Faktisk.

100 havørner funnet drept av vindtur­biner på Smøla

Foto: Ole-Tommy Pedersen / NTB scanpix.

Påstand

I april ble havørn nummer 96 funnet drept av vindturbinene på Smøla i Møre og Romsdal.

Facebook-innlegg. Facebook, 14.08.2019

Konklusjon

Registreringen av døde fugler startet i 2006. Fra da og til april 2019 hadde det blitt funnet 96 havørner drept av vindturbiner på Smøla. Da denne faktasjekken ble publisert, hadde antall døde havørner passert 100, ifølge Norsk institutt for naturforskning (NINA). Til sammen har forskerne registrert over 500 døde fugler i vindparken. Rundt 200 liryper, tre kongeørner og flere typer falker er registrert døde. I tillegg kommer et stort antall mer vanlige fugler som svaner, gjess og kråker.

Påstanden er helt sann.

Mange steder langs kysten blåser det opp til storm mellom tilhengere og motstandere av vindkraft. De siste månedene har et bilde av en hardt skadet havørn blitt mye spredt på Facebook. I teksten til bildet heter det:

Skjermbilde fra Facebook.
I april ble havørn nummer 96 funnet drept av vindturbinene på Smøla i Møre og Romsdal. Smøla er blant de mange områdene hvor Miljødirektoratet ikke anbefaler vindkraftverk, men der Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt konsesjoner til bygging. Bildet viser en havørn som fikk vingen kuttet av i møtet med en turbin, og som senere ble avlivet.

Faktisk.no har funnet flere Facebook-innlegg med samme bilde og tekst. Det mest delte innlegget ble lagt ut for seks uker siden, og har siden da fått over 10 600 delinger. Også Norsk Ornotologisk Forening delte bildet i april og skrev at «for noen dager siden ble havørn nummer 96 funnet drept av vindturbinene på Smøla i Møre og Romsdal».

Flere lesere har spurt Faktisk.no om det stemmer at vindmøllene på Smøla har tatt livet av så mange havørner. Det skal vi se nærmere på i denne faktasjekken.

Bildetekst fra NRK

For å finne ut hvor et bilde kommer fra, kan man gjøre et omvendt bildesøk. Vi har beskrevet hvordan dette gjøres her:

Ved å søke med bildet av den skadde havørnen, får man flere treff. Blant annet kommer det opp et leserinnlegg fra iTromsø med tittelen «Nær 100 ørner drept på Smøla – nå venter mer vindkraft i fjell og kyst».

Søker man på teksten som står i Facebook-innlegget, får man treff på en artikkel NRK publiserte 25. mai 2019. Teksten i Facebook-innlegget er den ordrette bildeteksten NRK brukte da de publiserte bildet av den skadde havørnen.

Bildet og teksten som er brukt i Facebook-posten er hentet fra en NRK-artikkel. Skjermbilde fra NRK.no.

I artikkelen uttaler naturvernrådgiver i Norsk Ornitologisk Forening, Martin Eggen, seg om vindparken på Smøla:

– Til nå er det funnet over 500 fugler som har dødd etter kollisjon med vindturbiner på Smøla. 96 av dem var havørner, 200 var liryper.

Til Faktisk.no opplyser Eggen at tallene kommer fra Norsk institutt for naturforskning (NINA). De har siden 2006 registrert fugler som har blitt funnet døde i og rundt Smøla vindpark.

Passert 100 døde havørner

– Det er riktig at vi i april hadde registrert 96 døde havørner på Smøla. Nå har vi passert 100 døde havørner, sier seniorforsker Torgeir Nygård i NINA til Faktisk.no.

Torgeir Nygård, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA). Foto: NINA.

Han opplyser at NINA alt i alt har registrert over 500 døde fugler siden 2006. I tillegg til de 100 havørnene, har blant annet 200 liryper, tre kongeørner og flere typer falker måttet bøte med livet. Også et stort antall mer vanlige fugler som svaner, gjess og kråker er registrert drept.

– Dette er bare minimumstall. Det er langt fra alle døde fugler vi finner, sier Nygård.

Havørn er Norges største rovfugl og har vært totalfredet siden 1968. Ifølge Store norske leksikon hadde Norge i 1975 cirka 400 av den samlede vesteuropeiske bestanden på rundt 500 havørnpar.

I 2002 ble den norske bestanden anslått til 1900–2200 hekkende par, mens den i 2013 var estimert til 2800–4200 par. Mer grundige undersøkelser kan være en medvirkende årsak til den store økningen i den anslåtte bestanden.

Påvirkes av vindkraftverk

De 20 første vindmøllene på Smøla ble satt i drift i september 2002, mens ytterligere 48 vindmøller kom i drift i september 2005. Dette var Europas største vindkraftanlegg på land da det åpnet og Norges største fram til 2017, ifølge Statkraft, som eier anlegget.

Smøla vindpark var Europa største vindkraftanlegg på land da den åpnet i 2002. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB scanpix.

Statkraft har støttet forskning på hvilken effekt vindparken har på havørnbestanden på Smøla. Forskningen til BirdWind-prosjektet ved Centre for Environmental Design of Renewable Energy viste blant annet at:

  • Havørnpopulasjonen ble påvirket av vindkraftverket.
  • Ørner endret ikke flyveadferd innenfor kraft­verksområdet.
  • Vekstraten hos havørnpopulasjonen ble påvirket av vindkraftutbyggingen, og størst effekt fikk dette for fugler med reir nær kraftverket.
  • Forskerne kunne spore effekter av økt dødelighet hos voksne fugler i territorier inntil fem kilometer fra vindkraftverket.
  • De kunne også se redusert reproduksjon i territorier inntil én kilometer fra vindturbinene.
  • Effektene Smøla vindkraftverk har på havørnpopulasjonen er altså av lokal karakter.

Sjekkes to ganger i året

Da registreringen av døde fugler startet i 2006, ble vindparken undersøkt med hund én gang i uka, opplyser Torgeir Nygård. Senere gikk frekvensen ned til én gang i måneden, med unntak av vintermånedene.

Etter at prosjektet formelt ble avsluttet i 2017, undersøkes området én gang på våren og én gang på høsten.

– Det er nok færre fugler som blir funnet nå enn tidligere fordi søkene er såpass sjeldne. Samtidig forsvinner ikke døde ørner så lett. Siden det ikke finnes rev på Smøla, blir de ikke spist opp, sier Nygård.

Seniorforskeren forklarer at søket etter døde fugler nå gjøres av en fastboende som har hunder. Han samler inn de døde fuglene og legger dem i en fryser, før de blir overlevert til forskerne på NINA. De undersøker de døde fuglene for å bestemme art og kjønn, før de tar prøver til videre analyser.

Kommer ørner utenfra

Ifølge Nygård er det vanskelig å anslå hvor stor del av den lokale havørnbestanden på Smøla som har blitt drept av vindmøller:

– Det er ikke bare lokal bestand som blir drept. Det kommer også ørner fra Hitra og Frøya som søker etter ledige territorier, forteller han.

Forskerne bruker DNA-analyser av fjær de har funnet på hekkeplasser når de skal finne ut hvor de drepte fuglene kommer fra. Hvis de ikke får DNA-match, er fuglen fra et annet sted enn Smøla.

– Vindmøllene på Smøla dreper cirka ti havørner i året. Hadde det ikke vært for at det kommer fugler utenfra og tar plassen til dem som er drept, ville bestanden på Smøla gått ned, fastslår Nygård.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?