Faktisk.

Nei, thriller fra 1981 forutså ikke korona­vi­ruset

Gorm Kallestad / NTB Scanpix
Gorm Kallestad / NTB Scanpix yn216QMfN2U

Påstand

En Dean Koontz-roman skrevet i 1981 forutså koronavirusutbruddet.

Twitter-bruker. Twitter, 16.02.2020

Konklusjon

Det fiktive viruset «Wuhan-400» som beskrives i «The Eyes of Darkness» av Dean Koontz, har bare overfladiske likheter med koronaviruset som har forårsaket covid-19-epidemien. I originalutgaven av «The Eyes of Darkness» stammet dessuten det fiktive viruset fra Russland og het «Gorki-400». I tillegg blir utdrag fra boken til Koontz delt sammen med utdrag fra en annen bok, som spår en lungesykdomsepidemi i 2020. Denne boken er skrevet av en selverklært spåkone, og inneholder flere andre spådommer, blant annet om at en «kjøttetende sykdom» ville ramme verden i 2010. Denne spådommen slo ikke til.

Påstanden er helt feil.

For å få oppdatert og pålitelig informasjon om koronaviruset, kan du besøke fhi.no og helsenorge.no. Sjekk også hjemmesidene til din egen kommune for informasjon om lokale forhold og beredskap.

Utdrag fra romanen «The Eyes of Darkness» av Dean Koontz spres i sosiale medier, og det skapes et inntrykk av at boken forutså koronavirusepidemien allerede i 1981. I en mye delt Twitter-melding står det uttrykkelig at boken forutså koronavirusutbruddet:

Skjermbilde: Twitter

Utdrag fra boken spres i stor stil både på Facebook og i andre sosiale medier, også i Norge. Faktisk.no har mottatt en rekke tips fra lesere om denne boken, som lurer på hvordan det kan ha seg at et virus som minner om koronaviruset SARS-CoV-2 tilsynelatende dukker opp i en roman fra 1980-tallet.

Boken beskriver et fiktivt, kinesisk virus som kalles «Wuhan-400». Det fiktive viruset skal være et biologisk våpen.

Boken det deles utdrag fra i sosiale medier. Skjermbilde fra sosiale medier

Det er ikke riktig at denne boken forutsa koronavirusepidemien. I beste fall er det snakk om et sammentreff.

I tillegg har flere av innleggene i sosiale medier der boken omtales tatt med et utdrag fra en annen bok som spår en global lungesykdomsepidemi i 2020, noe som skaper et inntrykk av at boken til Koontz forutså koronavirusutbruddet med større presisjon enn det er grunnlag for å tro.

Et rent sammentreff

«The Eyes of Darkness» ble opprinnelig utgitt under pseudonymet Leigh Nichols i 1981. I denne utgaven sto det ingenting om «Wuhan-400». I stedet het det fiktive viruset «Gorki-400», og stammet fra Russland. Søk i Google Books viser dette:

Skjermbilde: Google Books

Ifølge faktasjekkerne i Snopes er det uklart hvorfor boken senere ble endret og det fiktive viruset omdøpt til Wuhan-400.

Snopes opplyser også at det er klare forskjeller mellom viruset som beskrives i «The Eyes of Darkness» og koronaviruset SARS-CoV-2, som nå sprer seg internasjonalt.

For det første er det fiktive viruset som beskrives i boken ett hundre prosent dødelig, mens de fleste som blir rammet av SARS-CoV-2 kun får milde symptomer, ifølge Folkehelseinstituttet. Det nåværende anslaget er at dette gjelder om lag 80 prosent.

En norsk kvinne som «sannsynligvis» har blitt frisk av koronaviruset ble omtalt av VG 11. mars.

For det andre er det fiktive viruset «Wuhan-400» som opptrer i romanen til Koontz et biologisk våpen som er skapt i et laboratorium. Selv om enkelte konspirasjonsteorier om SARS-CoV-2 skal ha det til at det er menneskeskapt, er disse teoriene grunnløse.

Faktisk.no har sett nærmere på påstanden om at koronaviruset er menneskeskapt. Det er helt feil:

Likhetene mellom det fiktive viruset og SARS-CoV-2 er med andre ord overfladiske, og oppstod etter at Koontz roman ble endret. Det er derfor ikke grunnlag for å si at «The Eyes of Darkness» forutså koronavirusepidemien i 1981.

Bilde fra Sylvia Brownes «End of Days: Predictions about the End of the World». Bildet deles sammen med utdrag fra boken til Dean Koontz. Skjermbilde fra sosiale medier

Blander inn bok fra «spåkone»

Flere av innleggene om boken som deles i sosiale medier inneholder også et bilde fra en bok der det står at en «alvorlig, lungebetennelseaktig sykdom» som ikke kan kureres, vil spre seg verden rundt i 2020.

Ifølge AAP Fact Check stammer ikke dette bildet fra «The Eyes of Darkness», men fra boken «End of Days: Predictions and Prophecies about the End of the World» av Sylvia Browne, et selverklært medium og spåkone.

Bildet fra Brownes bok skaper et villedende inntrykk av at «The Eyes of Darkness» ikke bare spådde at det ville komme et virus fra Wuhan, men også at dette ville skje i 2020.

Søk i boken på «Wuhan-400» i Google Books gir ingen resultater, og den omtaler altså ikke det samme fiktive viruset som «The Eyes of Darkness»:

Skjermbilde: Google Books

De angivelige spådommene i Brownes bok har med andre ord svært lite med koronavirusepidemien å gjøre.

Lite treffsikre spådommer

Det er svært få grunner til å tro at Browne hadde evne til å spå fremtidige epidemier.

På den samme siden der Browne omtaler lungesykdommen, kommer hun også med en annen spådom om en kjøttetende sykdom som skulle ha oppstått i 2010. Denne fiktive sykdommen skulle ha vært ekstremt smittsom og antibiotikaresistent. I tillegg skulle det ha vært mulig å kurere den gjennom en kombinasjon av varme og elektriske ladninger.

Denne spådommen har åpenbart ikke slått til, ettersom ingen mennesker ble rammet av en «kjøttetende sykdom» som bare kan kureres gjennom elektriske ladninger og varme i 2010.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?