Faktisk.

Økt spredning av konspi­ra­sjons­teorier om Bill Gates i Norge

Koronaviruset har fått flere nordmenn til å spre konspirasjonsteorier om Bill Gates. På Facebook har sinnet mot Microsoft-gründeren økt etter at pandemien kom til Norge, viser en kartlegging Faktisk.no har gjort.

hovedbilde
Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

I løpet av koronaviruspandemien har Microsoft-gründer Bill Gates blitt en av verdens mest kontroversielle personer. Det er særlig Gates' arbeid med vaksinasjonsprogrammer og meninger om håndteringen av pandemien som har gjort ham omstridt.

Ifølge en artikkel New York Times publiserte 17. april, er konspirasjonsteorier om Gates nå mer populære enn feilaktige teorier om 5G-teknologi, som også er svært utbredte. Undersøkelser avisen har gjort, sammen med medieanalyseselskapet Zignal Labs, tyder på at Gates er tema for den mest utbredte typen feilinformasjon om koronaviruset.

New York Times skriver også at feilinformasjonen om Bill Gates har fått økt spredning etter at Gates tydelig uttalte seg kritisk om Trumps håndtering av pandemien.

Konspirasjonsteorier om Gates florerer også i sosiale medier i Norge. Faktisk.no omtalte en del av disse teoriene i en artikkel i april:

Skyter fart etter korona

Siden den gang har det dukket opp nye teorier og feilinformasjon om Gates her til lands, og sinnet mot Gates har tiltatt i styrke.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan engasjementet rundt Microsoft-gründeren har utviklet seg i sosiale medier i Norge. Vi skal også se på noen av konspirasjonsteoriene om Gates som blir spredd her til lands.

For å kartlegge engasjementet rundt Gates i Noerge nærmere, har Faktisk.no analysert data som er samlet inn ved hjelp av CrowdTangle. Dette er et verktøy som henter inn informasjon om reaksjoner, delinger og kommentarer som innlegg i sosiale medier har fått. I denne artikkelen fokuserer vi på Facebook-innlegg.

CrowdTangle har bare data om innlegg i offentlige grupper, offentlige sider og verifiserte Facebook-profiler. Private grupper og profiler er altså ikke med. Vi har sett på innlegg på norsk der teksten «Bill Gates» eller «Gates» forekommer.

Tallene gir et tydelig inntrykk av at flere i Norge ble opptatt av Gates etter at koronaviruset kom til landet:

Vil Gates putte mikrobrikker i folk gjennom vaksiner?

Blant de innleggene og påstandene om Gates som engasjerer i Norge, finner vi både feilinformasjon og konspirasjonsteorier.

En utbredt påstand er at Gates ønsker å putte mikrochipper i kroppen til folk ved hjelp av vaksiner for å kunne spore dem. Denne påstanden blir blant annet spredt gjennom meme-bilder.

Bilder som dette spres med tilknytning til teoriene om Bill Gates og hans stiftelse.

Sentralt i denne konspirasjonsteorien er en sammenblanding av flere ulike ting som ikke nødvendigvis har noe med hverandre å gjøre:

  • Forskning på digital lagring av medisinsk informasjon under huden
  • Uttalelser fra Gates i et intervju om digitale sertifikater for hvem som er vaksinert

Faktisk.no har tidligere skrevet om «mikrochip-teorien» i denne artikkelen, der utgangspunktet var et innlegg fra en pensjonert norsk lege, og her i en annen artikkel om påstander om Bill Gates.

Faksimile fra MITs egen omtale av teknologien datert 18. desember 2019

Teoriene ser ut til å basere seg på et forskningsprosjekt ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) om såkalte «quantum-dot» tatoveringer. Tatoveringene er tenkt som et digitalt vaksinasjonskort som pasienten har med seg i huden. Dette prosjektet har fått økonomisk støtte fra Bill & Melinda Gates Foundation.

Dette er ikke det samme som en mikrochip. Tatoveringene kan ikke måle hvor folk befinner seg, og en av forskerne bak teknologien, Kevin McHugh, sier til Reuters at teknologien ikke er tenkt å bli brukt i forbindelse med koronapandemien.

Digitale sertifikater

Mikrochip-teoriene har også hentet næring fra uttalelser Bill Gates har kommet med om «digitale sertifikater», som kan brukes i forbindelse med koronapandemien.

Blant annet snakket Gates om slike sertifikater i et intervju med TED Talks. Temaet var behovet for et slags immunitetssertifikat for å kunne gjenåpne økonomien i etterkant av koronapandemien.

I et nettmøte på nettstedet Reddit 18. mars skrev Gates også følgende:

Eventually we will have some digital certificates to show who has recovered or been tested recently or when we have a vaccine who has received it.

Kort tid tid etter begynte ulike aktører på nettet å spre en historie om at Gates planla å putte mikrochipper i kroppene til folk.

Men digitale sertifikater har ikke noe med mikrochipper i kroppen å gjøre.

Digitale sertifikater er en del av teknologien som gjør at man kan bevise eierskap, kontroll og ekthet for digital informasjon. De kan blant annet brukes for å kontrollere kommunikasjonen fra din datamaskin til sikre nettsider, for eksempel nettbanken.

Overfor Reuters avviste Bill & Melinda Gates Foundation at uttalelsen om digitale sertifikater hadde noe med mikrochipper å gjøre:

Henvisningen til «digitale sertifikater» var knyttet til initiativer for å lage en åpen digital plattform for gi bedre tilgang til sikker hjemmetesting.

Vaksine lammet ikke tusener av barn

En annen utbredt forestilling er at Bill Gates' stiftelse testet vaksiner i India, med det resultatet at et stort antall barn ble lamme. Tallet som oppgis varierer fra 47 500 til flere hundre tusen.

Det siste tilfellet av polio i India ble registrert i 2011. Sykdommen er nå regnet som utryddet i landet.

De amerikanske faktasjekkerene i PolitiFact har undersøkt saken, og viser til data fra WHO, som kartlegger tilfeller av polio. Ifølge disse dataene ble det registrert 17 tilfeller totalt der noen var blitt smittet av poliovirus som stammet fra vaksiner i India i perioden 2000–2020.

At noen blir syke av poliovaksinen er sjeldent, men det kan skje, ifølge Global Polio Eradication Initiative og WHO. Dette gjelder vaksinen som inntas gjennom munnen.

Påstand fra Infowars

Ideen om at Bill Gates-finansierte vaksiner lammet tusener av barn i India, er imidlertid flere år gammel.

I Norge ble den blant annet omtalt i et innlegg på Finansavisens nettforum i 2015. Innlegget der lenker til en artikkel som omtaler en episode fra 2013 der Melissa Melton fra det konspirasjonsteoretiske og høyreradikale mediet Infowars spør Gates om de angivelig lammede barna.

Skjermbilde: Infowars.com

I 2018 ble Infowars utestengt fra Youtube, der videoen opprinnelig ble lastet opp, men en versjon kan sees her.

Infowars viste til indiske forskere som var kritiske til Gates', etter at han hadde hyllet det indiske poliovaksinasjonsprogrammet i 2012.

Forskerne publiserte i 2018 en studie som hevdet at det fantes en sammenheng mellom vaksinasjonsprogrammet og en type lammelse som kan være relatert til poliovaksinen. Denne studien ble imidlertid publisert i tidsskriftet International Journal of Enviromental Research and Public Health, som gis ut av det omstridte forlaget MDPI.

MDPI stod tidligere på bibliotekaren Jeffrey Bealls liste over «tvilsomme forlag», og det er stilt spørsmål ved om artiklene de publiserer gjennomgår tilstrekkelig god fagfellevurdering. I 2012 trakk alle seniorredaktørene i MDPI-tidsskriftet Nutrients seg fra stillingene sine, angivelig fordi de ble presset til å publisere artikler av lav kvalitet, ifølge Science Magazine.

Tidligere i år skrev to norske forskere et innlegg i Dagens Næringsliv der de var kritiske til nettopp MDPI, som de beskrev som «en pengemaskin som drives av det totale antallet aksepterte artikler, ikke av kvalitet.»

Man bør altså ta studien om lammelser og poliovaksine med en klype salt.

Uansett er det klart at studien ikke har noe med at Bill Gates har testet vaksiner som førte til at titusener av barn ble lammet å gjøre, siden den handler om det indiske poliovaksinasjonsprogrammet, ikke en vaksinetest.

Gates har ikke nektet å vaksinere sine egne barn

En annen gjenganger er påstanden om at Gates skal ha nektet å vaksinere sine egne barn – til tross for at han er sterk forkjemper for vaksiner.

Slik fremmes påstandene om barna til Bill Gates i norske Facebook-grupper Skjermbilde: Facebook-bruker

Teorien ser ut til å blant annet stamme fra et nettsted kalt YourNewsWire, som publiserte påstanden i 2018. Påstanden ble underbygget med det som skulle være informasjon fra en ikke navngitt lege som hadde jobbet for Gates-familien. Det ble ikke vist til andre kilder.

Både faktasjekkerene i PolitiFact og Reuters har undersøkt påstandene. PolitiFact fant blant annet at både YourNewsWire og forfatteren av artikkelen hadde produsert falske nyheter flere ganger tidligere. Også Faktisk.no har faktasjekket YourNewsWire, som har spredd feilaktige påstander om terrorangrepene 11. september 2001 og om prinsesse Dianas død.

I forkant av noe som kalles «Verdens vaksinasjonsuke» i 2019 publiserte Melinda Gates en oppdatering på Facebook, som opplyste at alle barna i familien var vaksinerte:

YourNewsWire har senere blitt en del av Newspunch. Newspunch uttaler til Reuters at de ikke lenger står inne for det som ble publisert om Gates-familien og vaksinasjon av egne barn.

– Vår redaksjonelle linje har endret seg betydelig siden den artikkelen ble publisert. Vi står ikke lenger inne for det de påstandene som ble fremmet i den artikkelen, skriver de til Reuters.

Navnet på koronasykdommen er ikke ledd i en plan fra Gates

Et annet meme-bilde som spres hevder at navnet på koronasykdommen (covid-19) egentlig er en del av en plan fra Bill Gates.

Slik deles en påstand om hva covid-19 står for på Facebook. Skjermbilde: Facebook-bruker

Det hevdes i innlegg på Facebook at det ikke er et virus, men står for «Certificate Of Vaccination Identification Document – 2019».

Det er helt feil, og navnet har ingenting med Gates eller vaksiner å gjøre.

Navnet på koronaviruset som har ført til en global pandemi, er sars-cov-2, og sykdommen det fører til bærer navnet covid-19. Sykdommen fikk navnet 11. februar av Verdens helseorganisasjon (WHO). Det står for coronavirus disease 2019.

Sykdommer får navn basert på regler definert i samarbeid mellom WHO, World Organisation for Animal Health (OIE) og Food and Agriculture Organization (FAO), som er en del av FN.

Sykdomsnavn skal helst være beskrivende for hva sykdommen gjør med mennesker og ikke diskriminere eller sverte befolkningsgrupper eller geografiske områder.

Befolkningsreduksjon

En utbredt forestilling i konspirasjonsteoretisk anlagte miljøer er at Gates ønsker å redusere verdens befolkning. Ofte hevdes det at dette skal skje ved hjelp av vaksiner, som de som sprer teoriene mener er farlige.

Skjermbilde: Facebook

Denne påstanden er feil, noe blant annet faktasjekkerene i Snopes har konkludert med.

I virkeligheten mener Gates at befolkningsveksten i verden vil avta av seg selv dersom nok barn blir vaksinert mot vanlige, dødelige sykdommer. Grunnen er at spedbarnsdødeligheten i fattige land i så fall vil gå ned, noe som ifølge Gates i sin tur vil føre til at folk får færre barn. Han gir blant annet uttrykk for dette synspunktet i et langt intervju med Forbes som ble publisert i 2011.

I intervjuet sier Gates at vaksiner kan sikre at flere barn overlever. Det vil igjen føre til at det blir født færre barn, ifølge Gates. Dette skyldes at foreldre i utsatte områder ikke får mange barn fordi de ønsker seg store familier, men fordi de vet at mange av barna deres vil dø.

I Gates-stiftelsens årlige brev fra 2017 skriver Bill og Melinda Gates at det er flere fordeler knyttet til at foreldre kan velge å få færre barn. De viser blant annet til at barna blir sunnere, får bedre næring og bedre mentale evner, noe de mener hjelper familien til å unnslippe fattigdom.

Dette er åpenbart noe helt annet enn at Gates går inn for å redusere verdens befolkning ved å gi intetanende mennesker farlige vaksiner.

Forfalsket bilde

På Twitter og i andre sosiale medier spres også et bilde av hovedkvarteret til Gates-stiftelsen, som skal vise at Gates-stiftelsen ønsker å redusere verdens befolkning. Påstanden er at budskapet blir fjernet fra blant annet Twitter, og det bes om å hjelp til å spre bildet.

Skjermbilde fra Twitter

Bildet viser en steinvegg med innskriften Bill & Melinda Gates foundation, men også teksten Center for global human population reduction.

Men bildet er forfalsket og manipulert.

Originalbildet er mye brukt på en rekke nettsteder, blant annet i en BBC-artikkel på det indiske språket gujarati. Da uten påskriften om et senter for befolkningskontroll.

Der kan det se ut som originalbildet er tatt av en fotograf for bildebyrået Reuters. Reuters har selv sett på bildet og slått fast at det er manipulert. Reuters har også fått bekreftet av Gates stiftelsen at bilde er et falskt.

Andre bilder tatt av pressefotografer fra Associated Press viser at det ikke er noen slik påskrift på den aktuelle veggen.

Det er også mulig å besøke Gates-stiftelsens hovedkvarter via Google StreetView og se det samme:

Mange er sinte

Som vi så har engasjementet rundt Gates tiltatt etter at koronaviruset kom til Norge. Men hva slags engasjement er det snakk om, og hvor er det sterkest?

Fra CrowdTangle kan man hente ut data som viser hva slags reaksjoner Facebook-innlegg har fått.

Disse dataene viser at det er sinne som er den dominerende reaksjonen på norskspråklige innlegg der «Bill Gates» har blitt nevnt etter at norske myndigheter innførte smitteverntiltak 12. mars. Merk at vi da ser bort fra vanlige «likerklikk»:

Merk at disse tallene ikke sier noe om hvorfor brukerne har valgt å reagere med sinne. Det betyr at noen av reaksjonene kan henge sammen med at noen lar seg provosere av at det blir spredd feilinformasjon om Gates.

Innlegget som fikk flest sinte reaksjoner, ifølge Crowdtangle, ble lagt ut i Facebook-gruppen «Stopp ACER» 4. mai. 533 Facebook-brukere trykket «Sint» på innlegget. Skjermbilde: Facebook

Det enkeltinnlegget flest reagerte med sinne på, ble lagt ut i Facebook-gruppen «Stopp ACER» 4. mai. Der trykket 533 brukere «sint» på innlegget. Varianter av det samme innlegget har også blitt delt i flere andre grupper, med tilsvarende reaksjoner.

Spres i systemkritiske grupper

Faktisk.nos undersøkelser tyder på at innlegg om Gates skaper mest engasjement i Facebook-grupper som er generelt kritiske til norske myndigheter og politikere. Blant offentlige Facebook-grupper i Norge er det slike grupper som deler flest innlegg der Gates blir nevnt:

For eksempel har innlegg om Gates som ble lagt ut i gruppen «Vi som har fått nok av diktaturet på stortinget!» fått flere delinger, likerklikk, reaksjoner og kommentarer (9201) enn alle innleggene om Gates som TV 2 (3559) og VG (2809) la ut i samme periode.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?