Faktisk.

Det har blitt flere behandlere i barne- og ungdoms­psy­kia­trien

hovedbilde
NTB scanpix/Terje Pedersen

Påstand

[...] vi øker antall behandlere til barn og unge (i BUP).

Bent Høie, Høyre. NRK, 14.11.2019

Konklusjon

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det var flere sysselsatte behandlere i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) i 2018 enn det var i 2013, da Solberg-regjeringen tiltrådte og Bent Høie (H) ble helseminister.

Påstanden er helt sann.

I forbindelse med flere saker om «et skjult nettverk av unge jenter på Instagram, som deler bilder og video av depresjoner, selvskading, selvmordstanker og i verste fall sine egne selvmordsforsøk», publiserte NRK 14. november en artikkel om tilstanden i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP).

I artikkelen med tittelen «Provosert av Høie: – Vi fremstår som tullinger» er helseminister Bent Høie (H) sitert som følger:

– Vi øker antall døgnplasser i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), og vi øker antall behandlere til barn og unge.

Er det riktig at regjeringen øker antall behandlere til barn og unge? Det skal vi se nærmere på i denne faktasjekken.

I samme setning sier Høie at regjeringen øker antall døgnplasser i barne- og ungdomspsykiatrien. Vi har sett nærmere på denne påstanden i en annen faktasjekk:

Viser til SSB-tall

Faktisk.no har spurt Høie om grunnlaget for påstanden om at antallet behandlere i barne- og ungdomspsykiatrien har økt i løpet av hans tid som helseminister. Vi får svar fra kommunikasjonsrådgiver Trude Bakke i Helse- og omsorgsdepartementet på e-post.

Bakke viser til tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som viser utviklingen i antall årsverk i barne- og ungdomspsykiatrien som grunnlag for Høies påstand.

Kan ikke se på årsverk

Når Høie skal legge frem dokumentasjon for påstanden om at det har blitt flere behandlere i barne- og ungdomspsykiatrien, viser han til antall årsverk. Dette er imidlertid ikke det samme som antall behandlere. En behandler kan for eksempel jobbe deltid i BUP og deltid i en annen del av helsevesenet samtidig. Da vil ikke personen telle som et helt årsverk i BUP, men skal likevel regnes som én behandler.

I tillegg er SSBs tall for årsverk vanskelige å sammenligne i årene Høie snakker om. Dette skyldes at byrået i 2018 tok i bruk en ny metode for å hente inn informasjon om arbeidstid. I tillegg ble a-ordningen, en digital innsamling av data om arbeidstid, inntekt og skattetrekk, innført i 2015. Dette gjør at tallene før og etter kan være vanskelige å sammenligne, da de er hentet inn på forskjellige måter.

Arbeidstidsdata brukes for å beregne antall årsverk, så konsekvensen av dette er at det er vanskelig sammenligne tall for årsverk i perioden 2013 til 2018, som er den perioden vi ser på her.

Vekst i sysselsatte

Høies påstand handler heller ikke om hvor mye de nye behandlerne i BUP jobber, men om hvor mange de er. Det betyr at vi ikke kan se på antall årsverk for å finne ut hvor mange behandlere som jobber i barne- og ungdomspsykiatrien. I stedet må vi se på hvor mange som er sysselsatt i barne- og ungdomspsykiatrien.

Det finnes ikke tall for sysselsatte som jobber som behandlere i SSBs statistikkbank. Seniorrådgiver Geir Hjemås har imidlertid laget en tabell for Faktisk.no som viser hvor mange som jobber i yrker det er naturlig å regne som behandlere, blant annet leger, sykepleiere, psykologer og sosionomer.

Fremstilt som et stolpediagram ser tallene vi har fått fra SSB slik ut:

Her ser vi at antall sysselsatte behandlere i barne- og ungdomspsykiatrien har økt fra 3118 i 2013 til 3325 i 2018.

Høie har altså rett når han sier at antallet behandlere i barne- og ungdomspsykiatrien har økt i hans tid som helseminister.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?