Faktisk.

Nei, det har ikke vært en voldsom økning av virus relatert til flått i Norge

Foto: Erlend Aas / NTB Scanpix

Påstand

Voldsom økning av virus relatert til flått.

Evanova, Sosialnytt. Evanova, 23.04.2018

Konklusjon

Det har ikke vært en voldsom økning i skogflåttencefalitt (TBE) i Norge. Antall personer med påvist smitte har ligget på et stabilt lavt nivå i mange år. I Sverige er situasjonen en annen. Der ble rekordmange smittet av den flåttbårne sykdommen i 2017. Verken i tittel, ingress eller Facebook-post kommer det fram at den voldsomme økningen i smitte skjedde i Sverige, og ikke i Norge. Både Evanova, som har publisert artikkelen, og Sosialnytt, som har spredt den på Facebook, henvender seg til et norsk publikum. Det er derfor misvisende når de fremstiller det som om at det har vært en «voldsom økning av virus relatert til flått».

Påstanden er delvis feil.

Sesongen for flått er i gang og nettstedet Evanova markerer begivenheten med en artikkel om det forhatte krypet med tittelen «voldsom økning av virus relatert til flått – Helsemyndighetene oppfordrer til vaksine». Om seg selv skriver Evanova at «verden er full av historier. Og mange av dem fortjener å bli fortalt».

Det står også at dette ikke er et tradisjonelt nyhetsnettsted, men at et fåtall personer driver siden «med et sterkt ønske om å dele gode historier med deg». Det kommer også en advarsel:

Vi prøver å sjekke troverdigheten i hver historie så godt det går. Ta det for hva det er: En samling gode historier, og en rekke nyttige tips.

Etter at det samarbeidende nettstedet Sosialnytt delte Evanovas flått-artikkel på Facebook, har den blitt mye spredd. Sosialnytt har over 72 000 følgere og saken hadde blitt delt nesten 700 ganger da denne faktasjekken ble publisert. I tillegg har den blitt delt nesten 400 ganger fra Evanovas egen Facebook-side.

Sterk økning i Sverige

Foto: Skjermdump/Facebook.

Vi skal faktasjekke den første påstanden i tittelen på saken til Evanova:

Voldsom økning av virus relatert til flått – Helsemyndigheter oppfordrer til vaksine

Etter at Faktisk.no kontaktet Evanova og Sosialnytt om saken, har tittelen blitt endret til:

Voldsom økning av virus relatert til flått i Sverige – Svenske helsemyndigheter oppfordrer til vaksine

I artikkelen lenkes det til en sak fra svenske SVT, som melder om en dramatisk økning i antall tilfeller av skogflåttencefalitt (TBE) i Sverige. 391 rapporterte tilfeller i 2017 utgjorde en sterk vekst fra de foregående årene.

TBE er en sykdom som er forårsaket av TBE-viruset (Tick-borne Encephalitis), ifølge Nasjonalt kompetansesenter for flåttbårne sykdommer (Flåttsenteret). Viruset er vanligst hos smågnagere, men kan smitte til mennesker via flåttbitt. De fleste som smittes av TBE merker ingenting. Noen få kan imidlertid bli svært syke, og rundt én prosent av dem som blir syke i Vest-Europa dør.

Hvordan utviklingen i Norge har vært, skriver Evanova ingenting om. Har det også vært en voldsom økning i TBE her til lands, slik man kan få inntrykk av når man leser Facebook-posten og tittelen på saken?

Stabilt lave tall

Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) ved Folkehelseinstituttet er et nasjonalt overvåkingssystem som registrerer ulike former for smitte. Tall derfra viser at det ikke har vært en «voldsom økning av virus relatert til flått» i Norge:

I perioden 2007–17 har mellom seks og 16 tilfeller av TBE blitt rapportert til MSIS årlig. Det var en økning på fire tilfeller fra 2016 til 2017, men en slik økning kan ikke kalles voldsom.

Seniorrådgiver Solveig Jorde ved smittevern, miljø og helse i Folkehelseinstituttet (FHI) skriver i en e-post til Faktisk.no:

Det har ikke vært en stor økning de siste par år.

I årsrapporten for 2016 om smittsomme sykdommer skriver FHI følgende:

Antall pasienter diagnostisert med skogflåttencefalitt er fortsatt lav i Norge, men sykdommen har i de senere år opptrådt i stadig flere kommuner langs kysten fra Buskerud til Vest-Agder.

Vanligst på Sørlandet

Ifølge Flåttsenteret er rundt én prosent av flåtten i Norge bærere av TBE-viruset. Det er imidlertid store geografiske variasjoner, og på enkelte steder kan det være langt mer TBE-virus i de små krypene.

FHI har kartlagt hvor personer med TBE ble smittet i perioden 1994–2015. Av de 115 personene som fikk påvist smitte i denne perioden, hadde 97 blitt bitt av flått i Norge. Alle tilfellene var i Agderfylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud:

Illustrasjon: Folkehelseinstituttet.

Det har også blitt funnet TBE-virus i flått i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland. I disse fylkene har ingen mennesker så langt fått påvist smitte.

Ukjent hvor mange som smittes

Randi Eikeland er spesialist i nevrologi og jobber både ved Flåttsenteret og på Sørlandet sykehus. Hun forteller til Faktisk.no at man ikke vet nøyaktig hvor mange mennesker som blir smittet av TBE:

Randi Eikeland, spesialist i nevrologi ved Flåttsenteret og Sørlandet sykehus. Foto: Flåttsenteret.

– I de fleste tilfeller ordner kroppen opp selv, mens noen får en mild forkjølelses- eller influensasykdom som går over etter noen få dager. De som registreres i MSIS er de som blir ordentlig syke og havner på sykehus, sier Eikeland.

– Vi regner med at vi kan gange det antallet som blir rapportert inn til MSIS med tre.

TBE-viruset kan angripe ulike steder i hjernen og føre til betennelse i hjernen og/eller ryggmargen. Opp mot en tredel av dem som blir alvorlig syke får ifølge Eikeland restplager som delvis lammelse i arm, dårlig balanse eller kognitive problemer.

Flere får borreliose

Flått kan også smitte mennesker med Lyme borreliose, som er den vanligste flåttbårne sykdommen i Norge. Mens TBE skyldes virus, kommer borreliose fra Borrelia-bakterier. Det er langt flere som får påvist borreliose enn TBE i Norge:

I 2017 ble det meldt 438 tilfeller av disseminert borreliose til MSIS. Disseminert innebærer at bakterien har spredd seg til andre organer og vev i kroppen. Antall tilfeller lå nokså stabilt fra 2007 til 2014, før det kom en relativt stor økning fra 2014 til 2015.

Flest tilfeller av borreliose ble meldt inn fra Agderfylkene, Hordaland, Rogaland og Møre og Romsdal. I en svensk studie fra 2011 fant man at det var omtrent to prosent risiko for å bli smittet av borreliose hvis man ble bitt av flått.

Sykdommen går i mange tilfeller over av seg selv uten behandling, ifølge Flåttsenteret. For å redusere risikoen for spredning av bakterien, anbefales behandling med antibiotika.

I sjeldne tilfeller kan en Borrelia-infeksjon i nervesystemet forbli udiagnostisert og ubehandlet i over seks måneder. Da kan det i verste fall utvikle seg til en alvorlig ryggmargsbetennelse eller hjernebetennelse. Borrelia-bakterien kan i sjeldne tilfeller også angripe hjertet eller øyet.

Vanskelig å forebygge

Ifølge Randi Eikeland er det vanskelig å forebygge flåttbitt. Man kan bruke insektsspray, dekke til huden nedenfor knærne, unngå de verste flåttområdene og bruke flåttmiddel på dyrene sine, men mange vil uansett bli bitt av flått.

– Hvis man fjerner flåtten innen 24–48 timer, kan man redusere risikoen for Borrelia. TBE smitter imidlertid med en gang, så der hjelper det ikke å være kjapp, sier Eikeland.

Hun understreker at det er mange ganger så mye Borrelia i norsk flått som TBE, men det kan variere fra sted til sted.

Folkehelseinstituttet anbefaler barn og voksne som oppholder seg mye i skog og mark i risikoområder og som ofte blir bitt av flått, å vurdere TBE-vaksine. Agderfylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud anses som risikoområder.

Se hvordan du fjerner flått i denne videoen!

Svært effektiv vaksine

TBE-vaksinen er ifølge Eikeland svært effektiv og gir få bivirkninger. I 2016 registrerte FHI at nesten 11 000 personer hadde tatt én eller flere vaksinedoser.

– Vaksinen beskytter bare mot TBE, og ikke mot Borrelia. Det er ikke nødvendig å vaksinere seg hvis man oppholder seg utenfor de nevnte risikoområdene, sier Eikeland.

Hun påpeker at TBE i Øst-Europa har høyere dødelighet enn i Norge, og anbefaler nordmenn som skal på campingtur til land hvor TBE er utbredt, å vaksinere seg.

– Det kan faktisk også gjelde hvis du skal på camping i Sverige, sier Eikeland.

Misvisende

I Facebook-posten til Sosialnytt står det ingenting om at den voldsomme økningen i «virus relatert til flått» gjelder for Sverige, men ikke for Norge. Man må også lese et godt stykke ned i brødteksten i artikkelen til Evanova for å skjønne at tittelen omhandler svenske forhold.

Både Sosialnytt og Evanova henvender seg til et norsk publikum. Når antall tilfeller av TBE i Norge har holdt seg stabilt lavt i mange år, blir det derfor Facebook-posten til Sosialnytt og tittelen på artikkelen til Evanova misvisende.

Evanova har ikke tatt seg bryet med å innhente tall for Norge. Nettstedet framstiller det også som om helsemyndighetene anbefaler alle å vaksinere seg. Det stemmer ikke. Folkehelseinstituttet anbefaler dem som oppholder seg i risikoområder og som ofte blir bitt av flått å ta TBE-vaksinen.

Tilsvar

Evanova og Sosialnytt driftes av de samme personene. Eivind Ertesvåg svarer følgende i en e-post på vegne av begge nettstedene:

Jeg er enig med deg. I selve artikkelen føler jeg at det kommer greit fram at det er Sverige som er rammet av den voldsomme økningen. Men vi burde hatt dette med i overskriften.

Vi har derfor endret overskriften nå, og lagt til en oppdatering i artikkelen med påpekningen deres. Flott at dere faktasjekker og gjør oss oppmerksom!

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?