Faktisk.

Nei, Norge opplever ikke «tvil­lin­ga­bort-turisme»

hovedbilde
Foto: Mathilde Pettersen/KrFU

Påstand

I dag opplever Norge tvillingabort-turisme (...).

Martine Tønnessen, KrFU. VG, 21.10.2018

Konklusjon

Ingen utenlandske kvinner har så langt fått utført fosterreduksjon i Norge. Det blir derfor helt feil å hevde at vi i dag opplever «tvillingabort-turisme» her til lands. Utenlandske kvinner som oppholder seg i Norge, har rett til å få utført både vanlig abort og fosterreduksjon. Forutsetningen er at de oppholder seg i Norge når de søker om inngrepet. De tre siste årene har 26 utenlandske kvinner kontaktet Senter for fostermedisin med ønske om fosterreduksjon. Ingen av dem har fått innvilget inngrepet siden de ikke har oppholdt seg i Norge på søknadstidspunktet.

Påstanden er helt feil.

Kristelig Folkepartis veivalg er den store politiske saken i Norge for tiden. På et ekstraordinært landsmøte 2. november skal KrF ta stilling til om partiet skal søke regjeringssamarbeid med Høyre, Frp og Venstre eller med Ap og Sp. Et tredje alternativ er å fortsette som opposisjonsparti.

KrF er en attraktiv partner for begge regjeringsalternativer, og kampen om KrFs gunst er i full gang. Statsminister Erna Solberg (H) har for eksempel uttalt til avisen Dagen at hun mener Høyre bør forby såkalt tvillingabort.

Solberg har også åpnet for å forhandle om endringer i abortloven hvis KrF ønsker en plass i hennes regjering. Til VG uttalte statsministeren at hun var åpen for:

  • Å kunne gi KrF støtte til et forbud mot tvillingabort.
  • Endringer i bestemmelsen som gir rett til abort etter uke 12 hvis det ufødte barnet diagnostiseres med alvorlig sykdom, for eksempel Downs syndrom.

Endring i 2016

Dette fikk VG til å skrive en leder hvor de advarte mot endringer i abortloven. Leder i Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU), Martine Tønnessen, svarte med et debattinnlegg, hvor hun forsvarte Solberg og KrF. Hun skriver blant annet:

Slik loven står i dag, er den ikke i tråd med intensjonene til lovgiver. Det var aldri hensikten med loven at en ved tvillingsvangerskap skulle kunne fjerne ett friskt foster, men samtidig beholde det andre. I dag opplever Norge tvillingabort-turisme fordi vi har en av de mest liberale tvillingabortbestemmelsene i Norden.

Er det riktig at Norge i dag opplever «tvillingabort-turisme»? Kommer utenlandske kvinner til Norge for å abortere ett foster og beholde det andre? Det skal vi se nærmere på i denne faktasjekken.

Tvillingabort er også nevnt i et av forslagene som skal behandles på KrFs ekstraordinære landsmøte. I begrunnelsen for hvorfor KrF bør søke regjeringssamarbeid med Høyre, Frp og Venstre skriver nestleder Kjell Ingolf Ropstad:

Nordiske kvinner reiser til Norge for å få utført abort på tvillinger, fordi Sverige, Danmark og Finland har en langt strengere praksis. Tvillingabort åpner for ekstrem sortering ved at man aksepterer at antall fostre i seg selv gir adgang til abort.

KrFU har ikke tall

Tvillingabort er et annet ord for fosterreduksjon, som går ut på å fjerne ett eller flere fostre når man er gravid med mer enn ett barn. Slik kan for eksempel tvillingsvangerskap bli til enkeltsvangerskap, og trillingsvangerskap kan bli til tvillingsvangerskap.

Fram til 2016 skjedde fosterreduksjon hovedsakelig ved utviklingsavvik hos fosteret. I februar 2016 konkluderte lovavdelingen i Justisdepartementet med at abortloven åpner for at kvinner kan fjerne ett eller flere friske fostre hvis de er gravide med flerlinger. Dette vil KrF forby.

Faktisk.no har gitt Martine Tønnessen mulighet til å dokumentere påstanden om at vi har «tvillingabort-turisme» i Norge. I en e-post svarer kommunikasjonsrådgiver i KrFU, Astrid-Therese Theisen, at de fortsatt «venter på å få noen tall fra gode kilder». Hun sender imidlertid lenke til en NTB-artikkel publisert i avisen Dagen.

– Som du kan lese var eneste grunn til at fosterreduksjonen ble avvist at kvinnene ikke oppholdt seg i Norge da de søkte, skriver Theisen.

Ingen utenlandske kvinner

Ifølge artikkelen hadde åtte utenlandske kvinner søkt om fosterreduksjon, men fått avslag siden de ikke var i Norge på søknadstidspunktet.

Ifølge Helsedirektoratet ble det før 2016 utført færre enn fem fosterreduksjoner i Norge årlig. De fleste ble gjort fordi fostrene hadde utviklingsavvik. Siden 2016 har alle slike inngrep blitt utført ved Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin (Senter for fostermedisin) på St. Olavs hospital i Trondheim.

Der har de ikke utført fosterreduksjon på noen utenlandske kvinner som ikke var bosatt i Norge.

– Det har ikke blitt utført fosterreduksjon på utenlandske kvinner. Alle pasientene har hatt bosted i Norge, skriver overlege ved Senter for fostermedisin, Birgitte Kahrs, i en e-post til Faktisk.no.

Må oppholde seg i Norge

Ifølge Helsedirektoratet har alle kvinner som oppholder seg i Norge har rett til å ta abort og få utført fosterreduksjon. De må imidlertid oppholde seg i Norge på det tidspunktet det søkes.

«Utenlandske kvinner som oppholder seg i Norge vil dermed ha rett til å få utført fosterreduksjon, men de må som hovedregel selv betale for inngrepet», skriver Helsedirektoratet.

Kahrs opplyser at Senter for fostermedisin ble kontaktet av ni utenlandske kvinner, bosatt utenfor Norge, som ønsket fosterreduksjon i 2016, og like mange i 2017. Hittil i 2018 er antallet åtte. Siden ingen av dem oppholdt seg i Norge på søknadstidspunktet, har heller ingen fått utført inngrepet.

Påstanden til KrFU-leder Martine Tønnessen om at vi i dag opplever «tvillingabort-turisme» i Norge, er dermed helt feil.

5–10 prosent abortrisiko

Fosterreduksjon er et ressurskrevende, høyspesialisert inngrep som krever erfaring og spesialkompetanse, ifølge Helsedirektoratet. Det er derfor fosterreduksjon nå bare utføres ved Senter for fostermedisin.

Abortloven gir kvinner rett til selvbestemt fosterreduksjon av ett eller flere friske fostre innen utgangen av 12. svangerskapsuke. Hvis begjæringen om fosterreduksjon fremsettes etter uke 12, skal den behandles i abortnemnda ved St. Olavs hospital.

Faktisk.no har tidligere faktasjekket en påstand om at 90 prosent av dem som søker om abort etter uke 12, får det innvilget:

Fosterreduksjon gjøres gjennom bukveggen ved hjelp av ultralyd. Det blir sprøytet kaliumklorid direkte inn i fosterets hjerte slik at det stopper. Kvinnen er våken under inngrepet og får vanligvis lokalbedøvelse i huden. En ny ultralydundersøkelse gjøres 5 – 20 minutter etter inngrepet for å sjekke om det har vært vellykket. Risikoen for å abortere gjenværende fostre er mellom 5 og 10 prosent.

Ingen medisinsk nytte ved tvillinger

Fram til 2016 var de fleste fosterreduksjoner selektive. Selektiv fosterreduksjon innbærer at ett eller flere fostre med alvorlige utviklingsavvik i et flerlingesvangerskap fjernes. Inngrepet kan sammenliknes med provosert abort når en kvinne er gravid med ett barn som har alvorlige utviklingsavvik. Forskjellen er at svangerskapet ikke avbrytes selv om ett eller flere fostre fjernes.

Abortloven åpner også for fosterreduksjon av friske flerlinger. Senter for fostermedisin omtaler risikoen ved ulike flerlingesvangerskap slik:

  • Firlinger eller flere: Slike svangerskap er forbundet med høy risiko for senabort eller for tidlig fødsel. I Norge anbefaler vi fosterreduksjon av firlinger fordi risikoen for død eller alvorlig skade blant for tidlig fødte barn er langt høyere enn risikoen for komplikasjoner ved inngrep.
  • Trillinger: Utfallet av trillingsvangerskap er vanligvis bra. Noen studier har vist at det blir færre for tidlige fødsler og færre svangerskapskomplikasjoner ved å gjøre fosterreduksjon av trillinger, men den medisinske gevinsten er liten.
  • Tvillinger: Det er ikke vist medisinsk nytte av å redusere tvillingsvangerskap hos en frisk kvinne der begge fostrene er friske. Mellom 10 og 20 prosent av alle tvillinger er eneggede med felles morkake. En kan ikke utføre fosterreduksjon dersom fostrene har felles morkake.

Friske fostre i to av tre tilfeller

Senter for fostermedisin opplyser til Faktisk.no at de utførte til sammen 16 fosterreduksjoner i perioden 2002–2015. Alle på grunn av utviklingsavvik hos fosteret, eller ved firlinger eller mer. Alle inngrepene var behandlet i abortnemd. I denne perioden ble det også utført fosterreduksjoner ved Oslo universitetssykehus.

Etter at Justisdepartementet fastslo at abortloven åpnet for selvbestemt fosterreduksjon i 2016, har samtlige 38 fosterreduksjoner i Norge blitt utført ved St. Olavs hospital.

I 32 prosent av tilfellene skjedde fosterreduksjonen fordi fosteret hadde utviklingsavvik, altså selektiv fosterreduksjon. I resten av tilfellene (med unntak av ett foster i et firlingsvangerskap i 2016) var fostrene friske, men kvinnene ønsket å redusere antall fostre.

Oppsummering

  • Det er helt feil at vi opplever «tvillingabort-turisme» i Norge nå.
  • Ingen utenlandske kvinner har så langt fått utført fosterreduksjon i Norge.
  • Utenlandske kvinner har rett til fosterreduksjon bare hvis de oppholder seg i Norge på søknadstidspunktet.
  • De tre siste årene har 26 utenlandske kvinner ønsket fosterreduksjon i Norge, men ingen av dem har fått det innvilget siden de ikke oppholdt seg i Norge.

Tilsvar

KrFU-leder Martine Tønnessen gir følgende tilsvar i en e-post til Faktisk.no:

Her gikk det litt raskt i svingene, dette hadde jeg ikke sjekket godt nok, beklager.

Avslagene som er gitt er gitt fordi kvinnene ikke oppholdt seg i Norge, og jeg mener uansett at det er høyst problematisk at lovverket åpner for at utenlandske kvinner kan få utført tvllingabort, bare de oppholder seg i Norge.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?