Faktisk.

Alko­hol­forbud hindrer ikke norske muslimer i å bruke håndsprit

Lite tyder på at alkoholforbudet i islam har noe som helst å gjøre med korona-smittespredningen blant norske muslimer.

hovedbilde
Foto: Vidar Ruud / NTB

Mandag 7. desember publiserte nettstedet Rights.no innlegget «Muslimer og alkohol». I teksten spekuleres det på om det muslimske forbudet mot alkohol bidrar til høyere smittenivå blant innvandrere. Årsaken kan ifølge innlegget være at forbudet mot alkohol også gjelder for håndsprit som Antibac.

Tirsdag toppet innlegget Storyboards toppliste for sosiale medier. I skrivende stund har innlegget fått rundt 5400 interaksjoner (delinger, likerklikk og kommentarer).

Det fremsettes ingen klar påstand i innlegget om at alkoholforbudet har ført til økt smittespredning blant muslimer. Det spekuleres likevel på at det er en sammenheng. Faktisk.no har også fått flere tips om innlegget.

Ekspertgruppe: Ingen tilbakemeldinger om dette

Andelen innvandrere som er smittet av koronaviruset er større enn i resten av befolkningen i Norge, og innvandrere er også overrepresentert blant de mest syke. Regjeringen har derfor satt ned en ekspertgruppe som er blitt bedt om å se på tiltak som kan redusere smitten i innvandrerbefolkningen.

Tidligere denne uka kom ekspertgruppen med en rapport over sine funn. Her har de blant annet drøftet mulige årsaker til at utenlandsfødte er overrepresentert på statistikken. Håndsprit er ikke nevnt i rapporten.

Til Faktisk.no sier ekspertgruppens leder og direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Libe Rieber-Mohn, at ekspertgruppen ikke har fått noen tilbakemeldinger om at manglende bruk av håndsprit er en utfordring.

Islamsk råd avviser problemstillingen

I en kunngjøring fra Muslimsk dialognettverk publisert i mars skrev organisasjonen om anbefalte tiltak for moskeer som følge av koronasituasjonen.

Blant tiltakene det oppfordres til er å bruke håndsprit i situasjoner der man ikke kan bruke vann og håndsåpe. Dette er i tråd med anbefalingene fra Folkehelseinstituttet.

Leder Abdirahman Diriye i Islamsk råd Norge avviser at det finnes noen sammenheng mellom islams forbud mot alkohol og forhøyet smittespredning blant norske muslimer.

I inngangspartiet til Rabita-moskeen i Oslo står en dispenser med håndsprit. Bildet er tatt 30. oktober 2020 i forbindelse med at det ble satt inn ekstra vakthold under fredagsbønnen. (foto: Stian Lysberg Solum / NTB)

– Forbudet mot alkohol i islam handler om konsumering og omfatter ikke bruk av håndsprit/Antibac. Alkoholbaserte rengjøringsmidler som ikke har en ruseffekt er fullstendig tillatt, fordi hensikten er å sterilisere og være fri for bakterier, slik at man ikke får skadelige mikroorganismer i kroppen, eller sprer viruset videre, skriver Diriye i en e-post til Faktisk.no.

Han opplyser videre at det finnes håndsprit ved inngangen til alle moskeer i Norge, og at Islamsk Råd Norge har delt ut håndsprit til sine medlemsmoskeer.

Diriye nevner også at alkohol har hatt en rolle i spredningen av koronaviruset. Han viser blant annet da til den importerte smitten fra norske skiturister som hadde besøkt barer i Alpene.

Professor: Alkoholforbudet forbyr stoffer som skaper beruselse

Professor Knut S. Vikør ved Universitetet i Bergen forsker på islamsk historie og islamsk lov.

Vikør forklarer alkoholforbudet i islam slik:

– Kjernen i alkoholforbudet i islam er at en substans som gjør deg beruset, eller påvirker din bevissthet, er forbudt, sier professoren til Faktisk.no.

Professor Knut Vikør ved Universitetet i Bergen forsker på islamske lover. (foto: Marit Hommedal / NTB)

Dermed trenger ikke alkohol som brukes på andre måter og ikke gir beruselse være regnet som forbudt. Blant annet finner han fram råd fra den statlige egyptiske islamske rådgivningstjenesten, som blant annet skriver dette i et svar på om parfyme er forbudt (oversatt av Faktisk.no):

Alkohol er ikke regnet som urent i seg selv, og det er tillatt brukt for å lage parfymer, rengjøringsprodukter og til medisinsk eller annen nyttig bruk

Vikørs vurdering er at de aller fleste muslimer og autoriteter innen religionen vil tillate bruk av håndsprit – spesielt i en pandemi-situasjon.

– Jeg vil anta at både helsearbeidere, myndigheter og andre offisielle kilder i de fleste muslimske land vil si at det ikke er noe problem. For den alkoholen du får på hendene påvirker ikke kroppen din og bevisstheten din, sier Vikør.

Samtidig vil han ikke utelukke at det er enkelte grupperinger som også ønsker å unngå alkoholbaserte desinfeksjonsmidler.

– Det kan samtidig godt være at noen sier nei også til alkoholbasert desinfeksjon, fordi de mener at man ikke skal ha noe i det hele tatt med det forbudte stoffet å gjøre. For eksempel kan det gjelde budskap fra enkelte imamer på landsbygda i noen muslimske land, sier UiB-professoren.

Håndsprit brukes av muslimer

Ifølge en rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI) har koronapandemien rammet utenlandsfødte hardere enn den øvrige befolkningen i Norge. De får oftere påvist smitte og blir oftere innlagt med covid-19. Blant innvandrergruppene som er «meget hardt rammet» finner vi dem født i det muslimske landet Pakistan.

Kan dette være fordi personer født i Pakistan ikke vil bruke håndsprit?

Usman Mushtaq er født og oppvokst i Norge, men jobber nå som rådgiver for Pakistans helseminister. Mustaq er utdannet lege, og har vært bydelspolitiker for Arbeiderpartiet i Stovner bydel i Oslo. Foreldrene hans er født i Pakistan.

Myndighetene i Pakistan anbefaler håndsprit når vann og såpe ikke er tilgjengelig på samme måte som WHO og norske myndigheter (skjermdump fra nettsidene for covid-håndtering i Pakistan – covid.gov.pk)

Mushtaq skriver i en e-post til Faktisk.no at han ikke er kjent med at enkelte ikke bruker Antibac/håndsprit på grunn av sin muslimske tro, verken i Pakistan eller andre steder.

– I Pakistan oppmuntres det til økt håndvask og bruk av håndsprit som smitteverntiltak. Håndspritsalget eksploderte tidligere i år, med flere dusin nye aktører i markedet, skriver Mushtaq.

Han forteller at håndsprit er fritt tilgjengelig i alle butikker. De aller fleste steder i Pakistan, som for eksempel restauranter, butikker, kontorer og kollektivtransport, krever at man spriter seg på hendene før man går inn.

– Hovedproblemet er knyttet til pris og kvalitet. Håndsprit blir regnet som luksusvare ettersom ganske mange ikke har råd til å kjøpe det. I begynnelsen av pandemien førte dårlig regulering til en del useriøse aktører, skriver Musthtaq til Faktisk.no.

Nå har dette ifølge Mushtaq blitt strammet opp. Alkoholinnholdet på håndsprit som blir solgt i Pakistan ligger på mellom 65 og 85 prosent.

WHO: Utfordring, men gode erfaringer fra Saudi Arabia

At alkoholbaserte desinfeksjonsmidler godtas også i muslimske land, selv om det finnes et alkoholforbud i islam, kommer også fram i offisielle rådgivningsdokumenter fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

WHO anbefaler bruk av håndsprit som en del av hygienearbeidet i helsevesenet – også i muslimske land. (faksimile fra WHO-dokumentet)

I dokumentet med råd om håndhygiene i helsevesenet tas forholdet til religion opp. Der anerkjenner WHO at alkoholforbudet i islam kan være en utfordring (oversatt av Faktisk.no):

Islamsk tradisjon er den største utfordringen for bruk av alkohol. Heldigvis, er dette også det stedet hvor det har begynt en refleksjon rundt bruken av alkohol i helsevesenet.
(...)
Noen muslimske helsearbeidere kan føle en ambivalens rundt bruk av håndsprit.

Samtidig trekker WHO frem gode erfaringer fra samarbeid med helsevesenet i Saudi Arabia, og omtaler en klinikk de samarbeidet med slik:

(...) bruken av håndsprit er ikke bare tillatt, men har også blitt aktivt promotert for å unngå infeksjoner siden 2003. Det ble ikke opplevd noen problemer eller motstand ved innføringen av alkohol-baserte håndhygiene-produkter.

I 2005 sluttet Saudi Arabia seg til pasientsikkerhetsmål satt av WHO. Etter dette har de fleste sykehusene i landet innført de anbefalte tiltakene, som inkluderer bruk av håndsprit, ifølge WHO-dokumentet.

Ifølge WHO har dette både økt bruken av håndsprit, og senket mengden infeksjoner som pasientene får på sykehusene.

Dette viser at positive holdninger til de medisinske fordelene ved bruk av håndsprit, sammen med en barmhjertig tolkning av Koranen, muliggjør innføringen av nye håndhygiene-rutiner, også i et land der det brukes islamsk lov (sharia).

Rights.no mener problemet er reelt

I en kommentar til Faktisk.no skriver redaktør Rita Karlsen i Rights.no følgende:

Ideen til denne artikkelen er at vi vet at det er en del (antallet er ukjent) muslimer som ikke vil bruke håndsprit med alkohol i. Det bekreftes også av vedkommende som driver det konferanse og selskapslokalet vi referer til i saken.

Men det dere ikke fanger opp, er at vi selvsagt skjønte at det ville bli masse motbør av typen «ja, selvsagt er det lov» - og vi antok også at dere (Faktisk.no) ville komme. Nettopp derfor fikk vi spredt i rikt monn at muslimer ikke har noen (religiøs) grunn til å avvise håndsprit i denne korona-situasjonen.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?