Faktisk.

Nei, forslag til endring i vaksine­for­skrift vil ikke føre til tvangs­vak­si­nering

Foto: Heiko Junge, NTB.

Påstand

Forslag til endring i forskrift for nasjonalt vaksineprogram vil føre til tvangsvaksinering.

Facebook-innlegg. Facebook, 14.12.2020

Konklusjon

Et forslag til forskriftsendring har skapt rabalder i sosiale medier. Mange har tolket forslaget som at fastlegene vil bli pålagt å tvinge pasientene sine til å ta covid-19-vaksinen når den kommer. Det er ikke riktig. Forslaget går ut på å gi fastlegene en midlertidig plikt til å bidra til at pasientene deres blir vaksinert. Dette innebærer blant annet at de skal identifisere personer som skal få tilbud om vaksine først, og vaksinere personer som ønsker det. Regjeringen har gjentatte ganger sagt at covid-19-vaksinering vil bli frivillig i Norge. Helse- og omsorgsdepartementet bekrefter at dette fortsatt er regjeringens politikk.

Påstanden er helt feil.

10. desember sendte Helse- og omsorgsdepartementet et forslag om endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram ut på høring. Endringene skal være midlertidige, og skal gi fastlegene plikt til å bidra til at deres pasienter blir vaksinert mot covid-19.

Regjeringens forslag til forskriftsendring har utløst sterke reaksjoner på Facebook. Skjermbilde fra Facebook.

Forslaget skapte raseri på sosiale medier av flere grunner. For det første var det mange som tolket forslaget som at det ville åpne for tvangsvaksinering. I tillegg reagerte mange på at høringsfristen var allerede 15. desember, bare fire dager etter at forslaget ble lagt ut på høring.

Blant de mange reaksjonene Faktisk.no har sett i ulike Facebook-grupper er:

Advarsel til alle borgere: Da har presset virkelig begynt, dette lovforslaget åpner for tvangsvaksinering (...).

Hvis det blir flertall for dette tirsdag 15/12-2020 så kan de tvangsvaksinere oss med loven i hånd.

Nå må de snart gi seg! Dette innebærer tvangsvaksinering av alle nordmenn. Voksne som barn! Lever vi i et diktatur eller et demokrati?

Stemmer det at regjeringens forslag om endring i forskrift for nasjonalt vaksinasjonsprogram vil føre til tvangsvaksinering av befolkningen? Det skal vi se på i denne faktasjekken.

Likelydende høringssvar

Til tross for den korte høringsfristen, hadde det da fristen gikk ut kommet inn over 1800 høringssvar. Det er langt flere svar enn det som vanligvis kommer inn når regjeringen sender forslag ut på høring.

Nesten 1700 eller 93 prosent av høringssvarene er oppført å komme fra privatpersoner, og av disse har mange sendt likelydende svar. Dette skyldes samordnede aksjoner på Facebook.

Mange har sendt likelydende høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet. Facebook-gruppen Stop Lockdown: Full gjenåpning av Norge - NÅ! har utarbeidet ett av dem. Skjermbilde fra Facebook.

Minst to ulike forslag til høringssvar har blitt delt i en rekke ulike Facebook-grupper. Mange av privatpersonene som har sendt høringssvar har benyttet seg av disse. Facebook-gruppen Stop Lockdown: Full gjenåpning av Norge - NÅ!, som kjemper mot myndighetenes koronarestriksjoner, står bak ett av svarforslagene.

Også nettstedene Document.no og Steigan.no oppfordret leserne sine til å sende inn høringssvar. Leser man disse artiklene, kan man få inntrykk av at det er snakk om å innføre tvangsvaksinering.

Blant dem som har sendt sine egne høringssvar, er det mange som tror at forslaget vil åpne for tvangsvaksinering:

Dette er MOT Grunnloven! Det skal være frivillig å ta vaksine!!

Ingen lege må tvinges til å gå imot menneskerettighetene gjennom å tvinge folk til vaksinering!

Nei til tvangsvaksinering. Pasientfriheten må respekteres.

Alle de offentliggjorte høringssvarene kan leses i regjeringens høringsportal.

Plikt til å bidra til tilbud om vaksine

Hva går så forslaget til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ut på?

Vaksinasjon inngår ikke i fastlegenes ansvar i dag, og det ønsker regjeringen å endre på midlertidig. I forslaget står det:

For å legge best mulig til rette for kommunenes planlegging og gjennomføring, foreslås det å innføre en midlertidig plikt for fastlegene til å bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert mot covid-19.

Listeinnbyggere er de personene som står på fastlegens liste. Hva fastlegene får plikt til å bidra med, vil ifølge forslaget variere med kommunestørrelse, lokale forhold, hvilke vaksinetyper som er tilgjengelig og i hvilket omfang. I forslaget står det at:

Aktuelle oppgaver for fastlegene er å identifisere personer på egen liste som skal tilbys vaksine, tilby og gjennomføre vaksinasjon av listeinnbyggere på legekontoret og å samarbeide med hjemmesykepleien om å vaksinere egne listeinnbyggere.

Dette innebærer blant annet at fastlegene får plikt til å bidra til å identifisere hvilke av deres pasienter som er i risikogrupper, og dermed skal prioriteres når vaksinen kommer. Det står ingenting i forslaget om at fastlegene skal tvinge folk til å vaksinere seg.

Vil legge til rette for vaksinering

Faktisk.no har spurt HOD hva som er formålet med forskriftsendringen:

– Formålet med forskriften er å legge til rette for at vaksinasjon i kommunene kan gjennomføres best mulig ved å rydde unna problemstillinger som ellers måtte avklares lokalt, skriver departementets kommunikasjonsavdeling i en e-post til Faktisk.no.

– Det er kommunene som er ansvarlige for vaksinasjonen. I de tilfeller hvor kommunene har behov for at fastlegene bidrar med vaksinasjon mot covid-19, må kommunene involvere fastlegene i planleggingen. De har da en plikt til å bidra. Hvordan de skal bidra, må fremkomme av planen.

– Innebærer forslaget at fastleger vil bli forpliktet til å vaksinere alle sine pasienter – enten pasientene vil vaksineres eller ikke?

– Nei. En fastlege får ifølge forslaget plikt til å bidra til at innbyggerne på legens liste får tilbud om vaksinasjon, i henhold til kommunens planer for covid-19-vaksinering.

Noen fastleger har kritisert regjeringens forslag, særlig fordi plikten til å bidra til vaksinering vil komme på toppen av alle de andre arbeidsoppgavene.

Ingen planer om vaksinepåbud

En del av dem som har omtalt forslaget på Facebook, har tolket følgende formulering i høringsnotatet som en åpning for tvangsvaksinering:

Vaksinasjonen skal gjennomføres i tråd med de til enhver tid gjeldende retningslinjer om hvem som skal tilbys vaksine, og hvordan vaksinasjonen kan og skal gjennomføres.

Lovverket åpner nemlig for vaksineplikt, noe Faktisk.no har omtalt tidligere:

– Det vil ikke innføres påbud om vaksine, gjentar Helse- og omsorgsdepartementet i e-posten til Faktisk.no.

HOD viser til uttalelser helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) kom med til Faktisk.no i slutten av november:

– Det vil være helt frivillig å ta vaksinen når det blir klar. Vi har ingen tradisjon for obligatorisk vaksinering i Norge, og vi har heller aldri hatt behov for det.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?