Faktisk.

To måneders stor­tings­lønn mer enn ett års minste­pen­sjon

En stortingsrepresentant tjener 177 386 kroner på to måneder. Den laveste satsen for minstepensjonister er 173 025 kroner i året.

hovedbilde
Et flertall på Stortinget har nettopp økt stortingsrepresentantenes godtgjørelse til 1 064 318 kroner i året. Det tilsvarer 88 693 kroner i måneden. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB.

Påstand

Ærede stortingsrepresentant. I dag har du og dine kolleger bevilget dere selv en månedslønn på cirka 83 000. Dere tjener nå mer i januar og februar, enn det en minstepensjonist skal leve på i ett år.

Marius Røer Andresen. Facebook, 13.07.2022

Konklusjon

Den nye godtgjørelsen for stortingsrepresentanter tilsvarer 88 693 kroner i måneden. Det stemmer at dette på to måneder blir mer enn det en gift eller samboende minstepensjonist på laveste sats får per år.

Det har stormet rundt stortingsrepresentantenes økonomiske goder det siste året. Våre øverste folkevalgte har måttet tåle kritikk for alt fra pendlerboliger til etterlønn og lønnsøkning.

15. juni vedtok et flertall på Stortinget å øke representantenes godtgjørelse for første gang på tre år. Den årlige godtgjørelsen er fra 1. mai 2022 på 1 064 318 kroner i året. Det tilsvarer en månedslønn på 88 693 kroner.

To dager før saken skulle opp til behandling i Stortinget, kom innstillingen fra Stortingets presidentskap. Der kom det fram at partiene var uenige om den foreslåtte lønnsøkningen, men at det ville være flertall for at stortingsrepresentantene for første gang skulle få millionlønn.

«Umusikalsk»

Det fikk Marius Røer Andresen til å reagere. 13. juni skrev han på Facebook:

Ærede stortingsrepresentant. I dag har du og dine kolleger bevilget dere selv en månedslønn på cirka 83 000. Dere tjener nå mer i januar og februar, enn det en minstepensjonist skal leve på i ett år. I tillegg kommer fri bolig, nett og telefon, hjemreiser og selvfølgelig feriepenger. Du har jo tross alt 3,5 måneders ferie.
Etter mitt syn kan det ikke bli mer umusikalsk enn dette. Det er en fornærmelse mot de som betaler skatt, skattebetaler din lønn.
Dette hjertesukket om stortingsrepresentantenes lønn og goder gikk viralt. Skjermbilde: Facebook.

Innlegget har blitt delt mer enn 4600 ganger og har fått 2600 reaksjoner og over 100 kommentarer. I kommentarfeltet er ikke folk nådige:

Mange lar seg hisse opp over den nye millionlønnen til stortingsrepresentantene. Skjermbilde: Facebook.

Faktisk.no har fått spørsmål fra lesere som lurer på om påstandene i Facebook-innlegget stemmer. Er det riktig at stortingsrepresentantene har bevilget seg 83 000 kroner i månedslønn? Og tjener de det samme i løpet av to måneder som en minstepensjonist gjør i løpet av et helt år?

Dette får politikerne

Lønn og andre økonomiske rettigheter for våre nasjonale folkevalgte er hjemlet i lov om godtgjørelse for stortingsrepresentanter.

Stortinget vedtar lønnen til representantene etter å ha fått en innstilling fra Stortingets godtgjøringsutvalg. Utvalget foreslår hvert år hvor mye stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer skal tjene.

Fra 1. mai 2022 er årslønnen for de folkevalgte slik:

 • Stortingsrepresentant: 1 064 318 kroner
 • Stortingspresidenten: 1 869 761 kroner (samme som statsministeren)
 • Første visepresident: 1 213 323 kroner (tilleggsgodtgjørelse på 14 prosent)
 • Øvrige visepresidenter og komitéledere: 1 138 820 kroner (tilleggsgodtgjørelse på 7 prosent)
 • Regjeringsmedlemmer: 1 518 999 kroner
 • Statsministeren: 1 869 761 kroner

Dette er det samme som godtgjøringsutvalget foreslo. Under behandlingen i Stortinget støttet Høyre, Frp og Sp innstillingen. Ap foreslo å utsette spørsmålet til et utvalg som skal gjennomgå lederlønningene i staten, er ferdig med arbeidet.

Både Rødt og SV fremmet forslag om lavere lønn for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer, men fikk ikke flertall.

– Tastet feil

Vi kan altså konstatere at stortingsrepresentanter fra 1. mai 2022 har en årslønn på 1 064 318 kroner. Det tilsvarer en månedslønn på 88 693 kroner, noe mer enn påstanden i Facebook-innlegget.

Før den siste økningen, tilsvarte godtgjørelsen en månedslønn på 82 333 kroner. Godtgjørelsen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer hadde ikke blitt regulert siden 1. mai 2019. Dette skyldes at Stortinget vedtok å fryse lønningene i påvente av at et utvalg skulle se på godtgjøringsordningen.

Verken den nye månedslønnen for stortingsrepresentanter, eller den gamle, er altså på 83 000 kroner, som det hevdes i Facebook-innlegget.

Forfatter av innlegget, Marius Røer Andresen, oppgir i en melding til Faktisk.no at han nok har tastet litt feil.

– Poenget var dette med de to månedslønnene og minstepensjon, skriver han.

Dette får en minstepensjonist

Også ytelser fra folketrygden, som minstepensjon, reguleres vanligvis fra 1. mai.

Siden 1. mai 2022 har satsene for minste pensjonsnivå (som det heter nå) vært slik:

 • Lav sats: 173 025 kroner
 • Ordinær sats: 200 257 kroner
 • Høy sats: 210 730 kroner
 • Særskilt sats enslige: 232 816 kroner
 • Særskilt sats for personer som forsørger ektefelle over 60 år: 328 009 kroner

For at påstanden i Facebook-innlegget skal stemme, må det altså være snakk om lav sats. Den er på 173 025 kroner, mens to måneders stortingslønn er på 177 386 kroner.

Enslige får mer i minstepensjon. Lav sats gis når ektefelle eller samboer også mottar alderspensjon eller AFP, uten selv å være minstepensjonist. Minste pensjonsnivå er skattefritt om man ikke har andre inntekter.

Ordinær og høy sats tilsvarer drøyt to måneders lønn for en stortingsrepresentant, mens særskilt sats for enslige tilsvarer i overkant av 2,5 måneder. Stortingsrepresentantene må jobbe mellom 3,5 og 4 måneder for å tjene det samme som den årlige utbetalingen for dem som får den høyeste satsen.

Bolig, nett og telefon

Det er ikke bare lønnen til stortingsrepresentantene som omtales i Facebook-innlegget.

«I tillegg kommer fri bolig, nett og telefon, hjemreiser og selvfølgelig feriepenger», skriver Andresen.

Det stemmer at stortingsrepresentanter som bor mer enn 40 kilometer i kjøreavstand fra Stortinget har rett på pendlerbolig. Etter at særlig Aftenposten har avslørt misbruk av ordningen, har Stortinget besluttet at det skal gjøres en ekstern gjennomgang av alle økonomisk ordninger for stortingsrepresentantene.

Det er også riktig at de som sitter på Stortinget får dekket nett og telefon.

De som bor mer enn 40 kilometer fra Stortinget kan også få dekket reiseutgifter mellom Stortinget eller pendlerboligen og hjemstedet tur/retur inntil én gang per uke. Hvis de har barn under 20 år som bor på hjemstedet, kan de få dekket inntil én ekstra hjemreise per uke.

Lønn også i ferien

Når det gjelder feriepenger, er ikke påstanden i Facebook-innlegget helt korrekt.

De som sitter på Stortinget får utbetalt en tolvtedel av årlig godtgjørelse hver måned. De får altså ikke feriepenger – men lønn hele året, også i sommerferien.

En nyvalgt representant vil få feriepenger fra sin tidligere arbeidsgiver det første året. I tillegg har politikerne bestemt at avgåtte representanter skal få feriepenger året etter.

– Ikke 3,5 måneder ferie

Det siste møtet i Stortinget før sommeren var fredag 17. juni, mens det 167. Storting åpner 3. oktober. Det er altså 3,5 måneder mellom møtene, men det betyr ikke at stortingsrepresentantene tar like lang ferie.

– De går ikke og later seg i 3,5 måneder. Det er nok en god del jobbing, sier valgforsker og professor emeritus Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo.

Stortingsrepresentantene går ikke og later seg i 3,5 måneder, ifølge valgforsker og professor emeritus ved Universitetet i Oslo, Bernt Aardal. Foto: UiO.

Han påpeker at det blant annet er mange komitéreiser i starten og slutten av sommeren. Dette er obligatoriske reiser for de 12 ulike fagkomiteene på Stortinget.

– Godtgjørelsen skal også til en viss grad kompensere for at det kan gå i ett når Stortinget er samlet, uten at politikerne får overtidsbetaling eller har regulert arbeidstid, legger Aardal til.

Stortingets møtekalender og en oversikt Stortinget har sendt Faktisk.no, viser at det er planlagt totalt 16 komitéreiser fram til Stortinget samles igjen. Fra 10. juli er det et opphold til 22. august, altså seks uker. Delegasjoner i internasjonale organer har også møter gjennom sommeren.

– I beredskap

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) påpeker at politikerne ikke får lønn, men godtgjørelse, noe som betyr at de ikke er omfattet av ferieloven eller har krav på et visst antall ferieuker.

– Det betyr at man alltid må være i beredskap hvis det er behov for å behandle noe ekstraordinært, sier han.

Ifølge Gharahkhani har stortingspolitikerne lagt bak seg en krevende tid med pandemi, regjeringsskifte og krig i Ukraina, noe som har betydd mye ekstraordinær aktivitet.

– Det har vært et enormt arbeidspress for å vedta ulike pakker, sier han til Faktisk.no.

Møte velgere

Stortingspresidenten mener det er et viktig poeng at politikerne skal bruke den møtefrie perioden til å besøke lokalsamfunn – organisasjoner, bedrifter, lokallag og folk i hverdagen som kan gi innspill.

– Det norske demokratiet, med vårt landstrakte land, ville blitt veldig fattig hvis det eneste stortingsrepresentantene gjorde var å sitte i stortingssalen, sier Gharahkhani.

Etter siste møte i Stortinget 17. juni, har Stortingspresident Masud Gharahkhani blant annet vært på offisielt besøk i Lofoten. Foto: Stortinget.

Representantene er valgt med tillit fra sin valgkrets, og styrer tiden sin selv i denne perioden, forteller han. Selv har han hatt en full timeplan, også i den møtefrie perioden.

– Utfordringen er å få tiden til å gå opp, sier stortingspresidenten, som blant annet har vært på offisiell rundreise i Nordland og nå er på Jazzfestivalen i Kongsberg.

– Fra 7. juli skal jeg ha ferie til 1. august. Det ser jeg fram til etter en krevende og hektisk tid. I august skal jeg på offisiell reise til Svalbard og på Arendalsuka, sier Gharahkhani.

Han skal også til Litauen og Finland på offisielle oppdrag før Stortinget åpner til høsten.

Marius Røer Andresen, som skrev det virale Facebook-innlegget, viser til at stortingsrepresentantene har 3,5 måneders ferie fra Stortinget.

– Jeg vet jo at de har andre avtaler, møter, media også videre på vegne av partier og komiteer. Mitt utgangspunkt var minstepensjonister, og da står det seg, skriver han til Faktisk.no.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?