Faktisk.

Dobbelt så mange dødsfall blant dem som fikk placebo

Skjermbilde fra Steigan.no.

Nettstedet Steigan.no melder om to dødsfall blant dem som har prøvd Pfizers vaksine, men nevner ikke at fire av dem som fikk placebo også er døde.

«USAs helsemyndigheter melder om to dødsfall blant dem som har prøvd Pfizers vaksine» er tittelen på en artikkel på Steigan.no. Som kilde viser nettstedet til den israelske avisen Jerusalem Post, som igjen viser til en rapport publisert av U.S. Food and Drug Administration (FDA).

På side 19 i rapporten er det en tabell som viser hvor mange som har deltatt i utprøvingen av Pfizers koronavaksine:

Ifølge tabellen er to av dem som har fått Pfizers koronavaksine døde, mens fire av dem som har fått placebo er døde. Skjermbilde fra FDA.

Ifølge tabellen har 18 904 personer fått selve vaksinen, mens 18 892 personer har fått placebo. Det står også at til sammen 439 personer har trukket seg eller blitt utelukket fra studien. I tabellen kan man også se årsakene til at disse ikke lenger er med.

To av dem som hadde fått vaksinen er utelukket fordi de er døde, som Steigan.no skriver. Nettstedet skriver imidlertid ingenting om at også fire av dem som hadde fått placebo er døde.

Lite tyder på sammenheng med vaksinen

Even Fossum har doktorgrad i virologi og jobber som forsker ved Avdeling for immunologi og tranfusjonsmedisin, Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus. Han viser til side 41 i rapporten, hvor dødsfallene er omtalt nærmere.

Rapporten nevner ikke at noen av dødsfallene, verken blant dem som fikk vaksinen eller dem som fikk placebo, skal være knyttet til vaksinen eller covid-19-sykdom.

– Begge de to i vaksine-gruppen som døde var over 55. Den ene fikk hjertestans 62 dager etter andre vaksinering og døde tre dager etterpå. For den andre er dødsårsak oppført som arteriosklerose tre dager etter første vaksinering, oppsummerer Fossum.

Også tre av de fire i placebo-gruppa som døde, var over 55 år, ifølge rapporten. Den ene døde av hjerteinfarkt, mens en annen døde av slag. For de to siste er dødsårsaken ukjent.

– Det er lite som tyder på at det er noen sammenheng mellom de to dødsfallene i vaksine-gruppen og vaksinen, sier Fossum.

– Fordelingen av dødsfall mellom vaksine-gruppen og placebo-gruppen underbygger at det ikke er noen sammenheng. I tillegg er det over 18 000 deltagere i hver av gruppene og over 40 prosent er over 55 år. Det hadde vært overraskende om ikke noen av dem falt bort under den kliniske utprøvingen.

I rapporten står det at:

Alle dødsfall skjedde i samme omfang som i befolkningen generelt i de aktuelle aldersgruppene.

Steigan legger til informasjon

Sjefredaktør i Steigan.no, Pål Steigan, skriver i en e-post til Faktisk.no at både tittel og ingress i artikkelen er sitater fra en artikkel i Jerusalem Post. Den handler om konflikten i Israel mellom dem som vil «rulle ut» vaksinen før den blir godkjent, og Israel Medical Association som sier at dette vil være «uansvarlig» og «undergrave folks tillit».

– Deres informasjon om at det er fire døde i placebo-gruppen mot to blant dem som hadde fått vaksinen, er helt korrekt, og det vil man også finne ut ved å følge lenken fra vår artikkel, skriver Steigan.

– Dette var ikke hovedpoenget i vår artikkel, men vi tar inn en setning om dette slik at det ikke skal være noen misforståelser om det.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?