Faktisk.

Nei, antall kvinner som føder uplanlagt utenfor sykehus er ikke doblet på 15 år

hovedbilde
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix.

Påstand

Tallet på kvinner som føder utenfor sykehus er doblet på 15 år.

Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartiet, Dagsavisen. Stortingets spørretime, 08.05.2019

Konklusjon

Det er feil at dobbelt så mange kvinner føder ufrivillig utenfor sykehus nå som for 15 år siden. Andelen har ligget stabilt på 0,6–0,7 prosent av alle fødsler i perioden 2003–17, viser tall fra Medisinsk fødselsregister. Vedum baserte påstanden sin på en artikkel i Dagsavisen. Artikkelen er nå endret.

Påstanden er helt feil.

En aksjon som kaller seg «Bunadsgeriljaen» kjemper mot nedlegging av fødetilbud flere steder i landet. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum viste sin støtte ved å stille i bunad i Stortingets spørretime 8. mai. Da han skulle stille spørsmål til statsminister Erna Solberg (H) sa han:

Tallet på kvinner som føder utenfor sykehus er doblet på 15 år. Ifølge Forskning.no er det 500 fødsler som skjer utenfor fødeinstitusjon. Det står der at det skjer i biler, i ambulanser, på legekontor. Det står faktisk at det skjer på nedlagte fødestuer at man gjennomfører fødsler.

Påstanden om at det er dobbelt så mange kvinner som føder utenfor sykehus som for 15 år siden, ble gjengitt av NTB og publisert av blant annet Aftenposten, Nationen og Dagsavisen. Også kommentator Arne Strand i Dagsavisen gjenga påstanden til Vedum, og den ble fremmet i avisens leder. Avisen Nationen skriver også at antall fødsler utenfor sykehus og fødestuer har blitt fordoblet med Dagsavisen som kilde, men angir ingen tidsperiode.

Stemmer det at tallet på kvinner som føder utenfor sykehus er doblet på 15 år?

Dagsavisen som kilde

Leder i kommunikasjonsavdelingen i Sp, Lars Vangen, opplyser til Faktisk.no at Vedums kilde er en artikkel i Dagsavisen. Der slår avisen fast at:

Tallet på kvinner som ufrivillig føder utenfor sykehus er doblet på 15 år, og lå i 2017 på 336 fødsler, ifølge Medisinsk fødselsregister.

Dagsavisen skriver i en e-post til Faktisk.no at det skulle stått at antallet kvinner som føder utenfor sykehus er doblet på 30 år, ikke 15 år. Tallet er basert på forskning av utført av Björn Gunnarsson, som er referert i flere aviser.

– Dette vil bli rettet i alle våre saker der tallet er referert, skriver redaksjonssjef samfunn Trine Andreassen i Dagsavisen.

Medisinsk fødselsregister (MFR) er et landsomfattende helseregister over alle fødsler i Norge. Blant opplysningene som registreres, er hvor fødselen fant sted. I statistikkbanken kan man se hvor mange fødsler som skjedde utenfor sykehus uten at det var planlagt.

Grafen viser utviklingen i antall ufrivillige fødsler utenfor sykehus fra 2003 til 2017, som er det siste tilgjengelige året. Tallene får man ved å legge sammen uplanlagte hjemmefødsler, fødsler under transport og fødsler på annet og ukjent sted. Den siste kategorien kan for eksempel være på jobb eller på et legekontor.

Stabile tall siden 1999

– Det er ikke riktig at det har vært en dobling av uplanlagte fødsler utenfor institusjon de siste 15 årene, skriver overlege ved MFR, Kristine Marie Stangenes, i en e-post til Faktisk.no.

I spørretimen refererte Vedum til en artikkel på Forskning.no som sa at omtrent 500 fødsler i året skjer uplanlagt utenfor fødeinstitusjon. Ifølge tallene fra Medisinsk fødselsregister var det i snitt 393 slike fødsler årlig i perioden 2003–17.

Antall fødsler totalt varierer fra år til år. For å få et riktig bilde av utviklingen, bør man derfor se på antall uplanlagte fødsler utenfor sykehus per 1000 fødsler.

I Fødselsnytt oppsummeres utviklingen slik:

Den totale forekomsten av ikke-planlagt fødsel utenfor institusjon har vært stabil siden 1999, da man begynte å registrere disse tilfellene, mellom 0,6 og 0,7 % av alle fødsler.

Trygve Slagsvold Vedums påstand om at det har vært en dobling av antall fødsler utenfor sykehus på 15 år, er altså helt feil.

Dobling på 30 år

I 1979 var det 95 fødeinstitusjoner i Norge, mens det bare var 51 igjen i 2009. I 2017 hadde tallet sunket til 45. Hilde Marie Engjom er lege ved Kvinneklinikken i Bergen og har forsket på hvordan tilgang til fødeinstitusjon og fødselssted påvirker utfallet for mor og barn.

Hilde Marie Engjom, stipendiat ved Universitetet i Bergen. Foto: Anne Sidsel Herdlevær.

– Vi fant at tilgangen til fødeinstitusjon ble redusert. Andelen kvinner mellom 15 og 45 år som hadde mer enn én times reiseavstand, økte med 10 prosent fra 2000 til 2010. Antall fødeinstitusjoner med akuttfunksjon ble lavere enn anbefalingen fra Verdens Helseorganisasjon, sier hun til Faktisk.no.

Forskerne fant også at risikoen for ikke-planlagt fødsel utenfor institusjon ble doblet fra 0,4 til 0,7 prosent fra 1979–83 til 2004–09. Dette er over en 30 årsperiode, og ikke 15 år, som påstanden vi faktasjekker.

Risiko øker med avstand

Engjom studerte 4538 fødsler som skjedde uplanlagt utenfor fødeinstitusjon. 631 av disse fant sted i nedlagte fødeinstitusjoner eller annet sted enn hjemme og under transport.

– En nedlagt fødeinstitusjon har ikke bemanning og beredskap for å håndtere fødsler. Vi klassifiserte disse som uplanlagte fødsler utenfor institusjon, sier Engjom.

Medisinsk fødselsregister opplyser til Faktisk.no at de ikke har gode tall på fødsler i nedlagte institusjoner, men planlegger å presentere kvalitetssikrede tall fra 2019. Det foregår for eksempel fødsler ved nedlagte institusjoner i Odda og i Hallingdal.

– Risikoen for kvinner med reisetid under én time fra fødeinstitusjonen, var 0,6–0,7 prosent. For dem som hadde en reisetid på én–to timer, økte risikoen til 3,3 prosent, altså en femdobling. Var reisetiden på over to timer, økte risikoen til 4,5 prosent, noe som tilsvarer en sjudobling, sier Engjom.

Hun har også sett på risikoen for at barnet dør under eller like etter fødsel. Risikoen for slike dødsfall var tredoblet ved uplanlagte fødsler utenfor institusjon sammenlignet med fødsler på fødeinstitusjon.

Tilsvar

Trygve Slagsvold Vedum legger skylden på Dagsavisen for at det han sa i Stortingets spørretime var feil:

– Dette er en faktasjekk dere nesten må ta med Dagsavisen. Sitatet dere viser til er direkte hentet fra Dagsavisen samme dag. I deres artikkel hadde de kildehenvisning til Medisinsk fødselsregister. Om det nå viser seg å være feil, så er dette selvfølgelig et tall vi ikke skal fortsette å bruke, skriver leder i kommunikasjonsavdelingen i Sp, Lars Vangen, i en e-post.

– Når det er sagt så er det mye i tallgrunnlaget og forskningen som gir grunn til å være urolig når det gjelder nedlegging av ytterligere fødetilbud. Blant annet forskningen som viser at økt avstand til sykehus med fødetilbud øker risikoen for død betraktelig. Senterpartiet kommer til å fortsette jobben for å sikre gode lokale fødetilbud, og å stoppe nedleggelser fra dagens regjering.

Dagsavisen har publiser en rettelse i papiravisen gjort endringer i alle nettsaker hvor påstanden fremkom.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?