Faktisk.

Nei, barn som ikke bæres frem i samme svangerskap, kan ikke kalles tvillinger

Slik lagres embryoer i tanker med flytende nitrogen.
Slik lagres embryoer i tanker med flytende nitrogen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Påstand

I morens mage ligger Ariel Maries (1,5) tvillingsøster

NRK. NRK.no, 12.07.2017

Konklusjon

NRK går for langt i sin vinkling på tvillinger. Barna blir søsken selv om embryoet ble unnfanget ved samme prøverørsbehandling, og med sæd fra samme donor. Utviklingen må skje i samme svangerskap for at barna kan betraktes som tvillinger.

Påstanden er helt feil.

I en nettartikkel presenterer NRK en historie som vekker oppsikt. Med tittelen «I morens mage ligger Ariel Maries (1,5) tvillingsøster» kan kanalen fortelle at:

Ariel Maries tvillingsøster lå nedfryst i en frysetank i nesten to år, før hun ble tint opp og satt inn i morens livmor. Stadig flere velger nå å gjøre det samme.

Saken handler om assistert befruktning, og hvordan et ektepar har fått hjelp til å bli gravide ved den private fertilitetsklinikken Spiren-klinikken i Trondheim. Etter fem mislykkede forsøk i Danmark, lykkes de med prøverørsbehandling i Trondheim våren 2015.

NRK.no skriver:

Det kan fremstå som sensasjonelt at mor er svanger med tvillingsøsteren halvannet år etter at det første barnet ble født. Men blir de da tvillinger? Faksimile: NRK.no 13. juli 2017
Første prøverørsbehandling på den private fertilitetsklinikken Spiren ble så vellykket at to egg ble befruktet, altså tvillinger, noe som er svært vanlig. Men forskning og undersøkelser har vist at det er flere komplikasjoner både i svangerskapet og under selve fødselen når mor har mer enn ett barn i magen, og derfor fikk de anbefalt å kun sette inn et av eggene.

Paret fikk tips om at de kunne fryse ned det andre egget, som nå blir omtalt som den toeggede tvillingen til barnet som er født.

Det er dette egget, som har ligget nedfryst i flytende nitrogen på minus 200 grader i nesten to år, som nå har ført til et nytt svangerskap.

Sakens vinkling på at det nye barnet vil bli det forrige barnets tvilling, selv om det blir nesten to år mellom dem, er gjennomgående.

Denne fremstillingen har skapt reaksjoner, og vi har fått tips med spørsmål om dette kan stemme.

Saken forøvrig gir en gjennomgang av ny forskning og utfordringer knyttet til nedfrysing og lagring av embryoer, og fertilitetsbehandling i Norge.

Spørsmålet er hvorvidt dette barnet kan omtales som toegget tvilling til det første barnet fordi det ble unnfanget ved prøverørsbehandling der eggene er fra samme mor og sæden fra samme donor?

Hva er en tvilling?

Selv om familierelasjoner kan tolkes ut fra et biologisk og et sosialt perspektiv, oppfatter vi at påstanden spesielt og saken generelt har et klart medisinsk og biologisk fokus. Det handler om assistert befruktning og lagring av frosne embryoer.

Saken er vinklet på en måte som vekker oppsikt. At en tvillingsøster kan oppstå halvannet år etter at den første ble født, gir grunn til undring.

Faktisk.no har kontaktet journalist Mari Svenning som har skrevet saken. Hun skjønner at det kan være innvendinger ved bruken av benevnelsen tvillinger. og at det er mer en språklig problemstilling, eller et filologisk spørsmål som hun kaller det, ettersom eggene er fra samme syklus, er like gamle, men kommer i ulike svangerskap. Hun henviser til en av hovedkildene i saken, forsker og lege Liv Bente Romundstad, ved Spiren-klinikken.

Romundstad har solid forskningsbakgrunn innen fertilitetsbehandling, og har skrevet kapittelet om assistert befruktning i Store Medisinske Leksikon (SML).

Jeg forstår at det er innvendinger til betegnelsen tvillinger, og forutså at det ville komme reaksjoner. Her ville alt ha løst seg om en satte «tvillinger» i anførselstegn.

Definisjoner

Store Medisinske Leksikon (SML) gjengir følgende definisjon på tvillinger:

Tvillinger, to individer som utvikler seg i samme svangerskap og som blir født like etter hverandre. Det finnes to typer tvillinger: eneggede (monozygote, «identiske») og toeggede (dizygote) tvillinger.

Herunder beskrives toeggete tvillinger slik:

Toeggede tvillinger oppstår ved at to forskjellige eggceller blir befruktet med hver sin sædcelle. Siden de to individene som utvikles, skriver seg fra forskjellige eggceller og sædceller, ligner de ikke hverandre arvemessig sett mer enn det alminnelige søsken gjør. Toeggede tvillinger kan ha samme eller forskjellig kjønn. I omtrent halvparten av toeggede tvillingpar er den ene tvillingen gutt og den andre pike. Selv om det har forekommet at toeggede tvillinger har forskjellig far, så er dette en stor sjeldenhet.

Må utvikles i samme svangerskap

Lege og professor i medisin, Arvid Heiberg. Arkivfoto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX

Slik Faktisk.no tolker dette, er det en forutsetning at barna utvikler seg i samme svangerskap og at de blir født like etter hverandre, for at de kan kalles tvillinger.

Selv om det i NRK-sakens konkrete tilfelle er snakk om samme sæddonor, er ikke samme far en forutsetning for å definere toeggede tvillinger. Heller ikke at eggene kommer fra samme syklus eller har likt opphav. Det er selve svangerskapet som er det viktigste.

Lege og professor i medisin, Arvid Heiberg, er fagansvarlig for temaet medisin i Store Norske Leksikon, og den som har skrevet om tvillinger i SML. Heiberg bekrefter at samme svangerskap er en forutsetning for å definere tvillinger:

Dette er jo blitt langt mer komplisert de siste årene med tilfanget av moderne reproduksjonsteknologi. Men slik denne saken fremstilles, snakker vi om to forskjellige egg, to forskjellige sædceller, og to forskjellige svangerskap. Da oppfatter jeg dette som søsken, og ikke tvillinger.

For å være spesifikk blir barna helsøsken i biologisk forstand, ettersom begge egg er fra samme kvinne og sæden fra samme donor. Men tvillinger blir de ikke. Heiberg sier at denne type befruktning, nedfrysing og bruk er blitt vanlig:

At tilfeller som dette forekommer, er ingen medisinsk sensasjon, og det er gammelt nytt. Kanskje heller agurknytt

Romundstad ved Spiren-klinikken er helt enig med Heiberg, men nevner samtidig den samme kompleksiteten professoren påpeker.

Selv om det medisinsk og biologisk er helt riktig at disse barna blir søsken, og ikke tvillinger, er det noe med filologien. De to vil være like mye og like lite beslektet som tvillinger. De er egg fra samme syklus, og befruktet samtidig med samme sæd. Sånn sett er de like gamle, bare at det ene egget ble frosset ned for en periode mens det andre ble båret frem.

Det er derfor hun mener at «tvillinger» er en passende betegnelse i anførselstegn, men vedgår at det biologisk sett blir feil uten anførselstegn.

Tilsvar

Distriktsredaktør Merete Verstad i NRK Trøndelag mener bruken av betegnelsen tvillinger blir et språklig spørsmål. I en e-post til Faktisk.no skriver hun følgende:

Vi skjønner innvendingen vedrørende benevnelsen tvillinger, men vi har forholdt oss til kilder, som er de fremste eksperter her i landet på dette fagfeltet. De sier dette blir et filologisk spørsmål ,for biologisk er eggene fra samme syklus og akkurat like gamle. Men de kommer altså i to ulike svangerskap. Vi mener derfor det ikke blir feil å si at de er tvillinger. Og vi utdyper og forklarer alt dette i artikkelen.

Oppdatering:

Etter et vi publiserte denne faktasjekken har NRK oppdatert sin artikkel der «tvillinger» er satt i anførselstegn og et nytt avsnitt er lagt til der det henvises til denne faktasjekken, og professor Heibergs uttalelser.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?