Faktisk.

Nei, HPV-vaksinen ødelegger ikke eggstokkene

Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Påstand

HPV-vaksine ødelegger eggstokkene og kan føre til sterilitet.

Facebook-innlegg. HPV Vaccine Info

Konklusjon

Flere store forskningsgjennomganger og omfattende studier finner ingen alvorlige bivirkninger ved HPV-vaksiner, og det finnes heller ikke grunnlag for å tro at de kan føre til sterilitet.

Påstanden er helt feil.

En sju år gammel tekst om HPV-vaksinen Gardasil spres for tiden i sosiale medier i Norge. Ifølge teksten, som er skrevet på dansk, ødelegger vaksinen eggstokkene, og den kan også føre til sterilitet.

Det var nettstedet HPV Vaccine Info som la ut teksten om HPV-vaksinen i 2013, men den har nylig blitt delt i sosiale medier igjen. På nettsiden er det ikke oppgitt noen forfatter, og under overskriften «Om os» står det at den er drevet av «pasjonerte skribenter».

Påstanden om at Gardasil kan føre til sterilitet er ikke riktig. Flere omfattende forskningsgjennomganger konkluderer med at det ikke finnes noen sammenheng, og kildene HPV Vaccine Info viser til, kan ikke brukes til å etablere at HPV-vaksiner kan skade eggstokkene.

Faktisk.no har tidligere sett på en påstand om at HPV-vaksinen Gardasil kan øke risikoen for kreft:

HPV-vaksinen

HPV-vaksinene beskytter mot humant papillomavirus (HPV). Det finnes over 200 forskjellige typer av dette viruset, som hovedsakelig smitter ved seksuell omgang. Det er vanlig å bli smittet av viruset i løpet av livet.

Noen HPV–typer kan gi kjønnsvorter, mens andre kan føre til celleforandringer, som i sin tur øker risikoen for livmorhalskreft, ifølge Kreftforeningen.

Tall fra Kreftregisteret, som Faktisk.no har omtalt tidligere, viser at HPV–infeksjoner hvert år fører til at:

 • Omtrent 10 000 kvinner får diagnosen lette celleforandringer.
 • Rundt 5000 kvinner får alvorlige celleforandringer og må fjerne en del av livmorhalsen. Det øker risikoen for tidlig fødsel og senabort.
 • Drøyt 300 kvinner får livmorhalskreft.
 • Det utvikles rundt 300 tilfeller av andre kreftformer hos både menn og kvinner.
 • Omtrent 70 kvinner dør av livmorhalskreft.

Langvarig beskyttelse

I 2017 ble HPV–vaksinen Gardasil byttet ut med Cervarix i Norge. Det betyr at påstanden fra HPV Vaccine Info ikke lenger handler om vaksinen som brukes her til lands.

Cervarix beskytter mot de to HPV-virusene som forårsaker 70 prosent av alle tilfeller av livmorhalskreft. I tillegg kan vaksinen gi betydelig beskyttelse mot noen andre HPV-typer.

Som alle andre vaksiner, kan Cervarix gi bivirkninger. De vanligste bivirkningene av Cervarix er kortvarige plager som ømhet, rødhet og hevelse der vaksinen ble satt, hodepine, trøtthet og muskelplager, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) .

I 2018 var 88 prosent av alle 16 år gamle jenter i Norge vaksinert mot HPV, viser tall fra FHI. Det var en økning fra 67 prosent i 2013.

– Tøys og tull

HPV Vaccine Info påstår at HPV-vaksinen kan føre til sterilitet ved at eggstokkene blir ødelagt.

Faktisk.no har spurt Sveinung Wergeland Sørbye, som er overlege ved avdeling for klinisk patologi ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), om det er noe hold i denne påstanden:

– Det er bare tøys og tull, svarer Sørbye i en e-post til Faktisk.no.

Han utdyper:

– Det er nå over 200 millioner jenter eller kvinner som har fått HPV-vaksine siden 2002. Vi har over 14 års oppfølgningsdata på HPV-vaksinen uten at det er sett langtidsbivirkninger eller redusert effekt av vaksinen.

Ikke en bivirkning

HPV Vaccine Info gjør det ikke helt klart hvordan HPV-vaksinen skal føre til sterilitet. Sørbye forklarer at dette er en vanlig påstand i miljøer som er kritiske til vaksiner, og at det dreier seg om en tilstand som kalles «Prematur ovarial svikt» (POF):

– Påstanden er at eggstokkene til unge jenter ikke vil utvikle seg dersom de tar HPV-vaksinen og dermed ikke kan få barn som voksne. Ovariesvikt betyr at eggstokkene slutter å fungere. Tenåringsjentene kommer da i overgangsalder og blir sterile, skriver Sørbye, og fortsetter:

– Dette er imidlertid ikke en bivirkning av HPV-vaksinen.

En rekke omfattende studier og forskningsgjennomganger underbygger Sørbyes konklusjon:

 • En nylig studie ble gjennomført av Cochrane i 2019. Studien oppsummerte 20 randomiserte kontrollforsøk med til sammen 31 940 deltakere. Denne studien fant ingen klare skadevirkninger av HPV-vaksiner.
 • En studie av over 997  585 jenter fra Sverige og Danmark, hvorav 296 826 fikk HPV-vaksine, fant ingen indikasjon på at vaksinene har alvorlige bivirkninger.
 • The American College of Obstetricians and Gynecologists, en forening for barneleger og gynekologer, skriver på sine nettsider at det har blitt gitt over 60 millioner doser HPV-vaksine i USA, uten at noen alvorlige bivirkninger er registrert. De viser til en gjennomgang fra Center for Disease Control and Prevention, som er det amerikanske folkehelseinstituttet.
 • Ifølge Cancer.org har det blitt gitt minst 270 millioner doser HPV-vaksine på verdensbasis, uten at det har blitt funnet alvorlige bivirkninger.
 • I 2019 så også Global Advisory Committee on Vaccine Safety, som er en del av Verdens helseorganisasjon (WHO), på spørsmålet om HPV-vaksiner fører til sterilitet. De konkluderte med at det tilgjengelige datamaterialet ikke ga noen indikasjon på at dette er tilfelle.
 • Det Europeiske legemiddelbyrået (EMA) har også gjennomgått det vitenskapelige grunnlaget for påstanden om at det finnes en sammenheng mellom HPV-vaksiner og sterilitet.
 • EMA skrev at det per 1. juli 2016 ikke fantes noe vitenskapelig grunnlag som tilsa at det finnes noen kobling mellom sterilitet og HPV-vaksiner, til tross for at 160 studier av vaksinenes virkninger har blitt gjennomført. Dette gjelder både for vaksinen Cervarix og for Gardasil.
 • Også Folkehelseinstituttet (FHI) nevner påstanden om at HPV-vaksinen kan føre til sterilitet på sine nettsider. Der viser de til EMAs gjennomgang, som altså konkluderer med at det ikke finnes vitenskapelig støtte for at HPV-vaksiner fører til sterilitet.

En rekke omfattende undersøkelser kommer altså til samme konklusjon: HPV-vaksinen fører ikke til sterilitet eller POF. Undersøkelsene finner heller ikke andre alvorlige bivirkninger.

Ingen sammenheng

Nettstedet HPV Vaccine Info viser til to studier på HPV-vaksinen. Den ene viser angivelig at tilsetningsstoffet polysorbat 80 kan føre til POF. HPV-vaksinen Gardasil inneholder noen få milligram adjuvans, som inneholder dette stoffet.

Studien det er snakk om er en del av forskningsmaterialet som ble gjennomgått av EMA og WHO. Vaksinegruppen til WHO skriver følgende om denne studien:

Det ble funnet en sammenheng i tid, men ingen bevis for en årsakssammenheng. (...) Forfatterne fulgte ikke metoden American College of Obstetricians and Gynecologists, og andre organisasjoner, anbefaler for å vurdere om pasienter har POF på en konsistent måte.

Enkelt forklart betyr dette at studien HPV Vaccine Info viser til, bare viser at noen personer har fått problemer med eggstokkene på et tidspunkt som kom etter at de hadde tatt vaksinen. Ingen årsakssammenheng er påvist eller sannsynliggjort.

Studien HPV Vaccine Info trekker frem har også blitt gjennomgått av David Gorski, som skriver på bloggen Science Based Medicine.

Denne gjennomgangen gir uttrykk for klare, kritiske holdninger til forfatterne bak studien, men innholdet stemmer overens med WHOs konklusjon. Gorski påpeker blant annet at det i flere av sykdomshistoriene som omtales i studien har gått så lang tid mellom at jentene fikk vaksiner og at de fikk POF at det ikke er mulig å etablere en kobling mellom HPV og denne sykdomstilstanden.

I tillegg skriver Gorski at det ikke er overraskende at det finnes noen jenter som blir rammet av POF blant dem som har fått HPV-vaksine. Det skyldes rett og slett at det er svært mange som har fått en slik vaksine, slik at man må forvente at det vil finnes noen tilfeller av POF, akkurat som det er noen tilfeller av dette i befolkningen for øvrig.

Kan ikke sammenlignes

Den andre studien HPV Vaccine Info viser til, handler om at en dose av stoffet polysorbat 80 skal ha gjort rotter sterile.

Nettstedet viser til en studie fra 1993 som omtaler et forsøk der rotter fikk 0,1 mg polysorbat 80 mellom 4 og 7 dager etter fødselen. Rottene fikk blant annet skader på eggstokkene.

Fødselsvekten til en norsk rotte er på mellom 5 og 7 gram, mens et anslag for middelvekten for jenter mellom 11 og 12 år, som er tidspunktet da HPV-vaksinen blir gitt, er mellom 35 og 39 kg. Hvis en jente skal få i seg en tilsvarende dose polysorbat 80 som rottene i forsøket, må dosen være flere tusen ganger større enn dosen i Gardasil, som ikke kan være på mer enn 0,5 mg.

Det er gir derfor ikke mening å sammenligne mengden polysorbat 80 rottene fikk i forsøket fra 1993 med dosen de som får HPV-vaksinen får i seg, noe også den norske bloggeren Gunnar Tjomlid påpekte i 2013.

Oppsummering

 • En rekke store studier tyder på at HPV-vaksinene er trygge.
 • Forskningsgjennomganger fra WHO, EMA og Cochrane har kommet til at HPV-vaksinene ikke forårsaker sterilitet.
 • En studie som angivelig viser at stoffet polysorbat 80 kan forårsake sterilitet, har klare mangler. Den er dessuten skrevet av kjente vaksinekritikere.

Altså er det helt feil at HPV-vaksinen ødelegger eggstokkene og fører til sterilitet.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?