Faktisk.

Norge har ikke sluttet å gi vaksine til personer over 65 år

Et Facebook-innlegg som spres i flere land, hevder at Norge har stanset vaksinering av personer over 65 år. Det er ikke riktig. Innlegget inneholder også udokumenterte påstander om vaksine-nekt blant helsepersonell.

hovedbilde
Foto: Heiko Junge / NTB.

Et skjermbilde med flere oppsiktsvekkende påstander om vaksiner spres nå på Facebook både i Norge og andre land. Teksten er på engelsk, og Faktisk.no har sett bildet delt både i Canada, Storbritannia, Australia og Georgia.

Dette bildet har blitt spredt på Facebook i flere land. Screenshot from Facebook.

I Facebook-innlegget hevdes det at Norge, sammen med Sveits og andre land, har sluttet å vaksinere personer over 65 år inntil mer forskning er gjort. Dette skal skyldes «store mengder dødsfall på sykehjem».

Skjermbildet inneholder også flere påstander om at en stor andel helsepersonell i flere land har nektet å la seg vaksinere. Det står ingenting om hvilken vaksine det er snakk om, men alt tyder på at det handler om koronavaksinen.

Stemmer det at vi i Norge og andre land ikke lenger vaksinerer personer over 65 år? Og er det riktig at så mange leger, sykepleiere og annet helsepersonell nekter å la seg vaksinere mot covid-19?

Ikke sammenheng mellom vaksiner og dødsfall

Vi skal først se på påstanden om Norge:

Norge, Sveits og andre land har sluttet å gi vaksiner til personer over 65 år etter massive mengder dødsfall på sykehjem inntil mer forskning er gjort.

Påstanden virker å være en sammenblanding av flere ulike nyheter om vaksinering i de nevnte landene.

I januar spredte nyheten seg om dødsfall blant eldre som hadde fått vaksine mot koronaviruset i Norge. Faktisk.no skrev kort tid etter en sak om at det var for tidlig å konkludere med noen klar årsakssammenheng der man kunne slå fast at dødsfallene skyldtes vaksinen.

Senere har det europeiske legemiddelbyrået (EMA) konkludert med at det ikke var noen slik sammenheng i noen av dødsfallene de har sett på, inkludert meldinger fra Norge.

65+ vaksineres fortsatt i Norge

Folkehelseinstituttet (FHI) presiserte allerede i begynnelsen av januar at eldre og «skrøpelige eller pasienter med kort gjenstående levetid må vurderes individuelt» før vaksinering. FHI ba behandlende helsepersonell om å vurdere nytte ved vaksinasjon opp mot risikoen for at pasienten ikke vil tåle eventuelle bivirkninger.

Dette ble gjentatt da meldingene om dødsfall som sammenfalt i tid kom, og det ble forklart at man ikke kunne utelukke at enkelte av de døde kan ha blitt sykere av bivirkninger.

Det er likevel ikke slik at vaksineringen av eldre over 65 år er stoppet i Norge.

Prioriteringsrekkefølgen for vaksinering i Norge ligger fast og er slik:

  1. Beboere i sykehjem
  2. Alder 85 år og eldre
  3. Alder 75–84 år
  4. Alder 65–74 år

Prioriteringen av vaksinene er samtidig under vurdering hos FHI, men da i hovedsak knyttet til om det er behov for å omprioritere geografisk til områder med høyt smittepress.

At det fortsatt vaksineres personer over 65 år ses også tydelige i statistikken over hvem som har fått vaksine i Norge. Der dominerer personer over 75 år:

Ikke stanset vaksinering i Sveits

Påstanden i bildet trekker fram de som er over 65 år og Sveits. Om vi ser på mediedekningen av vaksineringen i Sveits ser vi at den alderen er nevnt spesielt i tilknytning til én av vaksinene som brukes mot koronaviruset i Europa – vaksinen fra AstraZeneca.

EU og det det europeiske legemiddelbyrået (EMA) godkjente vaksinen fra AstraZeneca i slutten av januar.

Men en rekke land, inkludert Norge, Tyskland og Frankrike, har valgt å ikke anbefale den brukt på personer over 65 år. Dette skyldes at vaksinestudiene som ble gjort under utviklingen av vaksinen, hadde for få deltakere i disse eldre aldersgruppene.

Dette har gjort at AstraZeneca-vaksinen i hovedsak gis til helsepersonell under 65 år, blant annet i Norge.

I Sveits har legemiddelmyndighetene valgt å ikke godkjenne AstraZeneca-vaksinen i det hele tatt på grunn av begrensede data om effekt hos eldre personer.

Men heller ikke i Sveits har de stoppet opp vaksineringen av eldre over 65 år.

Sveitsiske myndigheter har godkjent vaksinene fra både Pfizer/BioNTech og Moderna.

Også i Sveits er de eldre høyt oppe i listen over de som skal prioriteres for vaksinering. Helt øverst står personer 75 år eller eldre, personer med sykdommer som gir ekstra risiko og personer som bor på sykehjem. Rett etter kommer gruppen fra 65 til 74 år.

Per 24. februar hadde de satt over 750 000 vaksinedoser i Sveits – noe som tilsvarer 8,69 prosent av befolkningen.

Det er ikke riktig at Norge og Sveits har stanset vaksinering av personer over 65 år. I Norge vaksineres ikke denne aldersgruppen med AstraZeneca-vaksinen, mens denne vaksinen ikke er godkjent for noen aldersgrupper i Sveits.

95% har sagt ja til vaksine i Nederland

I Facebook-innlegget kommer det også en påstand om helsepersonell i Nederland:

89 000 leger og sykepleiere i Nederland har nektet å la seg vaksinere.

Vi har ikke funnet opprinnelsen til påstanden om at 89 000 leger og sykepleiere i Nederland har nektet å ta vaksinen.

Derimot finner vi en lignende påstand hvor tallet 87 000 er brukt om sykepleiere som ikke vil ta vaksinen i Nederland. Dette har blitt delt på flere språk på sosiale medier, og har blant annet blitt omtalt av en indisk nyhetsnettside for sykepleiere i desember i fjor.

Denne påstanden stammer ifølge faktasjekkerne i Logically fra en video av en panelsamtale mellom flere leger som er skeptiske til korona-nedstengning. Videoen fremstår som en pressekonferanse for World Doctor's Alliance, som er en gruppe som er kjent for å spre desinformasjon om pandemien.

Ifølge Logically er påstanden om 87 000 sykepleiere misvisende. De ukrainske faktasjekkerne i Voxcheck og Stopfake.org kommer begge frem til at påstanden er falsk.

Videoen fra World Doctor's Alliance ble lagt ut høsten 2020, og har tidligere blitt faktasjekket av flere, blant andre AFP og Health Feedback.

Faktisk.no har spurt Departementet for folkehelse, velferd og idrett i Nederland om det stemmer at 89 000 leger og sykepleiere i landet har nektet å la seg vaksinere. De gjenkjenner ikke tallet overhodet:

– Over 95 prosent av kritisk helsepersonell som har fått invitasjon til vaksinering, har respondert positivt og raskt. De resterende 5 prosentene har i hovedsak oppgitt graviditet som årsak til at de vil vente med å vaksinere seg, skriver presseansvarlig Jona Bootsma i en e-post til Faktisk.no.

Det er ingenting som tyder på at 89 000 leger og sykepleiere i Nederland har nektet å vaksinere seg. Ifølge helsemyndighetene har 95 prosent av helsepersonell takket ja til vaksinen.

Ansatte på sykehjem i USA mer skeptiske

Det kommer også en påstand om amerikanske sykepleiere i Facebook-innlegget:

60 prosent av alle sykepleiere i USA nekter å ta vaksinen.

Det har vært flere saker i amerikanske medier som nevner 60 prosent. 9. februar uttalte en av sjefene i apotekkjeden Walgreens, Rick Gates, til CNBC at 60 prosent av ansatte på sykehjem ikke vil la seg vaksinere.

Walgreens organiserer vaksinering av ansatte og beboere på tusenvis av langtids pleieinstitusjoner over hele USA. Vi vet ikke om Gates' påstand om at 60 prosent ikke vil ta vaksinen, er representativ for alle amerikanske sykehjemsansatte.

Påstanden som spres på Facebook gjelder i tillegg sykepleiere generelt, og ikke alle ansatte på sykehjem, som Gates snakker om. Ifølge Centers for Disease Control and Prevention (CDC) er ansatte på langtids pleieinstitusjoner mer skeptiske til vaksiner enn annet helsepersonell.

Flere undersøkelser viser skepsis

CDC har også undersøkt hvor villige prioritert helsepersonell generelt er til å vaksinere seg. I desember svarte 65 prosent av de spurte at de var helt sikre på, eller at det var sannsynlig at de ville vaksinere seg. 35 prosent svarte at det ikke var sannsynlig at de ville ta vaksinen.

Andre undersøkelser av vaksineskepsis blant helsepersonell som CDC refererer til, viser blant annet at:

  • I oktober 2020 svarte bare 34 prosent av de spurte sykepleierne at de frivillig ville vaksinere seg mot covid-19.
  • I desember 2020 svarte 29 prosent av helsearbeidere at de var skeptiske til å ta vaksinen, og i januar 2021 sa 28 prosent at de ville vente til de hadde mer informasjon om sikkerhet og effektivitet.
  • En undersøkelse blant ansatte på langtids pleieinstitusjoner i november 2020, viste at bare 45 prosent ville ta vaksinen umiddelbart, mens 24 prosent vil vurdere det i fremtiden.

Merk at undersøkelsene viser resultater for ulike grupper ansatte med forskjellige arbeidssteder.

Faktisk.no har ikke funnet dekning for at 60 prosent av alle sykepleiere i USA nekter å vaksinere seg. Det finnes imidlertid flere undersøkelser som viser at vaksineskepsisen er stor, både blant sykepleiere og helsepersonell generelt.

En tredel uvaksinerte på sykehjem i Storbritannia

Også helsepersonell i Storbritannia omtales i Facebook-innlegget:

Rundt en tredel av sykepleierne og pleiepersonalet i Storbritannia nekter ta vaksinen.

En tredel har blitt nevnt flere ganger i den britiske pressen den siste tiden.

15. februar uttalte helseminister Matt Hancock til BBC at en tredel av ansatte på sykehjem og i hjemmesykepleie i England ikke hadde tatt koronavaksine. Dette til tross for at de skal ha fått tilbud om å vaksinere seg.

En analyse av de tre universitetssykehusene i Leicester viser at rundt en tredel av de ansatte der ikke hadde blitt vaksinert frem til 3. februar. Sykehusledelsen uttalte imidlertid til BBC at per 15. februar hadde andelen ikke-vaksinerte ansatte gått ned til cirka en firedel.

24. februar var det en høring om vaksinering av helsepersonell i det britiske parlamentet. Professor på Oxford-universitetet Anthony Harnden fortalte da politikerne at bare 66 prosent av ansatte på sykehjem hadde tatt vaksinen.

På sykehusene er det flere ansatte som har vaksinert seg. Ifølge sykehusmyndighetene i England har 88 prosent av ansatte med pasientkontakt tatt koronavaksine så langt.

En tredel av ansatte på sykehjem og hjemmesykepleien hadde ikke tatt vaksinen per 15. februar. Blant ansatte på sykehus er det imidlertid flere som er vaksinert.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?