Faktisk.

Hjelper ashwagandha mot stress?

hovedbilde
Influenser Oskar Westerlin sverger til kosttilskuddet ashwagandha, og hevder det har en rekke helsefordeler. Foto: Skjermdump TikTok

Påstand

Du får økt prestasjon på gymmen, mer muskelvekst, håndterer stress bedre, mindre uro, mer motivert, mer energi gjennom dagen. (Av å ta kosttilskuddet ashwagandha red.anm.)

Oskar Westerlin. @oskarwesterlin på TikTok, 19.04.2024

Konklusjon

Flere studier viser at ashwagandha kan ha en effekt på stress ved å redusere kortisolnivåer, men forskningen på området blir ofte omtalt som ikke tilstrekkelig fordi den går over kort tid og omfatter få mennesker. Ashwagandha kan også ha effekt på muskelmasse. Men forskningen som viser dette, er gjort på personer som allerede er i god form.

I reklame for eget kosttilskudd tar influenseren Oskar Westerlin til orde for at ashwagandha er så bra at det burde vært inkludert i de norske kostholdsrådene. Leger Faktisk.no har snakket med er ikke like positive, og i Danmark er det ulovlig å selge.

Men hva sier forskningen?

I denne artikkelen tar vi for oss to av Westerlins påstander om kosttilskuddet.

1. Hjelper ashwagandha mot stress?

2. Får man økt muskelmasse av ashwagandha?

Innenfor blant annet indisk medisin har ashwagandha lenge blitt brukt som et slags universalmiddel. Det er en busk som vokser i tørre områder i India, Midtøsten og deler av Afrika.

Stresskur?

Oskar Westerlin ser ut til å sverge til kosttilskuddet, som nylig ble lansert på nettbutikken COORE som Westerlin selv er en del av. Her selger de flere andre typer kosttilskudd og er ifølge seg selv «Norges hurtigst voksende kosttilskuddsmerke!».

Ifølge Westerlin skal ashwagandha hjelpe på muskelvekst, bidra til høyere testosteronnivå og hjelpe med å håndtere stress bedre. Dette sier han i flere egne videoreklamer for produktet på TikTok.

Nettbutikken COORE selger kosttilskudd.

Ifølge Arne Johan Norheim, lege og forsker ved NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin), er det samlet sett ingen støtte i forskningen for at ashwagandha kan redusere stress.

– Effekten beskrives gjerne ved å gi opplevelse av «økt energi/mental energi». Dette er imidlertid uspesifikke effektmål, og effektforskning blir dermed utfordrende. Når det gjelder ashwagandha brukt overfor mentale og kognitive funksjoner, så er det, på tross av spennende enkeltstudier, ingen støtte i forskningen for at ashwagandha kan redusere stress, skriver Norheim i epost til Faktisk.no.

Oskar Westerlin mener forskningen på området er krystallklar. Les hele hans tilsvar nederst i saken.

I en av de nyeste forskningsartiklene om ashwagandha mot stress konkluderes det med at det kan se ut til at kosttilskuddet har en effekt på stress ved å redusere kortisolnivåer hos stressede mennesker.

Arne Johan Norheim er professor ved NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin). Han sier det ikke er støtte i forskningen for at ashwagandha kan redusere stress. Foto: UiT

Begrenset forskning

I en artikkel fra oktober i fjor, har amerikanske Medical News Today gått gjennom mange av de positive helseeffektene som kosttilskuddet ofte blir kreditert for. Medisinpublikasjonen har også tatt for seg mange studier av ashwagandha og snakket med syv medisinske eksperter på området.

I sin gjennomgang legger publikasjonen vekt på at de nevrologiske effektene ofte blir forsket på i laboratorier heller enn hos mennesker.

Når det gjelder ashwagandhas effekt på stress og kortisolnivå, vises det til en studie fra 2019 der 58 menn og kvinner deltok i forskningen som varte i åtte uker. Her konkluderes det med at bruken av ashwagandha viste seg å være assosiert med betydelig redusert stressnivå, lavere kortisolnivå og forbedret søvnkvalitet.

Oskar Westerlin har også sendt blant annet denne studien til Faktisk.no.

Både i forskningsartikkelen og i Medical News Today blir det påpekt at en begrensning ved studien er at den ble gjort på få personer over et kort tidsrom. Dette gjelder mye av forskningen som er gjort på menneskelig inntak av ashwagandha som Faktisk.no har sett nærmere på.

Det er også ofte stor variasjon i dosering i studiene som er gjort. For å kunne konkludere bredere, må større forskningsprosjekter med en større populasjon og variasjon i utvelgelsen til.

Se faktasjekken på TikTok:

Negative bivirkninger

Marte Kvittum Tangen er allmennlege og leder i Norsk forening for allmennmedisin. Hun mener Westerlins påstander er udokumenterte og stiller seg kritisk til markedsføringen av produktet.

– Jeg forstår veldig godt at unge mennesker vil bli fristet til å kjøpe dette produktet, fordi de lister opp symptomer og plager som mange har og som man ønsker å gjøre noe med. At man skal bli mer effektiv, produsere mer og bli mindre urolig. Men jeg mener bestemt at du ikke oppnår det ved å spise dette kosttilskuddet.

Kvittum Tangen mener også at man bør snakke mer om de negative effektene ved ashwagandha.

– Det kan være bivirkninger som diaré, oppkast, tretthet og hodepine. Altså får man helt motsatt effekt av det man ønsker å oppnå. Det kan også være skadelig å ta det sammen med andre medisiner, for eksempel hvis man bruker epilepsi- eller blodtrykksmedisiner, eller hvis man har diabetes, sier hun.

På generelt grunnlag sier Kvittum Tangen at det at noe «kan» ha effekt, er lite verdifullt.

– Man må kunne vise at det har effekt. Det er ikke sånn at det ikke har, men man vet jo ikke. Man har ikke dokumentasjon på det, sier hun.

Lege og leder i Norsk forening for almennmedisin, Marte Kvittum Tangen, stiller seg kritisk til Oskar Westerlins markedsføring av kosttilskuddet. Foto: Thomas Eckhoff

Ulovlig i Danmark

Også Medical News Today peker på flere potensielle bivirkninger. De vanligste blir ofte oppgitt å være kvalme, diaré og oppkast.

Men fordi kosttilskuddet kan bidra til høyere testosteronnivå, kan ashwagandha øke produksjonen av hormoner i skjoldbruskkjertelen, noe som igjen kan føre til høyt stoffskifte. I tillegg er det ikke anbefalt å bruke kosttilskuddet for gravide og ammende kvinner, og kan potensielt føre til spontanabort.

Dette er noen av grunnene til at Danmark i april i fjor valgte å forby salg av ashwagandha etter en risikovurdering som ble gjort av Danmarks Tekniske Universitet.

Lover bedre prestasjon på «gymmen»

Westerlin hevder også at ashwaghanda skal bidra til økt prestasjon på gymmen og mer muskelvekst.

Ifølge Norheim i NAFKAM finnes det i forskningen noen signaler om positive effekter av ashwagandha for økt muskelmasse. Han presiserer likevel at forskningen er gjort på mennesker som allerede er aktive og på idrettsutøvere:

– Det gjør det litt usikkert om også personer med gjennomsnittlig eller lav fysisk aktivitet skal kunne forvente seg slike effekter, sier Norheim.

Ashwagandha kan bidra til høyere testosteronnivå, har studier vist, noe som igjen kan bidra til å øke muskelmasse og sexlyst. Men flere av forskerne og ekspertene Medical News Today har snakket med, påpeker at effektene er milde til moderate.

Kvittum Tangen råder folk til å holde seg til det man vet har dokumentert effekt for å håndtere stress:

– Det som har dokumentert effekt mot stress og for å bedre konsentrasjonen, er å bruke kroppen og å være i fysisk aktivitet, sier hun.

Det samme gjelder for søvn og hvile, legger hun til.

Mener forskningen er krystallklar

Oskar Westerlin har fått presentert legenes hovedargumenter mot at ashwagandha har dokumentert effekt mot stress. Han har sendt oss dette svaret per epost:

– Forskningen på stress er krystallklar – her tar legene deres feil. Når det gjelder testosteron og «boners» er ikke forskningen like omfattende som for stress, men å kalle den «udokumentert» er misvisende. Det finnes flere studier som viser positive tegn, selv om ytterligere forskning er ønskelig for å styrke disse funnene, skriver Westerlin i en epost til Faktisk.no.

Oskar Westerlin ble kåret til årets influenser på Vixen Awards i 2023. I skrivende stund har TikTok-kongen nesten 535 000 følgere på appen. Foto: Javad Parsa / NTB


– To av verdens fremste offentlige helseeksperter, Andrew Huberman (han driver sin egen lab på Stanford University – som går for å være topp 5 beste universitet i verden) og Peter Attia, som begge har doktorgrader og er anerkjente i sine felt, bruker ashwagandha daglig. De har trolig tilgang til og vurderer det samme forskningsmaterialet som deres eksperter, og har kommet til en helt annen konklusjon, sier Westerlin videre.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?