Faktisk.

«Glemt» drivstoff førte til at Norge slapp ut mer i 2019 enn i 1990

Over flere år har feil tall fra ett oljeselskap ført til at Norge har sluppet ut mange millioner tonn mer klimagasser enn den offisielle statistikken har vist. Derfor hadde vi større utslipp i 2019 enn i 1990, som er året Norges klimamål bygger på.

Essos raffineri på Slagentangen
Essos raffineri på Slagentangen Foto: Cornelius Poppe / NTB

I 2020 var både Klima- og miljødepartementet og Høyre stolte av utviklingen i norske klimautslipp. Så viste en rettelse hos Statistisk sentralbyrå (SSB) at tallene kunne være feil.

I mai kunne Faktisk.no fortelle at SSB hadde bedt om feil salgstall fra Esso Norge AS. Feilen kunne kullkaste klimaregnskapet.

I dag kom de foreløpige utslippstallene fra SSB. De tilsier at Norge ikke nådde klimamålet for 2020.

Fordi SSB hadde bedt oljeselskapene holde videresalg av petroleumsprodukter utenfor rapporteringen, hadde videresalg fra Esso Norge AS til en annen aktør i bransjen, forsvunnet fra petroleumssalg-statistikken. Feilen vedvarte fra 2012 til 2020.

Totalt dreide det seg om nesten tre milliarder liter drivstoff, mesteparten marine gassoljer (MGO).

MGO er et drivstoff som brukes av større båter, både i fiske og innenriks- og utenriks sjøfart. Det brukes også i bergverksdrift og i petroleumssektoren.

Bommer på klimamål

SSBs nye, foreløpige tall tilsier at Norge slapp ut 51,7 millioner tonn CO₂-ekvivalenter i 2019. Det er mer enn de om lag 51,5 som ble sluppet ut i året 1990.

Til sammen har det blitt lagt til sju millioner tonn CO₂-ekvivalenter i utslippsstatistikken mellom 2012 og 2019.

Både Norges klimamål og klimaloven, som ble vedtatt i 2017, bruker 1990 som et referanseår.

Stortingets vedtatte mål for 2020 var på maksimalt 48,6 millioner tonn CO₂-ekvivalenter. For korona-året 2020 tilsier SSB-tallene at utslippene var på 50 millioner tonn, noe mindre enn i 1990.

Det tilsier i sin tur at Norge ikke nådde klimamålet Stortinget har vedtatt.

Mer enn i 1990

Da feilrapporteringen først ble kjent, skrev SSB at det ikke var mulig å si hvor store endringer i norske utslipp de ville føre til. Det skyldes at utslipp fra utenriks skipsfart ikke skal føres i det norske klimaregnskapet.

Ifølge Faktisk.nos beregninger måtte minst 40 prosent av utslippene fra de «glemte» petroleumsproduktene føres på utenriks skipsfart dersom Norge skulle ha sluppet ut mindre i 2019 enn i 1990.

De foreløpige tallene fra SSB viser nå at utslippene i 2019 endte med å være høyere enn i 1990.

– Verden hadde endret seg

I mai forklarte seksjonssjef for nærings- og energistatistikk Peder Næs i SSB at det hadde vært en «muntlig dialog» med selskapene som rapporterer til statistikken om å holde såkalte supply-salg utenfor. Dette er salg direkte til båter.

Ifølge Næs gikk disse salgene tidligere alltid til andre selskap som også rapporterte til SSB.

– Så har verden endret seg og nye aktører har kommet inn i markedet. Dette har vært årsaken til at noe av salget vi skulle ha fått rapportert, ikke har blitt rapportert. Dette er ikke rapportøren sin skyld, men SSB sin skyld, sa Næs til Faktisk.no.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?