med barn.

– Slik jeg leser prinsipp 16, andre avsnitt, så forplikter landene som har en straffelov som kriminaliserer sex under en bestemt lavalder, at den skal håndheves ikke-diskriminerende.

Åsne Julsrud, tingrettsdommer i Oslo og medlem i ICJ, sier at Document.no har mistolket det som var meningen med rapporten. Foto: Rett på sak

Julsrud forklarer at det kan innebære at loven ikke bare skal håndheves hvis det for eksempel er sex mellom personer av samme kjønn.

Tredje avsnitt handler om at man ved håndhevelse av regler om sex med personer under 18 år, må legge til grunn også barnets mening, ifølge Julsrud.

– Dette er ikke noe nytt, og følger blant annet av Barnekonvensjonen og den norske barneloven at man skal legge vekt på barnets egen mening i lys av alder og modenhet.

– Det står derfor ikke noe om at man lovlig kan ha sex med personer under 18 år.

– FN står fast på å bekjempe den seksuelle utnyttelsen av barn

Christine Stegling er visedirektør for UNAIDS, som er FNs program for bekjempelse av HIV/AIDS. Hun er også en av de assisterende generalsekretærene i FN.

Hun skriver i en mail til Faktisk.no at rapporten utgitt av ICJ i mars er blitt feilaktig fremstilt på en rekke nettsider. Hun skriver at rapporten hverken ber om avkriminalisering av sex med barn, eller om å avskaffe samtykkealder for sex.

– Rapporten fra International Commission of Jurists fastsetter juridiske prinsipper for å veilede anvendelsen av internasjonal menneskerettighetslovgivning på strafferetten innenfor en rekke områder.

Christine Stegling, visedirektør for UNAIDS, sier at rapporten er blitt feiltolket av flere. Foto: UNAIDS

Stegling skriver også at det er anerkjent at strafferettslige sanksjoner ikke er hensiktsmessige mot ungdommer på rundt samme alder når det er samtykke fra partene. Det er også anerkjent at ungdommer ikke skal hindres i å få tilgang til helsetjenester som beskytter dem.

– FN står fast på å bekjempe den seksuelle utnyttelsen av barn, og opprettholder at seksuell utnyttelse og misbruk av barn er en forbrytelse, og støtter landene i å beskytte barn, avslutter hun.

Tolker rapporten annerledes

Det er redaktør i Document, Hans Rustad, som har byline på saken. Vi spurte hvorfor han skriver at FN vil avkriminalisere sex mellom voksne og barn, når det ikke stemmer. I en e-post svarte han at det spørs hvordan man leser og hva ord betyr.

Dette er svaret vi fikk:

«Erna Solberg sier hun ikke ville legalisere narkotika, men bare avkriminalisere. Det høres penere ut, men resultatet er det samme. Det samme gjelder pedofili, et ord som denne rapporten ikke bruker.

Det er et ideologisk produkt som skal innføre ikke-diskriminering på alle livsområder og ett av dem er sex mellom barn og voksne hvis det er consensual. Rapporten er uttrykk for en trend. Det er lenge siden Amnesty gikk inn for avkriminalisering av sex-kjøp. Jeg ser at rapporten også vil avkriminalisere de som fungerer som halliker og utleiere. Det er en åpen dør til trafficking. Biden "samarbeider" med kartellene som er verdens største sex-traffickere. I går kom det frem at det ligger papirer i Finansdepartementet som viser at Biden-familien har deltatt i prostitusjonsringer.

Denne «liberaliseringen» passer sammen med flytende kjønn og promotering av transideologi og transaktivisme i USA.

I Norge er sex med barn under 14 år voldtekt, per definisjon. Dette fremstøtet er et angrep på barn, som vi har forsvart.

Denne rapporten er forfattet av folk som har samme radikale agenda som folkene bak Biden. Det er ved å ødelegge USA».

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?